Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:23 24 05 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Doi investitori doresc să ridice blocuri de şase etaje într-un cartier de case! Ce a decis Comisia de urbanism a Primăriei

ro

14 Feb, 2017 00:00 1144 Marime text
Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului, întrunită pe 6 februarie, a analizat mai multe proiecte depuse de investitori pentru municipiul Constanţa, întocmind puncte de vedere şi recomandări pentru investiţiile viitoare.
 
Printre proiectele analizate se află şi cel al constănţeanului Decebal Tapangea, care doreşte modificarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru zona delimitată de aleea Cameliei, strada Pictor Ştefan Luchian, Şcoala Sportivă nr. 1 şi Şcoala Generală nr. 6.
 
Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului a precizat următoarele:
- documentaţia de urbanism trebuie să respecte prevederile art. 32, alin. 7 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul: Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăşi pe cel aprobat iniţial cu mai mult de 20%, o singură dată, astfel, CUT propus nu va putea depăşi valoarea de 1,80 (o majorare cu 20% a CUT aprobat prin PUG, care are valoarea maximă de 1,50 pentru terenurile situate în ZRL4);
- amplasarea imobilului propus va respecta prevederile art. 3 din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, sens în care se vor reconsidera distanţele dintre imobilele existente şi edificabilul propus;
- se va studia posibilitatea majorării lăţimii căilor de acces existente în vederea asigurării unui acces auto facil la lot;
- se va prezenta o propunere de mobilare urbanistică cu respectarea condiţiilor menţionate mai sus.
 
Solicitantul PUZ-ului va trebui să completeze documentaţia cu un certificat de urbanism valabil şi cu dovada achitării taxei RUR.
 
Reamintim că, recent, doi investitori din Constanţa au solicitat modificarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de aleea Cameliei, strada Pictor Ştefan Luchian, Şcoala Sportivă nr. 1 şi Şcoala Generală nr. 6, conform Avizului de oportunitate nr. 108901/11.07.2014.
 
Potrivit proiectului depus de Decebal şi Maria Tapangea la Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului, regulamentul local de urbanism cuprinde prevederi cu privire la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor şi a amenajărilor aferente acestora pe întreaga suprafaţă a zonei studiate, de 24.113 mp, situată în partea centrală a intravilanului municipiului Constanţa, delimitată de bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, bulevardul Tomis, aleea Cameliei şi strada Pictor Ştefan Luchian şi alei de acces la vest şi est. Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului a analizat proiectul în şedinţa din 6 februarie, la Primăria Constanţa.
 
Conform proiectului depus spre avizare, regulamentul local de urbanism aferent documentaţiei „Planul Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de aleea Cameliei, strada Pictor Ştefan Luchian, Şcoala Sportivă nr. 1 şi Şcoala Generală nr. 6, conform Avizului de oportunitate nr. 108901/11.07.2014“, avizată şi aprobată de Consiliul Local al Municipiului Constanţa conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de reglementare urbanistică al Primăriei Municipiului Constanţa în activitatea de gestionare a spaţiului construit: identificarea şi încadrarea solicitărilor de construire în reglementările aprobate în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, conform legii.
 
Potrivit proiectului propus, pentru ZR1 se propune existenţa de locuinţe colective, comerţ, birouri, spaţii verzi, circulaţii carosabile şi pietonale, unde Procentul Maxim de Ocupare a Terenului (POT) este de 60%, iar Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT), de maximum 4, ZR2 - locuinţe colective, comerţ, servicii, birouri, spaţii verzi, circulaţii carosabile şi pietonale, cu POT maxim de 40%, şi CUT maxim de 1,5. Conform propunerii, pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5 situate în ZR1, pe strada Pictor Ştefan Luchian, POT maxim este 60%.
 
Reglementările urbanistice propuse prevăd ca la amplasamentul cu nr. cadastral 222573 şi suprafaţa de 263,7 mp, situat pe strada Pictor Tonitza, municipiul Constanţa, lot 5, situat în ZR1, POT maxim propus să fie de 60%, CUT maxim propus de 4 şi regimul de înălţime de D+P+6E (26 m), cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ, servicii, birouri, spaţii verzi, circulaţii carosabile şi pietonale. În acelaşi PUZ şi cu aceleaşi propuneri urbanistice sunt prinse şi amplasamentele cu nr. cadastral 210657 şi suprafaţa de 341,72 mp, situate pe strada Pictor Tonitza, lot 2, situate în ZR1, amplasamentul cu nr. cadastral nr. 225600 şi suprafaţa de 262 mp, lot 3, situate pe aceeaşi stradă, amplasamentul cu nr. cadastral 224 753, cu suprafaţa de 550 mp, lot 4 şi amplasamentul cu nr. cadastral 224781 şi suprafaţa de 550 mp, lotul 5 de pe strada Pictor Tonitza.
 
În prezent, în zona studiată sunt admise ca funcţiuni locuinţe individuale cu maximum P+2E niveluri în regim de construire izolat, cuplat sau înşiruit, funcţiuni complementare locuirii: parcare, comerţ cu amănuntul, depozitare produse fără nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatură, arhitectură, medicină etc.), la parter, locuinţe colective medii cu maximum P+M+3, locuinţe în proprietate private, construcţii aferente echipării tehnico-edilitare, amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri şi activităţi de comerţ, servicii, birouri, cabinete medicale, servicii bancare, alimentaţie publică.
 
Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca Procentul de Ocupare a Terenului să nu depăşească limita superioară stabilită prin prezenta documentaţie de urbanism. Iniţiatorii proiectului doresc ca pentru cele cinci loturi vizate regimul de înălţime maxim admisibil să fie de S/D+P+M+6E (26 m). De asemenea, iniţiatorii îşi doresc să se admită realizarea de supante la ultimul etaj al clădirilor nou-construite, depăşind înălţimea maximă admisă de 26 m. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
 
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect
exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile
general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii este interzisă.
 
Potrivit proiectului, numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate în condiţiile punctului 10.1.1. se stabileşte în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei, astfel:
- locuinţe individuale - un loc de parcare / locuinţă unifamilială;
- locuinţe colective - un loc de parcare / apartament cu suprafaţa de maximum 100
mp;
- două locuri de parcare / apartament cu suprafaţa de maximum 150 mp;
- trei locuri de parcare / apartament cu suprafaţa maximum 200 mp;
- birouri - un loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utilă;
- comerţ - un loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utilă;
- servicii - un loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utilă;
- alimentaţie publică - un loc de parcare la fiecare 35 mp din SCD utilă;
- pentru alte funcţiuni - conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.
 
Potrivit Registrului Comerţului, Decebal Tapangea este asociat în mai multe societăţi comerciale. Astfel, acesta face parte din SC Absolut Developments SRL şi Casa de Expediţii Phoenix SA, ambele aflate în funcţiune, unde Tapangea îndeplineşte şi funcţia de administrator. De asemenea, el figurează ca asociat şi în alte două societăţi radiate în prezent: Decar R L SRL şi Centes SA, în prima având şi funcţia de administrator, arată Registrul Comerţului.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii