Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
18:03 10 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Se suplimentează posturile la ARSVOM şi CERONAV! Ce investiţii se vor face la nivelul acestor instituţii în 2018

ro

05 Jan, 2018 00:00 5443 Marime text
Ministerul Transporturilor a obţinut avizele favorabile de la Ministerul de Finanţe şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.
Hotărârea care urmează să intre pe ordinea de zi a Guvernului vizează stabilirea unui număr maxim de posturi pentru toate instituţiile publice care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor.
 
Prin actul normativ propus se are în vedere modificarea numărului maxim de posturi, prin suplimentarea acestuia, la următoarele instituţii publice: Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM), cu 80 de posturi, şi Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV), cu 40 posturi.
 
În textul de modificare a Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, se precizează că suplimentarea numărului maxim de posturi este necesară pentru angajarea personalului de specialitate din activitatea de bază a instituţiilor, pentru activităţile noi introduse prin acte normative, pentru a asigura desfăşurarea normală a activităţii şi în condiţii de siguranţă.
 
Astfel, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 94/2017 pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Nave specializate SAR“, beneficiar Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, se vor achiziţiona două nave specializate SAR, iar potrivit Hotărârii Guvernului nr. 93/2017 pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Navă specializată de depoluare“, beneficiar ARSVOM, agenţia va achiziţiona o navă specializată care să acopere eficient etapele de colectare şi transport al reziduurilor şi care să joace rolul de centru de comandă în timpul intervenţiei. 
 
În aceste condiţii, este necesară suplimentarea numărului de posturi pentru asigurarea permanenţei la bordul navelor care urmează a fi achiziţionate în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce revin ARSVOM în activitatea de căutare şi salvare a vieţilor omeneşti pe mare şi în apele naţionale navigabile, precum şi în activitatea de depoluare.
 
Pentru căutarea şi salvarea vieţii omeneşti pe mare (SAR - Search and Rescue), intervenţie care trebuie asigurată de statele riverane gratuit, în conformitate cu prevederile Convenţiei internaţionale din 1979 pentru căutarea şi salvarea vieţii omeneşti pe mare (SAR ’79), la care România a aderat prin OG nr. 115/1998, capacitatea ARSVOM este limitată din punctul de vedere al numărului maxim de persoane ce pot fi salvate, al zonei de acţiune, cât şi al condiţiilor meteo nefavorabile la momentul intervenţiei. În cazul unor accidente majore (număr mare de naufragiaţi), dotarea ARSVOM este insuficientă şi nu va putea duce la bun sfârşit o astfel de intervenţie. Niciuna dintre navele din dotarea actuală nu poate lucra în conjuncţie cu elicopterele ce participă la intervenţia de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare.
 
România, ca stat membru al Uniunii Europene şi, totodată, al Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO), are obligaţii privind intervenţia în caz de poluare ce derivă din convenţiile şi programele internaţionale din car face parte: Convenţia MARPOL 73/78 - Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, cu modificările şi completările ulterioare; Convenţia OPRC 1990 - Convenţia internaţională privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 14/2000, aprobată prin Legea nr. 160/2000; Planul naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1593/2002.
 
În cazul unor poluări majore, dotarea ARSVOM este depăşită de situaţie şi există riscul de a nu putea duce la bun sfârşit o intervenţie în caz de poluare majoră (peste 700 de tone poluare cu hidrocarburi). De aceea este necesară dotarea ARSVOM cu o navă specializată care să acopere eficient etapele de colectare şi transport al reziduurilor şi care să joace rolul de centru de comandă în timpul intervenţiei. Nava specializată trebuie dotată cu sistem de detecţie a zonei poluate.
 
Totodată, activităţile de transport naval sunt însoţite de un important factor de risc şi cu toate măsurile tehnico-organizatorice şi manageriale luate de companiile de navigaţie şi de autorităţi. Accidentele navale se produc cu consecinţe însemnate, cele mai importante fiind pierderile de vieţi omeneşti, pierderile materiale sau afectarea mediului marin prin poluare. Evenimentele care se produc impun necesitatea unor intervenţii rapide şi de amploare care să conducă la reducerea la minimum a pierderilor materiale şi la salvarea vieţilor omeneşti aflate în pericol.
 
Luând în considerare prevederile Ordinului ministrului Transporturilor nr. 948/2013 pentru aplicarea Principiilor de stabilire a echipajului minim de siguranţă, adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1047 (27) din 30 noiembrie 2011, şi ale Ordinului ministrului Transporturilor nr. 39/2014 privind stabilirea echipajului minim de siguranţă pentru navele maritime care arborează pavilion român, pentru ca la navele mai sus menţionate, în orice moment, să fie asigurate - operarea în siguranţă a navei, securitatea acesteia şi protecţia mediului -, trebuie să se suplimenteze numărul maxim de posturi la ARSVOM cu 80.
 
În cadrul CERONAV nu este asigurat personalul minim necesar desfăşurării activităţii având în vedere introducerea a 70 de cursuri noi după anul 2013, finalizarea investiţiei din cadrul subunităţii Galaţi, dotarea unităţii cu mijloace noi de instruire. Cele 40 de posturi sunt necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii de instruire a personalului navigant, respectiv: 22 de posturi de personal didactic, opt posturi de personal auxiliar şi zece posturi de personal administrativ.
 
Având în vedere propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale în domeniul navigaţiei interioare şi de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului şi a Directivei 91/672/CEE a Consiliului, care stabileşte condiţiile şi procedurile pentru certificarea calificărilor persoanelor implicate în operarea unei nave pentru transportul de mărfuri şi de pasageri pe căile navigabile interioare din Uniune, precum şi recunoaşterea acestor calificări în statele membre şi luând în considerare faptul că programele de formare care duc la obţinerea unor diplome sau certificate ce atestă respectarea standardelor de competenţă sunt aprobate de autorităţile competente ale statelor membre pe al căror teritoriu este stabilit institutul de învăţământ sau de formare relevant, pentru punerea în aplicare a prevederilor directivei a fost finalizată investiţia CERONAV în cadrul subunităţii Galaţi.
 
În anul 2013, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2013, au fost reduse posturile vacante indiferent de specialitatea acestora, iar în prezent instituţiile respective se confruntă cu o lipsă a personalului de specialitate, în condiţiile în care activitatea acestora s-a dezvoltat şi/sau s-a diversificat.
 
Numărul insuficient de personal conduce la efectuarea activităţii peste programul normal de muncă de către personalul existent, fără ca acest fapt să poată fi compensat cu timp liber corespunzător.

Ti-a placut articolul?

Comentarii