Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
12:45 20 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie SA instituie garanție asupra unor imobile din județul Constanța

ro

13 Sep, 2022 00:00 2074 Marime text
Foto: Pexels
  • Societatea a fost înființată în anul 2014, are sediul social în București, pe strada Grigore Alexandrescu
  • Firma are un punct de lucru la Horia
  • Garanția imobiliară este instituită asupra unor spații din localitatea constănțeană Horia
 
 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii de Administrare a Participaţiilor în Energie SA s-a întrunit și a luat mai multe decizii care au fost publicate pe data de 7 septembrie 2022 în Monitorul Oficial al României. Sunt vizate instituirea de garanții asupra unor imobile din Constanța și a unui cont bancar.
 
Firma cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, strada Grigore Alexandrescu, s-a întrunit în şedinţa din data de 03.08.2022, la sediul din Bucureşti, cu o participare la vot reprezentând 100% capitalul social, respectiv acţionarul unic Statul Român, prin Ministerul Energiei.
 
S-a luat decizia constituirii de garanţii asupra activelor aparţinând CEE Horia în favoarea finanţatorului Raiffeisen Bank - S.A. astfel:
 
1. Imobiliare
a) 3 (trei) construcţii - turbine eoliene General Electric GE 2,5 X 100 (2,5 MW putere cu diametrul rotor de 100 m) („Turbine eoliene“), având destinaţia de construcţii industriale şi edilitare, fiecare având o suprafaţă construită la sol de 108,00 mp, situate în tarlaua 25, parcela A300/1/6/1/1/1/2, constând în: Construcţia C1, identificată cu numărul cadastral 102928-C1, Construcţia C2, identificată cu numărul cadastral 102928-C2, şi Construcţia C3, identificată cu numărul cadastral 102928-C3, împreună cu terenul extravilan pe care sunt edificate cele 3 construcţii - turbine eoliene, în suprafaţă totală de 14.273 mp, din care suprafaţa de 13.496 mp având categoria de folosinţă „drum“, marcat în teren cu ţăruşi, şi suprafaţa de 777 mp, având categoria de folosinţă „curţi-construcţii“, având laturile şi vecinătăţile descrise în Planul de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit de Ing. Cucoară Cristian-Constantin (autorizaţie seria RO BF nr. 1027) şi avizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa sub nr. 14476/17.05.2019);
 
– întregul imobil compus din teren şi construcţiile edificate pe acesta, astfel cum au fost descrise la literele „a.1)“ şi „a.2)“ de mai sus, au fost înscrise în Cartea funciară nr. 102928 (rezultată ca urmare a sistării CF vechi nr. 100748 ca urmare a înscrierii sistematice) a localităţii Horia, jud. Constanţa, prin Încheierea nr. 19292/21.03.2022 (poziţie transcrisă din CF nr. 100748/Horia, înscrisă prin Încheierea nr. 16595/07.07.2014 şi prin Încheierea nr. 11811/26.04.2013 din CF nr. 100727/Horia, înscrisă prin Încheierea nr. 7820/20.03.2013);
 
b) construcţie - punct de conexiune pentru reţeaua de medie tensiune 20 KV („Punct de conexiune“), având destinaţia de construcţii industriale şi edilitare, în suprafaţă construită la sol 35,00 mp, identificată cu numărul cadastral 102927-C1, înscrisă în Cartea funciară nr. 100798 a localităţii Horia, jud. Constanţa, prin Încheierea nr. 18095/25.07.2014, emisă de OCPI Constanţa - BCPI Medgidia;
 
– construcţia - punct de conexiune este edificată pe terenul extravilan situat în localitatea Horia, jud. Constanţa, tarla 25, parcela A300/1/6/1/2+A300//6/1/1/2+A300/1/6/2, în suprafaţă totală de 788 mp, din care suprafaţa de 754 mp având categoria de folosinţă curţi-construcţii şi suprafaţa de 35,000 mp având categoria de folosinţă curţi, construcţii, identificat cu numărul cadastral 102927, înscris în Cartea funciară nr. 102927 (rezultată ca urmare a sistării CF nr. 100798) a localităţii Horia, jud. Constanţa, prin Încheierea nr. 19292/21.03.2022 (poziţie transcrisă din CF nr. 100674/Horia, prin Încheierea nr. 1392/18.01.2013), care nu face obiectul Contractului de transfer de active la momentul semnării în formă autentică a contractului.
 
Dreptul de proprietate asupra terenului identificat cu numărul cadastral 102927 urmează a fi dobândit de către SAPE, până la data de 15.09.2022, conform Promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autentificată sub nr. 716/15.06.2022, încheiată între Societatea HORIA GREEN - S.R.L. Până la dobândirea dreptului de proprietate deplin, ipoteca se va constitui asupra dreptului de superficie înscris pe terenul cu numărul cadastral 102927, urmând ca, ulterior, ipoteca să se extindă asupra dreptului absolut de proprietate;
 
2. Mobiliare asupra contului curent ce urmează a fi deschis la finanţator, ipoteca generală asupra creanţelor prezente şi viitoare derivând din contractele de vânzare a energiei electrice furnizate de către Parcul Eolian - Centrala Electrică Eoliană Horia, ipotecă asupra echipamentelor finanţate, inclusiv cesiunea de creanţe derivând din poliţa de asigurare aferentă; precum şi aprobarea semnării contractelor de constituire de garanţie, în formă autentică de către Directoratul SAPE - S.A. (art. 12 alin. (2), lit. j) din Actul Constitutiv).
 
S-a decis mandatarea Directoratului SAPE - S.A., pentru semnarea cu Raiffeisen Bank - S.A. a contractelor de constituire de garanţii mobiliare şi imobiliare, în formă autentică, asupra activelor parcului.
 

Despre Societea de Administrare a Participaţiilor în Energie SA

 
Prin Hotărârea Guvenului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice ”Electrica” S.A., s-a dispus, prin divizarea parțială, a SC Electrica S.A., înființarea Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., societate care a preluat, conform proiectului de divizare și Contractele de Privatizare încheiate de către Electrica S.A., în calitate de Vânzător cu toate drepturile și obligațiile aferente, respectiv Contractul de privatizare a S.C. Electrica Banat S.A., Contractul de Privatizare a S.C. Electrica Dobrogea S.A., Contractul de Privatizare a S.C. Electrica Moldova S.A., Contractul de Privatizare a S.C. Electrica Oltenia S.A. și Contractul de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud S.A..
 
Societatea a fost înființată în anul 2014, are sediul social în București, pe strada Grigore Alexandrescu. Capitalul social este de 868.527.790 lei, iar acționar unic este Statul Român. Persoanele împuternicite sunt Nicolae-Bogdan-Codruț Stănescu – președinte al directoratului, Marian Luiza – membru, Ion Gabriel Grozavu – membru, Cornelia Negruț – membru în Consiliul de Supraveghere, Ionel Pană - membru în Consiliul de Supraveghere, Valerie-Radu Crișan - membru în Consiliul de Supraveghere, Blejan Ciprian Mircea - membru în Consiliul de Supraveghere, Nicolae Cristian Popovici - membru în Consiliul de Supraveghere, Bogdan Pîrvulescu - membru în Consiliul de Supraveghere.
                          
Auditor sunt JPA Audit&Consultanta SRL și Grant Thornton Audit SRL.
 
Puncte de lucru ale societății sunt la:
  • Județul Constanța – comuna Horia
  • Județul Alba – comuna Avram Iancu
  • Județul Prahova – comuna Valea Călugărească
 
În anul 2021, firma a raportat 40 de salarați, la o cifră de afaceri de 2.046.912 lei, profitul fiind de 53.821.444 lei.
 
Societățile la care Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. deține participații sunt următoarele:
 
Societate % capital social
Enel Energie Muntenia S.A. 10.00%
E- Distribuție Muntenia S.A. 10.00%
E-Distribuție Banat S.A. 24.8672%
E- Distribuție Dobrogea S.A. 24.9030%
Enel Energie S.A. 36.9970%
Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion România 49.00%
Bursa Română de Mărfuri S.A. 0.65%
Hidro Tarnița S.A. 99.3580%
Fondul de Investiții in Energie Kazah-Român S.A. 20.00%
Titan Power S.A. 67.3000%
ROMGAZ SA* 0.262400%
SN NUCLEARELECTRICA SA* 0.114336%
SN PETROM SA* 0.127193%
S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA* 0.006064%
SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A.* 0.001575%
CONPET S.A.* 0.0105633%
 

Nicolae-Bogdan-Codruț Stănescu

 
Președintele directoratului, Nicolae Bogdan Codruț Stănescu a depus o singură declarație avere din funcția de președinte CA al Romgaz SA – FIGN Depogaz Ploiești în iunie 2021. Conform acelei declarații, deține cinci terenuri intravilane, trei în București, două la Bușteni, dobândite între 2010 și 2018, alături de soție. Totodată, deține cinci apartamente, două la Bușteni, trei în Capitală, dobândite în aceeași perioadă.
 
Ca vehicule, deține un autoturism Hyundai Grand Santa Fe, fabricat și cumpărat în 2016, iar soția deține un Hyundai Tuscan, fabricat și cumpărat în anul 2016. Totodată, soții Stănescu au și un ATV FC MOTO, fabricat în 2020. Între 1980 și 2020, au obținut bijuterii de familie de aur cu pietre prețioase, în valoare de 12.000 de euro.
 
În mai 2021, a vândut un apartament la Galați către o persoană fizică, în anul 42.000 euro. Totodată, deține un cont la BCR, cu un sold de peste 66.000 lei. Ca datorii, are un overdraft deschis în 2011, în valoare de 5.500 lei, alte două descoperiri de cont a câte 5.000 de lei. Totodată, are credite contractate în 2016, respectiv, 2018, în valaore de 568.445,68 lei, respectiv 385.958,04 lei.
 
Ca venituri, Stănescu Nicolae Bogdan Codruț a declarat un venit anonimizat de la Banca Națională a României, pentru calitatea de consilier strategie. De la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public București-Ilfov a primit 21.109 lei pe an pentru funcția de consilier director executiv – ¼ normă până la data de 1 decembrie 2020. Soția a primit un salariu de 235.761 lei/an de la Ministerul Justiției.
 
Tot ca venituri, Nicolae Stănescu a mai declarat 20.169 lei de la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, 85.363 lei de la Ministerul Economiei, 175.906 lei de la Romgaz, 156.000 lei de la Rompetrol Rafinare SA, iar salariul de la SAPE SA este anonimizat.
 
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 

Citește și:

Compania fondată de tripleta Cîțu - Dăianu - Pâslaru elaborează documentația pentru viitorul CET al Constanței (DOCUMENTE)
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii