Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:58 25 09 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Proces de interes național! Școala online, la un pas de a fi anulată la Constanța! (document)

ro

19 Jul, 2021 00:00 1938 Marime text
 
  • Zilele trecute, premierul Florin Cîţu a declarat că România va înregistra un val patru al pandemiei, dar că  ministerul Sănătății va fi pregătit pentru un astfel de moment.
 
  • Într-o intervenție pentru digi24.ro, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu s-a declarat optimist în privința reluării școlii cu prezența fizică a tuturor elevilor la toamnă, pe 13 septembrie.
 
Judecătorii de la Curtea de Apel Constanța au fost investiți, săptămâna trecută, să saoluționeze un dosar de interes național! Pe scurt, magistrații trebuie să analizeze cererea de anulare a Ordinului nr. 4135/2020 emis de Ministerul Educației și Cercetării, ordin ce face referire la „aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line“.
 
În noiembrie 2020, președintele Klaus Iohannis a anunțat închiderea tuturor școlilor din România.
 
Cererea de anulare a Ordinului nr. 4135/2020 se află pe rolul Curții de Apel Constanța, iar până în prezent, conform portalului instanțelor de judecată, nu a fost stabilit un prim termen de judecată.
 
Zilele trecute, premierul Florin Cîţu a declarat că România va înregistra un val patru al pandemiei, dar că  ministerul Sănătății va fi pregătit pentru un astfel de moment.
 
La rândul său, într-o intervenție pentru digi24.ro, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu s-a declarat optimist în privința reluării școlii cu prezența fizică a tuturor elevilor la toamnă, pe 13 septembrie.
 
„Sperând cu toții că nu vom avea un al patrulea val, sigur că, pe 13 septembrie, toată lumea va reveni la școală cu prezență fizică”, a spus ministrul Educației.
 
Revenind la dosarul aflat pe rolul Curții de Apel Constanța, prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul instanței, reclamantul a solicitat obligarea autorității publice centrale la revocarea integrală a Ordinului nr. 4135/2020 împreună cu anexa sa din 24.04.2020 precum și la plata de despăgubiri morale și cheltuieli de judecată.
 
Ordinul nr. 4135/2020 a fost emis de Ministerul Educației și Cercetării, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 331 din 23 aprilie 2020 și face referire la „aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line“.

 
În Anexa Ordinul nr. 4135/2020 sunt prevăzute instrucțiunile „pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line“.
 
Articolul 3, punctul 1, prevede că Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), operaționalizează portalul Digital pe educred.ro (https://digital.educred.ro) ca totalitate a platformelor de e-learning și a resurselor de învățare on-line asigurate și, după caz, validate și recomandate de Ministerul Educației și Cercetării.
 
Punctul 2 face ferefire la Portalul Digital pe educred.ro ce va conține o secțiune cu tutoriale și alte materiale de învățare, destinată formării și susținerii cadrelor didactice, în vederea proiectării, realizării, evaluării activităților de învățare on-line și gestionării activităților elevilor pe platforme de învățare on-line.
 
(3) Ministerul Educației și Cercetării dezvoltă instrumente pentru toți actorii din sistemul de învățământ: preșcolari, elevi, cadre didactice, directori ai unităților de învățământ, inspectori școlari, consilieri școlari, părinți/reprezentanți legali etc., în vederea monitorizării, susținerii și îmbunătățirii accesului la învățare.
 
(4) Informațiile relevante pentru monitorizarea, susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare vor fi completate în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) de unitățile de învățământ, în conformitate cu solicitările Ministerului Educației și Cercetării.
 
Articolul 6, punctul 1, arată că Ministerul Educației și Cercetării poate decide, în cazuri justificate (de exemplu, suspendarea cursurilor ca urmare a instituirii, pe teritoriul României, a stării de urgență) și pe baza unor instrucțiuni emise în prealabil, că evaluarea la anumite discipline/module poate fi realizată și on-line.
(2) Ministerul Educației și Cercetării elaborează și diseminează, prin experții CNPEE, pe toată perioada suspendării cursurilor, resurse de antrenament de tip test și bareme de evaluare și de notare necesare pregătirii individuale pentru susținerea evaluării naționale a elevilor de clasa a VIII-a și a examenului național de bacalaureat.
 
(3) Ministerul Educației și Cercetării actualizează actele normative care reglementează fișa postului cadrelor didactice și evaluarea acestora, incluzând atribuții specifice și indicatori de performanță, referitori la proiectarea, realizarea și evaluarea activităților de învățare on-line.
 
Articolul 8
 
Conducerea unității de învățământ desfășoară următoarele activități de facilitare a învățării on-line:
a) aplică planul de acțiune al inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISJ/ISMB) prevăzut la art. 7 lit. a);
b) informează, prin intermediul cadrelor didactice, elevii și părinții acestora cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de învățământ și la modalitatea de organizare a activității-suport pentru învățarea on-line în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile acestora;
c) realizează completarea în SIIIR a informațiilor relevante pentru susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare al beneficiarilor sistemului de educație;
d) asigură accesul cadrelor didactice și elevilor la platforme educaționale, prin înregistrarea unității de învățământ (dacă este cazul);
e) colaborează cu autoritățile administrației publice locale și cu inspectoratul școlar, pentru completarea dotării cu echipamente informatice și pentru conectarea la internet, în funcție de nevoile identificate;
f) analizează nevoile de dezvoltare a competențelor digitale ale cadrelor didactice și le desemnează pe cele care trebuie să participe la programe de formare;
g) stabilește, împreună cu cadrele didactice și profesorii diriginți, platformele, aplicațiile și resursele educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată;
h) realizează, împreună cu profesorii diriginți și cadrele didactice, un program săptămânal care include activitățile de învățare on-line pentru fiecare disciplină de studiu, având în vedere o durată echilibrată a acestora;
i) stabilește modalitatea de monitorizare a realizării activităților on-line de către cadrele didactice;
j) identifică și aplică modalități de susținere a activității pentru posibile cazuri speciale, inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES);
k) aplică mecanismele de colectare a feedbackului de la elevi, părinți, cadre didactice, alte categorii de personal implicat în organizarea și desfășurarea activității-suport pentru învățarea on-line, în scopul luării măsurilor care să conducă la îmbunătățirea accesului, participării și a calității activității;
l) actualizează fișele posturilor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu atribuții referitoare la activitățile de învățare on-line.
 
Articolul 9
 
(1) Educatoarea/Profesorul pentru învățământ preșcolar/Învățătorul de la clasele pregătitoare, clasele I și clasele a II-a/Profesorul pentru învățământ primar de la clasele pregătitoare, clasele I și clasele a II-a realizează, după caz, următoarele activități:
a) informează părinții preșcolarilor/elevilor cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de învățământ și modalitatea de organizare a activității-suport pentru învățarea on-line, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile acestora;
b) coordonează activitatea grupei/clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării continuității participării preșcolarilor/elevilor la activitatea de învățare on-line;
c) participă împreună cu celelalte cadre didactice și conducerea unității de învățământ la stabilirea platformelor, aplicațiilor și resurselor educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată;
d) transmite părinților preșcolarilor/elevilor de la grupa/clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unității de învățământ, precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării on-line;
e) asigură comunicarea cu părinții pentru participarea preșcolarilor/elevilor la activitățile-suport pentru învățarea on-line;
f) colectează feedbackul de la preșcolari/elevi și părinți, cu privire la organizarea și desfășurarea activității-suport pentru învățarea on-line, și îl transmite conducerii unității de învățământ;
g) intervine în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității, în care sunt implicați preșcolarii/elevii grupei/clasei.
(2) Învățătorul de la clasele a III-a și clasele a IV-a/Profesorul pentru învățământ primar de la clasele a III-a și a IV-a/ Profesorul diriginte realizează, după caz, următoarele activități:
a) informează elevii și părinții acestora cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de învățământ și modalitatea de organizare a activității-suport pentru învățarea on-line, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile acestora;
b) coordonează activitatea clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării continuității participării elevilor la activitatea de învățare on-line;
c) participă împreună cu celelalte cadre didactice și conducerea unității de învățământ la stabilirea platformelor, aplicațiilor și resurselor educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată;
d) transmite elevilor de la clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unității de învățământ, precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării on-line;
e) menține legătura cu cadrele didactice de specialitate în ceea ce privește participarea la activitățile de învățare on-line a elevilor din clasa pe care o coordonează;
f) oferă consiliere elevilor clasei pentru participarea acestora la activitățile-suport pentru învățarea on-line;
g) asigură comunicarea cu părinții elevilor;
h) colectează feedbackul de la elevi și părinți, cadrele didactice de la clasă, cu privire la organizarea și desfășurarea activității-suport pentru învățarea on-line, și îl transmite conducerii unității de învățământ;
i) intervine în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității, în care sunt implicați elevii/profesorii clasei.
 
Articolul 10
 
Cadrele didactice realizează următoarele activități:
a) colectează informații necesare accesului și participării elevilor la activitatea de predare-învățare-evaluare desfășurată on-line;
b) proiectează activitatea-suport pentru învățarea on-line din perspectiva principiilor didactice și a celor privind învățarea on-line;
c) desfășoară activitatea didactică în sistem on-line și sunt responsabile de asigurarea calității actului educațional;
d) elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse și mijloace care pot fi utilizate în procesul de învățare on-line;
e) elaborează instrumente de evaluare aplicabile on-line, pentru înregistrarea progresului elevilor;
f) oferă feedback constructiv permanent fiecărui elev, în urma participării la activitățile desfășurate și a rezolvării sarcinilor de lucru;
g) raportează conducerii unității de învățământ activitatea desfășurată, ținând seama de modalitățile și termenele de raportare stabilite de către aceasta;
h) participă la activitățile de formare și webinariile recomandate de către Ministerul Educației și Cercetării, ISJ/ISMB și conducerea unității de învățământ.
 
În Secțiunea Documente puteți consulta Ordinul 4.135 din 21 aprilie 2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Dosarul, la Constanța
Se cere anularea Ordinului privind deschiderea anului școlar 2020-2021. Ce spune Monica Anisie, fostul ministru al Educației

 

Ti-a placut articolul?

Comentarii