Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:32 22 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Gabriela Ganea, directorul adjunct al SPIT Constanţa, despre taxele şi impozitele pe care le au de achitat constănţenii în 2016 (galerie foto)

ro

07 Apr, 2016 00:00 5218 Marime text Reorganizarea Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanţa, dar şi schimbările privind modalitatea de plată a taxelor şi impozitelor către municipalitate i-au adus adesea pe constănţeni în pragul disperării.
 
Cozile, birocraţia şi, nu în ultimul rând, atitudinea funcţionarilor publici de la ghişee au pus mai multă sare pe rana contribuabilului şi-aşa împovărat de grijile şi birurile cărora cu greu le mai face faţă. Despre problemele şi noutăţile apărute la capitolul taxe şi impozite ce trebuie achitate în termen de contribuabil, dar şi despre variante puse la dispoziţia acestuia astfel încât plata birurilor să nu-l mai pună pe drumuri am discutat cu Gabriela Ganea, directorul executiv adjunct al SPITVBL Constanţa, şi Cristina Aldea, şef Serviciu Agenţia fiscală nr. 6, în cadrul unui interviu online. 

În ianuarie 2016, s-a anunţat că instituţia se reorganizează în scopul consolidării structurii organizatorice, optimizării activităţii, îmbunătăţirii serviciilor prestate şi creşterii gradului de satisfacţie al contribuabililor. În ce a constat, concret, această reorganizare şi cum a ajutat contribuabilul?  

 
În urma analizei de management efectuate la nivelul instituţiei, s-a constatat o creştere substanţială atât a volumului de documente, cât şi a atribuţiilor fiecărui salariat la nivelul întregii organizaţii şi cu preponderenţă la nivelul agenţiilor fiscale. Având în vedere aceste aspecte, s-au luat următoarele măsuri:

1. Activitatea de scanare şi introducere în aplicaţia informatică de impozite şi taxe locale, care era în atribuţia personalului din agenţiile fiscale, a fost preluată de Serviciul de Management al documentelor.

2. S-a creat un nou compartiment, respectiv Serviciul Taxe speciale şi locale, care a preluat din activitatea agenţiilor fiscale gestionarea taxelor speciale şi locale, inclusiv cele nou-preluate de către instituţia noastră - taxa  rezervare loc parcare, taxă întreţinere cimitire şi taxă deşeuri inerte.

3. S-a înfiinţat încă o funcţie de director executiv adjunct, care a preluat coordonarea şi gestionarea activităţii agenţiilor fiscale, a Serviciului de Taxe Speciale şi Locale şi a Serviciului de management al documentelor.
Prin aceste măsuri, am optimizat activitatea instituţiei, reducâdu-se timpul de răspuns la solicitările contribuabililor, precum şi creşterea calităţii serviciilor prestate.
Demararea procesului de achitare a impozitelor pe clădiri a adus şi primele surprize neplăcute pentru unii constănţeni, care s-au trezit că în proprietatea lor figurau înregistrate firme. Câte situaţii de acest gen aţi avut şi cum aţi venit, concret, în sprijinul contribuabilului astfel încât să nu plătească impozite mai mari?
 
În această situaţie s-au regăsit contribuabilii care au avut firme pe care le-au radiat, dar nu au declarat acest lucru şi instituţiei noastre, conform prevederilor Codului Fiscal, sau care au cumpărat imobile pe a căror adresă au fost înregistrate sedii de firme de către foştii proprietari. Aceşti contribuabili au obligaţia să depună declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice până la data de 31 mai 2016. Aceste declaraţii sunt verificate şi analizate de inspectorii noştri, iar dacă este cazul, se recalculează impozitul ca pentru clădiri rezidenţiale. Precizez că declaraţii de stabilire a impozitului pe clădiri au obligaţia să depună toţi contribuabilii persoane fizice care deţin clădiri cu destinaţie mixtă sau nerezidenţiale, precum şi toate persoanele juridice.

În situaţia în care persoanele fizice care au contracte de închiriere sau de comodat cu persoane fizice autorizate sau chiar cu persoane juridice pentru o parte din imobilul pe care îl deţin în care se desfăşoară şi activitate economică, pe lângă faptul că se locuieşte acolo, acestea trebuie să depună, tot până la data de 31 mai, declaraţia fiscală însoţită de documente justificative din care să reiasă suprafaţa afectată desfăşurării activităţii economice, impozitul fiind calculat ca pentru un imobil cu destinaţie mixtă. Formularul se poate descărca de pe site-ul instituţiei, www.spit-ct.ro, secţiunea persoane fizice - documente declarare - impozitul pe clădiri. Acestea pot fi transmise online, împreună cu documentele justificative, accesând butonul „depunere declaraţiile online“ sau la secţiunea „servicii online - plata online a impozitelor“ sau accesând linkul https://etax.spit-ct.ro.

Cultura aduce bani municipalităţii, care nu investeşte în acest domeniu!?

Pentru manifestări artistice, competiţii sportive sau alte activităţi distractive ocazionale sau permanente se achită impozit. Ce sume a încasat municipalitatea din asemenea activităţi în anul 2015? S-a constatat o creştere sau o descreştere a acestor activităţi în ultimii ani?
 
În anul 2015, suma încasată din impozitul pe spectacole a fost de 871.800 de lei, în creştere faţă de 2014, când suma a fost de 348.000 de lei. În ultimii ani, s-a constatat o creştere a numărului activităţilor de acest gen la nivelul municipiului Constanţa.
 
Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa a anunţat că unii contribuabili pot beneficia de anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere. Cine poate beneficia şi ce trebuie să întreprindă în acest sens? 
 
Pot beneficia de această facilitate fiscală toate persoanele fizice şi juridice care, la data intrării în vigoare a hotărârii de CLM care stabileşte procedura de acordare a acestei facilităţi, figurau în evidenţele fiscale cu majorări de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale (impozite şi taxe locale) datorate bugetului local, restante la 30 septembrie 2015.
Cei care intenţionează să beneficieze de această facilitate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  
 • Să depună o notificare cu privire la intenţiile lor la sediile SPIT sau la poştă, cu confirmare de primire, până cel târziu la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere;
 • Să fi achitat la zi toate obligaţiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, precum şi cele cu termene de plată cuprinse între 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016, până la data de 31 martie 2016;
 • Să achite cota de 26,7% din majorările de întârziere aferente până pe data de 30 iunie 2016;
 • Să depună cererea de anulare a cotei de 73,3% din majorări de întârziere până pe 30 iunie 2016.
Precizez că, până la 31 martie, au depus notificări 495 contribuabili. 

Paşi de urmat pentru reduceri fiscale în turism 

Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa a informat operatorii economici care deţin clădiri şi terenuri ce sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe raza municipiului Constanţa că pot beneficia de o reducere cu 50% a impozitului pe clădiri şi pe teren. Ce demersuri trebuie întreprinse şi câţi beneficiari sunt la nivelul municipiului Constanţa?
 
Până la data de 31 martie 2016, au depus cereri 150 de contribuabili. În urma cererilor, va fi analizată situaţia fiscală a fiecărui contribuabil, pentru a stabili dacă pot beneficia de reducerea de 50%. Cererile vor trebui completate cu următoarele documente:
 • Situaţiile financiar-contabile aferente perioadei de referinţă
 • Actul de constituire
 • Statutul societăţii cu toate modificările şi completările
 • Codul unic de înregistrare sau codul de înregistrare fiscală
 • Declaraţie pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al întreprinderii beneficiare în formă scrisă şi autentificată la notar cu privire la faptul că:
    a. acesta nu se află în stare de insolvenţă, lichidare sau dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricţii asupra activităţilor sale comerciale, iar acestea să nu fie puse la dispoziţia creditorilor;
    b. Acesta nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
    c. Să se indice expres dacă societatea desfăşoară activităţi exceptate de schema de minimis şi că activitatea desfăşurată în clădirile şi pe terenurile respective au fost folosite pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel mult şase luni/minimum şase luni în cursul unui an calendaristic, după caz;
   d. Declaraţie privind orice alt ajutor de minimis primit de întreprinderea unică pe perioada ultimilor doi ani fiscali şi a anului fiscal curent. Declaraţiile notariale pe proprie răspundere sus-menţionate pot fi prezentate separat sau pot fi cuprinse într-un singur înscris. 

„Noul termen de plată a redus, într-adevăr, încasările SPIT“

Ordonanţa de urgenţă care prorogă termenele de depunere a declaraţiei cu impozitul pe clădiri datorat la bugetul local şi termenele de plată a impozitului pe clădiri, terenuri, mijloace de transport a fost publicată în Monitorul Oficial. Astfel, persoanele fizice care au în proprietate clădiri nerezidenţiale şi/sau mixte, precum şi firmele care deţin orice tip de clădiri trebuie să depună declaraţiile la direcţiile de taxe locale pe 31 mai. În acelaşi timp, primul termen de plată a fost stabilit pentru 30 iunie, în loc de 31 martie, urmând ca cei care plătesc impozitul integral până la această dată să beneficieze de reducerea de la până la 10%, acordată prin decizie a consiliilor locale. Acest nou termen de plată a redus încasările la SPITVBL Constanţa? Câte declaraţii cu impozitul pe clădiri datorat bugetului local aţi înregistrat până în prezent?
 
Noul termen de plată a redus, într-adevăr, încasările SPIT. Până la data de 31 martie 2016, au fost depuse 18.125 de declaraţii fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri de către persoanele fizice şi 1.385 de către persoanele juridice. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost depuse 3.649 de declaraţii de către persoanele fizice, şi 1.053 de declaraţii de către persoanele juridice.

Numărul mare de declaraţii se explică prin modificările legislative cu privire la modul de stabilire a impozitului pe clădiri în funcţie de destinaţia imobilului - rezidenţială, nerezidenţială sau mixtă. Activitatea instituţiei, incluzând şi analizarea acestui număr mare de documente, se realizează cu acelaşi număr de angajaţi de la nivelul anului 2010, an în care s-au făcut reduceri de personal, conform prevederilor legale de la acea vreme. 

Constanţa s-a înscris la Ghiseul.ro 

Multe primării (3.200 la nivel naţional, printre care Primăria Cernavodă şi Valu lui Traian din judeţul Constanţa) permit contribuabililor plata online a amenzilor, taxelor şi impozitelor locale prin Ghiseul.ro. Constanţa de ce preferă numai propriul sistem online, şi nu se conectează la Ghiseul.ro? Pentru a evita desfiinţarea multor ghişee şi, implicit, reducerea locurilor de muncă din cadrul SPITVBL Constanţa? 
 
SPIT Constanţa oferă contribuabililor atât persoane fizice, cât şi persoane juridice posibilitatea să îşi plătească taxele, impozitele şi amenzile online încă din anul 2003 prin intermediul platformei https://etax.spit-ct.ro. Mai mult, constănţenii odată înregistraţi pot beneficia şi de alte servicii, cum ar fi:
 • Vizualizarea patrimoniului
 • Vizualizarea plăţilor efectuate prin toate mijloacele de plată puse la dispoziţie de SPIT
 • Vizualizarea sumelor pe care le mai au de plată
 • Să depună cereri pentru certificate fiscale şi să obţină certificate fiscale online
 • Să depună declaraţii online pentru stabilirea obligaţiilor fiscale
 • Pot accesa contul şi de pe telefoanele mobile care au sisteme de operare Android sau IOS, prin descărcarea aplicaţiei Etax-mobile.
În ceea ce priveşte Ghiseul.ro, am demarat procedura de înscriere şi, în cel mai scurt timp, va exista posibilitatea încasării, deocamdată, doar a amenzilor. Ghiseul.ro se adresează numai persoanelor fizice şi numai pentru plata impozitelor, a taxelor şi a amenzilor acestora.
Site-ul www.spit-ct.ro oferă şi alte facilitaţi, precum posibilitatea de a calcula impozitele şi taxele sau să se urmărească în timp real imagini de la sediile agenţiilor fiscale. De altfel, calitatea serviciilor oferite online a fost recunoscută şi la nivel naţional, SPIT Constanţa primind mai multe premii pentru bune practici în administraţia locală, la galele de profil. De asemenea, numărul de utilizatori ai serviciului nostru este de 11.000, ceea ce reprezintă 3% din totalul de contribuabili constănţeni, faţă de circa 107.000 de utilizatori ai Ghiseul.ro, ceea ce reprezintă 0,5% din numărul total de contribuabili la nivel naţional.

Aşa cum am precizat şi anterior, activitatea SPIT se desfăşoară cu acelaşi număr de angajaţi din 2010, şi dacă ar fi existat această teamă, nu am fi dezvoltat această platformă online.

Mulţi constănţeni s-au plâns că procedura pentru plata online în sistemul propriu este anevoioasă. Care sunt paşii pe care un contribuabil trebuie să îi facă pentru a-şi plăti online birurile?

Accesarea directă a contului Etax se face în baza unui nume de utilizator şi a unei parole, ce pot fi obţinute pe loc la orice agenţie fiscală sau online, în urma depunerii unei cereri pe site-ul www.spit-ct.ro, secţiunea Servicii online/plata online a impozitelor, sau accesând linkul https://etax.spit-ct.ro .

Vă rugăm să ne precizaţi, concret, care au fost problemele întâmpinate de contribuabilii care s-au plâns de acest serviciu, având în vedere că părerile exprimate atât de contribuabili, cât şi de colegii dumneavoastră din presă au fost pozitive. 

Întrebare din partea domnului Gabriel Creţu:

„Stimată doamnă Gabriela Ganea, cum este posibil ca unui angajat de-al dumneavoastră căruia îi este arătată pe mobil o confirmare de plată venită din partea SPIT Constanţa să-ţi ceară o copie a confirmării!?! Cum este posibil ca, în februarie 2016, să primeşti înştiinţarea de plată cu o sumă şi, la ghişeu, să-ţi fie înmânată, ulterior, o alta conţinând sume restante deja plătite în 2015 şi pentru care ai confirmare de primire sub formă de e-mail? De ce angajaţii dumneavoastră nu au decenţa de a-ţi răspunde/confirma primirea unor documente în format electronic?“
 
Îl rog pe domnul care a adresat această întrebare să revină cu informaţii suplimentare. Dacă se referă la plata online, ea poate fi verificată imediat. În ceea ce priveşte a doua problemă semnalată, este necesar să verificăm, concret, pentru a stabili motivul care a dus la această situaţie. 

Întrebare din partea domnului Gheorghe Georgescu:

Bună ziua, mă numesc Georgescu Gheorghe, am de plătit impozitul la o maşină, dar nu am putut, pentru că am o amendă de plătit pe raza Tulcea, pe numele Georgescu Bogdan Gheorghe. Vă informez că amenda a fost plătită tot la Tulcea, am depus acte la SPIT, zona Km 4-5, ca să verifice dacă a fost plătită. Am făcut trei drumuri, dar încă nu am fost informat dacă pot plăti. Vă rog să fiu informat dacă pot plăti ori BA.
 
În data de 18 februarie, acest domn a depus o cerere prin care solicita returnarea amenzii, iar instituţia noastră a solicitat Primăriei Tulcea confirmarea plăţii contravenţiei prin adresa înregistrată sub numărul G5715 din 26 februarie 2016. În momentul în care Primăria Tulcea va răspunde solicitării noastre, veţi fi înştiinţat cu privire la soluţionarea favorabilă sau nefavorabilă a cererii dumneavoastră.  

Întrebări de la cititori:

Bună dimineaţa, sunt un contribuabil care a mers în martie (ca în fiecare an) să-şi achite impozitele şi, cu stupoare, am aflat că la ghişeul unde am plătit nu pot fi lămurită de ce a „dispărut“ din evidenţele dumneavoastră o maşina. Mai mult decât atât, trebuia să iau alt bon, să fac altă coadă şi să am şi dovezile la mine că plătesc pentru această maşină din 2013!!! Cu siguranţă nu-mi va folosi să scanez documentele şi să le trimit cuiva, cu siguranţă nu voi mai beneficia de reducerea de 10%, mă întreb dacă asta este urmarea reorganizării. O a doua problemă pe care am avut-o de când am fost nevoită să relaţionez cu SPIT Constanţa: arhiva dumneavoastră geme de hârtii pe care nu le caută nimeni niciodată. Nu credeţi că ar fi timpul, secolul, să fie electronică arhiva şi să nu mai trebuiască să aducem, de nenumărate ori, aceleaşi documente?
 
Pentru clarificarea situaţiei privind mijlocul de transport, vă invităm la sediul instituţiei din strada Sulmona nr. 22, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 11.00 - 12.00, în audienţă la şeful de Serviciu al Agenţiei fiscale nr. 6. Conform noului termen de plată stabilit de Guvern la data de 30.06.2016, puteţi beneficia de bonificaţia de 10% dacă achitaţi până la acest termen, integral, impozitele şi taxele datorate.

După cum am precizat şi la primul punct al interviului nostru, Serviciul de Management al documentelor se ocupă de scanarea documentelor şi introducerea lor în aplicaţia informatică impozite şi taxe locale.  
 
Puteţi să ne precizaţi care este procentul cu care se plăteşte impozitul pe o mansardă?... Dar pe un subsol, mai bine zis, un beci unde îmi depozitez produsele?
 
Valoarea impozabilă pentru încăperile situate la mansardă, subsol sau demisol şi utilizate ca locuinţă se stabileşte prin aplicarea unei cote de 75% din valoarea impozabilă pe metru pătrat aferentă clădirii. În ceea ce priveşte valoarea impozabilă pentru încăperile situate la subsol, demisol sau mansardă şi utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, se stabileşte prin aplicarea unei cote de 50% din valoarea impozabilă pe metru pătrat aferentă clădirii.
 
Legea dispune, noi aplicăm

Bună ziua! O întrebare: majoritatea celor care deţin locuri de veci sunt persoane vârstnice. De la 1 ianuarie anul acesta, taxa pentru locurile de veci se plăteşte la SPIT. Mulţi nu au ştiut acest lucru şi nu au ştiut nici că neplata până la 31 martie atrage penalităţi zilnice de 1%!!! Cum s-a mediatizat această măsură (mai corect, de ce nu s-a mediatizat) şi de ce s-a recurs la penalităţi, având în vedere că este vorba despre o măsură nouă, socială?

Această taxă este instituită pentru asigurarea întreţinerii şi menţinerii curăţeniei cimitirelor, nefiind o măsură socială. Preluarea încasării acestei taxe de către SPIT a fost mediatizată în mass-media prin mai multe comunicate de presă date atât de Primăria municipiului Constanţa, cat şi de către SPIT. Majorările de întârziere sunt în cuantum de 1% pentru fiecare lună sau fracţie de lună de întârziere, începând cu ziua următoare termenului de scadenţă, şi au fost instituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Mulţi contribuabili au vrut să scape de cozile de la ghişee. Astfel că am încercat să plătim impozitele şi taxele la benzinării sau la poştă. Aproape de fiecare dată, sistemul nu funcţiona. De ce nu s-a asigurat SPIT-ul dacă sistemul respectiv are capacitatea de a face faţă numărului mare de contribuabili care doreau ca, până la 31 martie, să achite sumele datorate pentru a beneficia de reducerea de 10%?

Aceste probleme au fost semnalate la începutul lunii februarie, când a fost foarte aglomerat, problemele fiind ulterior remediate. Precizez că termenul de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloace de transport a fost prorogat de la 31.03.2016 la 30.06.2016, iar pentru plata cu anticipaţie pentru întreg anul a obligaţiilor fiscale, până la acest nou termen se acordă bonificaţie.

Tatăl meu este decedat de cinci ani. Avea o Dacie pe numele său. Nu am dezbătut, încă, succesiunea, acesta fiind singurul bun pe numele lui. În fiecare an primeşte de la SPIT scrisoarea că are de plătit cei 50 de lei (plicul vine pe numele său, deşi este decedat). Cum putem noi, urmaşii, să nu mai plătim acest impozit? Nimeni nu foloseşte autoturismul, este dus undeva la ţară. Trebuie dezbătută succesiunea în mod obligatoriu?

În calitate de succesibili, preluaţi bunurile impozabile aflate pe numele decedatului. Pentru scoaterea din evidenţele fiscale a mijlocului de transport, este necesar să-l predaţi unei firme autorizate să dezmembreze mijloace auto (firme de preluare fier vechi), dacă această maşină nu mai circulă pe drumurile publice, şi să depuneţi la noi o declaraţie de scoatere din evidenţă însoţită de documentul justificativ, respectiv adeverinţa de predare fier vechi.

Am cumpărat de câţiva ani un apartament. Foştii proprietari încă primesc la adresa noastră plicuri cu amenzi. Nu avem cum să dăm de ei, iar SPIT-UL trimite în continuare amenzi la adresa noastră poştală. Putem fi, în vreun fel, afectaţi de faptul ca ei nu îşi plătesc amenzile care vin pe adresa noastră?

Conform prevederilor legislative în vigoare, comunicarea amenzilor se face la adresa de domiciliu a contribuabilului. Faptul că, în continuare, primiţi amenzi ale fostului proprietar înseamnă că acesta nu şi-a schimbat adresa de domiciliu. Nu vă afectează în niciun fel acest aspect.

Mulţumim celor care au intervenit şi vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate în soluţionarea problemelor fiscale pe care le întâmpinaţi.

Ti-a placut articolul?

Comentarii

 • Balcan Carmen 05 Apr, 2016 21:26 Buna dimineata,sunt un contribuabil care a mers in martie (ca in fiecare an) sa-si achite impozitele si cu stupoare am aflat ca la ghiseul unde am platit nu pot fi lamurita de ce a "disparut" din evidentele dumneavoastra o masina .Mai mult decat atat:trebuia sa iau alt bon,sa fac alta coada si sa am si dovezile la mine ca platesc pentru aceasta masina din 2013 !!! Cu siguranta nu-mi va folosi sa scanez documentele si sa le trimit cuiva,cu siguranta nu voi mai beneficia de reducerea de 10%,ma intreb daca asta este urmarea reorganizarii. O a doua problema ce am avut-o de cand am fost nevoita sa relationez cu SPIT Constanta: arhiva dumneavoastra geme de hartii pe care nu le cauta nimeni niciodata.Nu credeti ca ar fi timpul,secolul ,sa fie electronica arhiva si sa nu mai trebuiasca sa aducem de nenumarate ori aceleasi documente?
 • simon 05 Apr, 2016 20:24 puteti sa ne precizati care este procentul cu care se plateste impozitul pe o mansarda?...dar pe un subsol, mai bine zis, un beci unde imi depozitez produsele?