Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:51 25 05 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Premii, vouchere de vacanţă, tichete de masă! Beneficii pentru angajaţii CJC, prevăzute în noul contract colectiv de muncă (document)

ro

04 Feb, 2016 00:00 2842 Marime text


În ediţia de astăzi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), pe masa aleşilor judeţeni se va afla şi proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului colectiv de muncă pentru anul 2016 al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al CJC.
 
Contractul colectiv de muncă pentru anul 2016 ce se va încheia între Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de angajator, şi Sindicatul din Administraţia Publică Locală stabileşte clauze privind drepturile şi obligaţiile ce decurg din relaţiile de muncă. „Prezentul contract colectiv de muncă are ca scop creşterea calităţii şi eficienţei activităţii desfăşurate de către angajaţi, promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială, premise pentru îndeplinirea în bune condiţii a obligaţiilor ce rezultă din raporturile de muncă. Obiectul Contractului colectiv de muncă îl constituie stabilirea măsurilor referitoare la constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, sănătăţii şi securităţii în muncă, programul zilnic de muncă, perfecţionarea profesională, timpul de odihnă“, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractului colectiv de muncă pentru anul 2016 al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al CJC.
 
Unul dintre capitolele asupra cărora ne vom opri este cel cu numărul V, referitor la „salarizare, drepturi băneşti şi alte drepturi speciale privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, sănătatea şi securitatea în muncă“.
 
Astfel, în bugetul de venituri şi cheltuieli al CJC vor fi cuprinse toate drepturile salariale prevăzute de legislaţia în vigoare, salariile achitându-se înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorului. În cadrul CJC, drepturile salariale se achită într-o singură tranşă, la data de 7 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute de lege şi în Contractul colectiv de muncă, fiecare angajat are dreptul la un salariu de bază şi la sporuri stabilite la încheierea contractului individual de muncă, conform prevederilor legale.
 
Personalul contractual va beneficia de sporuri de vechime, în funcţie de vechimea în muncă, conform gradaţiilor şi claselor de salarizare prevăzute în Legea 284/2010, Legea 393/2015 şi conform OUG 57/2015. Salariile de bază pentru personalul de coordonare sunt cele corespunzătoare funcţiei de execuţie, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere care face parte din salariul de bază, potrivit reglementărilor în vigoare.
 
Personalul contractual angajat din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa beneficiază de drepturi şi drepturi speciale constând în sporuri, alocaţii şi indemnizaţii. Astfel, pentru vechime în muncă se acordă clase de salarizare, după cum urmează:
  • de la trei şi cinci ani - trei clase succesive de salarizare suplimentare;
  • de la cinci la zece ani - cinci clase succesive de salarizare suplimentare;
  • de la zece la 15 ani - şapte clase succesive de salarizare suplimentare;
  • de la 15 la 20 ani - opt clase succesive de salarizare suplimentare;
  • peste 20 de ani - nouă clase succesive de salarizare suplimentare. 

Spor pentru acţiunea câmpurilor electromagnetice 

Pentru lucrul în condiţii vătămătoare determinate de acţiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţătoarele de comunicaţii, se acordă lunar un spor în procent de 10-15% calculat la salariul de bază, numai după expertizarea locurilor de muncă de către Inspectoratul de Sănătate Publică şi Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Protecţia Muncii Constanţa.
 
Personalul contractual care posedă titlul ştiinţific de „doctor“ beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază. Personalul contractual poate beneficia de premii, stimulente şi recompense din fondurile constituite în condiţiile legii.


Cursuri plătite pentru perfecţionare 

Angajatorul va permite membrilor sindicatelor şi patronatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale Contractului colectiv de muncă să urmeze cursurile de formare organizate de sindicate şi patronate; în perioada respectivă, cursantul beneficiază de toate drepturile aferente locului de muncă, pentru o perioadă de până la zece zile lucrătoare pe an. Angajatorul va sprijini constituirea unui fond destinat activităţilor de formare, prin atragerea unor surse de la bugetul de stat, fond ce urmează a fi administrat prin acordul partenerilor sociali.
 
De asemenea, persoanele alese în structurile de conducere ale organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului Contract colectiv de muncă beneficiază de reducerea programului normal lunar de lucru cu cinci zile lucrătoare, (cumulat sau fragmentat), pentru activităţi sindicale, fără afectarea drepturilor salariale, pe baza cererii aprobate de angajator.
 
Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale, în conformitate cu prevederile legale. Angajaţii pot beneficia de cursuri plătite pentru perfecţionare sau pentru programe de specializare, în ţară sau în străinătate, în condiţiile legii. Cuantumul sumelor necesare formării profesionale vor fi suportate de către angajator.
 
Angajaţii care beneficiază de o formă de specializare sau perfecţionare plătită de angajator pe o durată mai mare de un an şi primesc pentru aceasta perioadă drepturile băneşti sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra, ulterior absolvirii, în cadrul instituţiei, o perioadă de la un an la cinci ani. Instituţia este obligată, în condiţiile legii, să despăgubească funcţionarul public în cazul în care acesta, din vina instituţiei, a suferit vreun prejudiciu material în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu.

Stimulente, dar şi cheltuieli de transport, decontate

 Instituţia va acorda vouchere de vacanţă şi tichete de masă. Salariaţii CJC care au domiciliul în altă localitate beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport. Angajaţii trimişi în delegaţie în ţară vor beneficia de următoarele drepturi: decontarea cheltuielilor de transport şi a costului cazării, potrivit prevederilor legale pentru instituţiile publice; diurnă de deplasare; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplică la instituţiile publice.
 
Angajatorul va organiza o dată pe an examinarea medicală a angajaţilor, pentru a constata dacă sunt apţi pentru desfăşurarea activităţii în posturile pe care ar urma să le ocupe sau pe care le ocupă, precum şi pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Examinarea medicală este gratuită, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta integral de angajator.
 
Angajatul care a fost pensionat pentru incapacitate temporară de muncă poate solicita instituţiei desfăşurarea activităţii în baza unui program de lucru de o fracţiune de normă de patru ore pe zi. De asemenea, ulterior perioadei de recuperare, va fi integrat în funcţia avută la data pierderii capacităţii de muncă. Din fondurile constituite în bugetul instituţiei, în vederea monitorizării sănătăţii şi prevenirii îmbolnăvirilor, salariaţii vor beneficia de o poliţă de asigurare de sănătate şi accidente conform prevederilor legale.
 
Angajaţii şi membrii familiilor lor (soţi şi copii) pot beneficia de bilete de tratament şi odihnă în staţiuni balneoclimaterice şi turistice prin sindicat, în limita disponibilului de la instituţiile competente. Beneficiarii biletelor de tratament şi odihnă distribuite de sindicat au dreptul la o reducere a costului biletelor de până la 50%, diferenţa fiind suportată din fondul pentru acţiuni sociale constituit conform prevederilor legale.
 
Femeile au dreptul la concediu prenatal sau postnatal plătit, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi, precum şi pentru creşterea copiilor, în condiţiile legii. Este interzisă concedierea femeilor în perioada maternităţii şi în alte cazuri prevăzute de lege.
 
În secţiunea „Documente“, puteţi consulta proiectul de hotărâre la care facem referire.

Citeşte şi

Ti-a placut articolul?

Comentarii