Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
23:39 24 09 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Decizie publicată în Monitorul Oficial. Este vizată Școala Primară „Colibri” din municipiul Constanța

ro

20 Jul, 2021 12:28 577 Marime text
În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Colibri” din municipiul Constanța.
 
Potrivit documentului publicat în Monitorul Oficial, având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

ANEXĂ Județul Constanța
1. Școala Primară „Colibri” – Hotărârea ARACIP de evaluare/data 16/6.10.2020
S.C. Centrul de Studii Colibri — S.R.L. Municipiul Constanța, Str. Unirii nr. 67,tel.: 0241/550050, 0341/422589
Limba de predare Română
Forma de învățământ Cu frecvență

Art. 1. — Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Colibri”, cu sediul în municipiul Constanța, Strada Unirii nr. 67, județul
Constanța, pentru nivelul de învățământ „primar”, forma de învățământ „cu frecvență”, limba de predare „română”, începând cu anul școlar 2021—2022, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
 
Art. 2. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Colibri” din  municipiul Constanța, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.
 
Art. 3. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Colibri” din municipiul Constanța are obligația ca, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, să parcurgă procedurile de înregistrare fiscală și să comunice Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală; în caz contrar se vor sesiza organele fiscale competente pentru luarea măsurilor care se impun.

 
Art. 4. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Colibri” din municipiul Constanța are obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2025—2026.
 
Art. 5. — Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar particular autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Primară „Colibri” din municipiul Constanța.

Art. 6. — (1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Colibri” din municipiul Constanța dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.
 
(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular acreditate Școala Primară „Colibri” din municipiul Constanța revine fondatorilor.
 
Art. 7. — Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Colibri” din municipiul Constanța este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
 
Art. 8. — S.C. Centrul de Studii Colibri — S.R.L. din municipiul Constanța, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Școala Primară „Colibri” din municipiul Constanța, Direcția generală învățământ preuniversitar din Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Constanța vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
 
Art. 9. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
*) Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.908/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.908/2012*) privind acordarea autorizării de funcționare provizorie S.C. Centrul de Studii Colibri — S.R.L. din municipiul Constanța pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Colibri” din municipiul Constanța, ținând cont de prevederile art. II alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019, având în vedere dispozițiile art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2020, luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 22 din 13.11.2020 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular evaluate în perioada 6—23 octombrie 2020, în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, ministrul educației emite prezentul ordin.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii