Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
11:54 19 02 2018 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Constănţeni, vreţi să deveniţi poliţişti? Iată ce trebuie să faceţi şi ce posturi sunt disponibile! (document)

ro

04 Apr, 2016 00:00 1488 Marime text


Inspectoratul General al Poliţiei Române organizează un concurs pentru ocuparea a 1.853 de posturi vacante de agenţi  existente în statele de organizare ale Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv ale inspectoratelor de poliţie judeţene, prin încadrare din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale. La inspectoratele de poliţie judeţene, toate posturile scoase la concurs sunt în specialitatea ordine publică, fiind prevăzute în cadrul posturilor de poliţie comunale.
 
Astfel, la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa sunt scoase la concurs 62 de posturi vacante de agenţi, din sursă externă, specializarea ordine publică, fiind prevăzute în cadrul posturilor de Poliţie Comunale, şi unul pentru reîncadrarea cadrelor în rezervă.
 
Pot participa la concurs/examen candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română - scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinută de vară, verificării aptitudinilor fizice, respectiv evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de Bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii şapte ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic“;
 • să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special;
 • să îndeplinească criteriul specific de înălţime - minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
 • să deţină permis de conducere categoria „B“. 
Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în această ordine: evaluarea performanţei fizice; test scris, tip grilă; interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea celorlalte criterii prevăzute de Ordinul MAI nr. 665/2008, cu modificările şi completările ulterioare).
 
Proba de evaluare a performanţei fizice se susţine utilizându-se baze sportive corespunzătoare. Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba de evaluare a performanţei fizice se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe site-ul IPJ Constanţa, secţiunea Carieră - posturi scoase la concurs, precum şi la avizierul unităţii.
 
Proba test scris va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul IGPR, din tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate a candidaţilor, şi va avea loc la data de 14 mai. Testul constă în 60 de întrebări, cu trei variante de răspuns, dintre care doar una este corectă. Fiecare răspuns corect va fi apreciat cu 0,15 puncte, iar la punctajul final se adaugă un punct din oficiu, obţinându-se nota la testul scris.
 
Durata de rezolvare a testului este de trei ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs. Pentru a fi declarat „admis“, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respinşi“.
 
Sunt declaraţi „admişi“ la concurs candidaţii care au fost declaraţi „admişi“ la toate probele concursului în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul.
 
Înscrierea candidaţilor se face pe bază de cerere de înscriere, depusă până la data de 8 aprilie, ora 16.00, la sediul IPJ Constanţa, în zilele lucrătoare, începând de astăzi, în intervalul orar 9.00 - 16.00.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi vedea posturile disponibile pentru judeţul Constanţa.
 
Sursa foto: ZIUA de Constanţa

Ti-a placut articolul?

Comentarii