Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
11:33 16 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

IPJ a amendat executantul lucrărilor pentru fleacuri Sute de constănțeni au depus petiții pentru a stopa resistematizarea rutieră pe Ferdinand și Cuza Vodă! (DOCUMENTE)

ro

18 Feb, 2024 17:00 2690 Marime text
Intro:
 
Peste 230 de locuitori din zona centrală a municipiului Constanța, unde se derulează proiectul „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța”, cod SMIS 129226, beneficiar UAT municipiul Constanța au transmis o petiție Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța prin care au solicitat să nu avizeze partea din proiect care vizează resistematizarea circulației pe strada Cuza Vodă.

 
 
Proiectul ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța” prin care se propune o resistematizare rutieră care include următoarele:
 • Introducerea unui sens unic pentru autovehicule pe bd. Ferdinand de la Gară spre str. Mircea cel Bătrân
 • Bandă unică dedicată transportului public pe bd. Ferdinand dinspre str. Mircea cel Bătrân spre Gară
 • Bandă unică dedicată transportului public pe str. Mircea cel Bătrân dinspre bd. Ferdinand spre bd. Mamaia
 • Sens unic pe str. Cuza Vodă dinspre str. Mircea cel Bătrân spre Gară
 • Introducerea a două benzi pe sens pe str. Cuza Vodă și suprimarea parcărilor de pe aceeași stradă. În acest fel str. Cuza Vodă va prelua tot traficul de autovehicule pe sensul dinspre str. Mircea cel Bătrân spre Gară, trafic care se desfășura pe două benzi pe sens pe bd. Ferdinand. Str. Cuza Vodă este o stradă veche și îngustă, cu case vechi, care nu poate prelua traficul unui bulevard.
 
 
Demersul locuitorilor vine firect, urmare a corespondenței pe care care aceștia au purtat-o în ultimele luni municipalitatea, și din care a rezultat că până în acest moment nu există aviz al poliției rutiere pentru resistematizarea circulației.
 
Daniela Ghițoi, una dintre semnatarii memoriului, a precizat pentru ZIUA de Constanța că în documentul transmis către IPJ a fost stipulat faptul că „singurul aviz al proiectului de mobilitate în zona centrală/resistematizare circulație este avizul comisiei de circulație din Primăria Constanța, care e înființată ilegal (în opinia noastră)”.
 
Total pe lângă subiect, IPJ le-a comunicat petiționarilor că au amendat executantul pentru nerespectarea avizului de lucrări.

Memoriul a fost semnat de 238 de constănțeni afectați direct de o viitoare resistematizare a circulației în zona centrală
Iată conținutul integral al memoriului semnat de 238 de persoane care locuiesc sau muncesc în zona centrală a municipiului Constanța. Acesta poate fi consultat și în secțiunea „documente".
 
 
„În 20.02.2018 a fost emisă Dispoziția Primarului nr. 1295 prin care s-a înființat Comisia de Circulație a Municipiului Constanța.
 
La data de 18.03.2019 Comisia de Circulație a Municipiului Constanța, luând în considerare Certificatul de Urbanism nr. 2312 din 01.08.2017, a avizat favorabil proiectul ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța” emițând avizul nr. 121/18.03.2019.
 
La data de 19.03.2019 IPJ Constanța, Poliția Municipiului Constanța, emite avizul 268070/19.03.2019 în vederea obținerii Autorizației de Construire, în conformitate cu cerințele Certificatului de Urbanism nr. 2312/01.08.2017 aferent obiectivului de investiții ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța”, având la bază cererea Direcției de Dezvoltare și Fonduri Europene din Primăria Municipiului Constanța și avizul 121/18.03.2019 emis de Comisia de Circulație din Primăria Municipiului Constanța.
 
Apreciem că atât Dispoziția Primarului, cât și Avizul emis de către Comisia de Circulație sunt nelegale, prin prisma considerentelor pe care le detaliem mai jos:
 
I. La data menționată (19.03.2019) Comisia de Circulație a Municipiului Constanța FUNCȚIONA NELEGAL, în baza Dispoziției Primarului nr. 1295/20.02.2018, act administrativ emis cu exces de putere, nelegal atât din punct de vedere al competenței dar și neoportun prin raportare la realitățile zonei. Inființarea Comisiei de Circulație s-ar fi putut face doar prin Hotărâre de Consiliu Local, la data de 20.02.2018 fiind în vigoare următoarele texte legale:
 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001/ Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 
În considerarea textelor legale ante-referite, Comisia de Circulație se putea înființa doar printr-o Hotărâre de Consiliu Local, Primarul neavând atribuțiuni legale în ceea ce privește administrarea drumurilor publice ca să poată să delege aceste atribuțiuni către Comisia de Circulație. Cu toate acestea prin Dispoziția Primarului nr. 1295/20.02.2018 s-a înființat Comisia de Circulație cu următoarele atribuții:
- asigurarea, prin persoana desemnată din cadrul Biroului siguranţa circulației urbane şi parcări, a primirii şi ţinerii evidenţei documentaţiilor înaintate de solicitanți pentru eliberarea avizelor necesare;
- pentru eliberarea avizului, va fi desemnată o persoană din cadrul Biroului Siguranța circulației urbane şi parcări;
- avizarea sau inițierea instituirii de noi reglementări de trafic rutier sau pietonal şi de restricții sau interdicţii de oprire, parcare sau acces a autovehiculelor în diferite zone sau străzi;
- stabilirea şi avizarea măsurilor necesare fluidizării şi derulării în siguranță traficului în zonele în care acesta se desfășoară cu greutate sau în condiții nesigure;
- analizarea și avizarea documentațiilor elaborate în cadrul proiectelor investiții ale primăriei care modifică sau modernizează structura urbanistica oraşului (cartiere noi de locuințe, modificări şi extinderi ale rețelei strada modificări şi extinderi ale sistemului de parcaje, etc.);
- analizarea şi avizarea propunerilor de reglementări privind organizarea și desfășurarea transportului public local de călători (amplasamentele și semnalizarea unitară a stațiilor, înființarea de noi trasee etc.)
- stabilirea drumurilor publice unde circulația se desfășoară pe un singur sens, cu avizul Poliției Rutiere;
- primirea, ținerea evidenței, analizarea sesizărilor și propunerilor contribuabililor referitoare la modificarea sau completarea sistemului de sistematizare rutieră, prin persoana desemnată din cadrul Serviciului sistematizare rutieră și parcări, precum și soluționarea acestora
 
Chiar și NELEGAL înființată prin Dispoziție a Primarului, Comisia de Circulație putea stabili drumuri publice cu sens unic și resistematizare rutieră doar cu AVIZUL PREALABIL AL POLIȚIEI RUTIERE, aviz care nu a fost obținut înainte de prezentarea în Comisie a proiectului ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța” și avizarea acestuia.
 
Subliniem și faptul că avizul 268070/19.03.2019 emis de IPJ Constanța, Poliția Municipiului Constanța, este un aviz pentru obținerea autorizației de construire. Conform reglementărilor legale acest aviz nu ține loc de aviz pentru resistematizarea zonei (a se vedea temeiurile legale în baza cărora a fost emis avizul 268070/19.03.2019), și nu ține loc de aviz pentru executarea lucrărilor aferente proiectului ante-menționat.
 
Considerăm că solicitarea unui aviz ULTERIOR de la Poliția Rutieră în acest moment pentru proiectul ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța” nu suplinește lipsa acestui aviz la momentul la care s-a stabilit resistematizarea circulației rutiere în baza proiectului, resistematizarea propusă fiind lovită pe această cale de nulitate absolută.
 
Cu privire la resistematizarea propusă prin proiect, există prevederi legale care impuneau existența prealabilă a avizului Poliției Rutiere:
 
Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Art. 1.
(4) Reglementările privind circulația pe drumurile publice se emit, după caz, de către autoritățile publice centrale sau locale cu atribuții în acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Poliției Române și cu respectarea acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.
(2) Proiectele de sistematizare a localităților, de reglementare a circulației, precum și a drumurilor publice din interiorul și din afara acestora, elaborate de autoritățile publice locale, vor fi avizate de șeful poliției rutiere a județului, municipiului București sau, după caz, al poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române.”
 
II. Dispoziția Primarului nr. 1295/20.02.2018 privind înființarea COMISIEI DE CIRCULAȚIE nu conținea nici un Regulament de funcționare a Comisiei de Circulație.
 
Lipsa unui Regulament de funcționare a Comisiei de Circulație atrage de asemenea nulitatea avizelor emise de către Comisie pentru că nu se poate verifica dacă această Comisie s-a întrunit statutar, care era numărul membrilor cu drept de vot, cum putem verifica dacă hotărârile comisiei s-au luat cu cvorumul necesar etc.
 
III. Anterior emiterii avizului de către Comisia de Circulație și adoptării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul amintit a fost elaborat un Studiu de Trafic aferent proiectului (acesta a fost contractat în 11.06.2018). Propunerile de resistematizare ce s-au desprins din studiul de trafic nu au fost supuse avizării Poliției Rutiere și nici nu au fost însușite de către Consiliul Local, printr-o hotărâre de consiliu local care să aprobe Studiul amintit.
 
IV. Proiectul ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța” nu deține o evaluare de impact a siguranței rutiere conform Legii 265/2008, din cadrul proiectului făcând parte și străzi de categoria I și a II-a.
 
V. Lipsa procedurilor de transparență decizională pentru proiectul ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța”. Așa cum ne-a confirmat Primăria Constanța, proiectul ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța” nu a fost niciodată în procedură de transparență decizională, pentru ca persoanele interesate să poată formula propuneri, sugestii sau opinii referitoare la modalitatea în care autoritatea locală dorește resistematizarea rutieră a zonei.
 


Vă rugăm să aveți în vedere că avem domiciliile sau sediile comerciale pe str. Cuza Vodă sau în proximitatea acesteia, iar resistematizarea propusă de către proiect ne va afecta sub mai multe aspecte, dintre care amintim:
 • Traficul propus pentru strada Cuza Vodă (care va prelua toate autovehiculele care circulă în acest moment pe bd. Ferdinand pe sensul dinspre str. Mircea cel Bătrân spre Gară) ne va afecta locuințele și sediile prin vibrațiile produse de trafic. Amintim faptul că pe strada Cuza Vodă multe clădiri sunt vechi, iar reparațiile care se pot face acestora sunt costisitoare, prin obligativitatea respectării arhitecturii existente.
 • Transformarea străzii Cuza într-o stradă de trafic intens va determina creșterea poluării în zonă.
 • Desființarea parcărilor de pe strada Cuza, în coroborare cu desființarea parcărilor și de pe celalalte artere din proiect va determina aglomerarea străduțelor limitrofe, cu imposibilitatea parcărilor autovehiculelor personale. Menționăm faptul că înțelegem faptul că Primăria dorește încurajarea transportului public, dar chiar dacă toți am circula cu transportul public, nevoia de a parca autovehiculul personal în proximitatea domiciliului pe durata în care folosim transportul public rămâne o nevoie reală. Primăria nu a inițiat nici un fel de măsură care să atenueze efectele negative ale desființării atâtor locuri de parcare din perimetrul proiectului ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța”
 • Proiectul nu a fost niciodată în procedură de transparență decizională pentru ca persoanele interesate să poată formula propuneri, sugestii sau opinii referitoare la modalitatea în care autoritatea locală dorește resistematizarea rutieră a zonei.
 • Așa cum reiese din proiectul tehnic, pe strada Cuza Vodă nu sunt prevăzute semafoare la intersecțiile cu străzile principale perpendiculare pe aceasta (Bd. Tomis, str. Mihai Viteazu, str. I. G. Duca, str. Atelierelor) și în condițiile în care străzile antemenționate vor avea trafic intens, circulația pe strada Cuza Vodă va fi blocată (traversarea făcându-se foarte greu). Toate acestea vor avea drept consecință directă creșterea poluării pe str. Cuza Vodă.
 
 
În drept: au fost încălcate prevederile următoarelor acte normative:
 • OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 
Pentru motivele arătate mai sus vă solicităm să nu avizați resistematizarea propusă prin proiectul ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța”, având în vedere că un astfel de aviz ar fi un aviz ulterior adoptării de către administrația locală a proiectului de resistematizare și pe această cale fiind lovit de nulitate absolută. Prin prezenta vă comunicăm că înțelegem să atacăm pe toate căile administrative și jurisdicționale toate actele întocmite fără respectarea legii și care ne produc prejudicii”.
 
 


Locuitorii din zona centrală au cerut mere și au primit pere!
 
 
Redăm în continuare răspunsul IPJ Constanța la memoriul de mai sus, care lasă în aer solicitările petiționarilor din zona centrală a municipiului Constanța:
 
„Urmare a memoriului pe care l-ați depus la Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, înregistrat în evidența petițiilor cu nr. 87087 din 11.01.2024, prin care solicitați să nu avizăm proiectul "Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța", va comunicăm următoarele: Având în vedere documentele necesare privind avizarea proiectelor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră prin indicatoare, marcaje, semafoare electrice și alte dispozitive speciale (documente regasite pe site-ul www.politiaromana.ro), poliția rutieră emite avizul în urma analizării dosarului elaborat prin grija solicitantului, ce trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente: cerere; proiect tehnic, memoriu de prezentare a lucrării; planuri de situație. Având în vedere cele menționate, vă aducem la cunoștință faptul că eliberarea avizului rutier de către poliția rutieră se realizeaza în urma analizării dosarului depus, iar avizul Comisiei de Circulație a Municipiului Constanța nu este unul dintre documentele solicitate. Din acest motiv, doar valabilitatea, și nu eliberarea avizului poliției rutiere va fi condiționată de avizul Comisiei de Circulație, fapt ce se materializează în obligativitatea existenței celui din urmă în momentul executării lucrărilor aferente proiectului de sistematizare.
Până la această dată, urmare a lucrărilor efectuate în municipiului Constanța, au fost aplicate mai multe sancțiuni contravenționale executantului lucrărilor, pentru nerespectarea condițiilor stabilite de administratorul drumului public și de poliția rutieră privind amplasarea și executarea de lucrări în zona drumului public și pentru nerespectarea obligațiilor de către executant ca după terminarea lucrărilor în partea carosabilaă acostament sau trotuar, să readucă drumul public cel puțin la starea inițială. Totodată, s-a solicitat și s-a procedat la remedierea deficiențelor constatate. Vă asigurăm în continuare de receptivitatea și sprijinul nostru în rezolvarea problemelor cu care vă confruntați, în măsura în care acestea intră în competența noastră de soluționare”.
Răspunsul este semnat de șeful Serviciului Siguranță Rutieră, comisar șef de poliție, George-Marius Munteanu și de adjunctul șefului IPJ, comisar șef  Daniel – Ovidiu Catană. 
Primăria Constanța nu a dat curs plângerii prealabile și se ascunde în spatele avizului dat de Comisia de Circulație
 
În octombrie 2023, ZIUA de Constanța a scris despre plângerea prealabilă întocmită de avocatul Mirela Doicescu și adresată Primăriei Municipiului Constanța în temeiul art 7 din legea 554/2004, în legătură cu modul în care se implementează proiectul de mobilitate din centrul orașului cât mai ales despre intenția autorității publice locale de a institui sensuri unice pe Bulevardul Ferdinand și pe strada Cuza Vodă.

Prin intermediul plângerii prealabile, constănțenii au solicitat revocarea în tot a următoarelor acte administrative: dispoziția primarului nr. 1295/20.02.2018 prin care s-a înființat Comisia de Circulație și avizul Comisiei de Circulație nr. 121/18.03.2019 prin care s-a avizat proiectul „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța”.

Deși au trecut aproape patru luni de la această plângere, iar Primăria Constanța avea la dispoziție cele 30 de zile legale să răspundă, petiționarii susțin că nu au primit niciun răspuns, cu doar „ ne-au trimis din nou avizul Comisiei de Circulație și atât”.
 
Și DLAF verifică proiectul „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța”!
 
Într-un răspuns transmit cotidianului ZIUA de Constanța, Departamentul pentru lupta antifraudă, instituția aflată în subordinea Guvernului României a confirmat oficial că desfășoară o acțiune de control cu privire la proiectul „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a Municipiului Constanța”, cod SMIS 129226, beneficiar UAT municipiul Constanța.
 
„În conformitate cu prevederile legale, Departamentul pentru lupta antifraudă va putea oferi mai multe informații numai după finalizarea investigațiilor. Vă mulțumim pentru interesul pe care îl acordați activității Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate, în limitele competențelor conferite de lege”, se mai arată în răspunsul DLAF.

Reamintim, că la rândul său Primăria Constanța a transmis că „Meva Concept SRL, firmă care a câștigat și derulat proiectul „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța”, cod SMIS 129226, în valoare de 90 de milioane de lei, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, face obiectul unei cercetări a Departamentului pentru luptă Antifraudă (DLAF).
 

PRECIZĂRI:
 
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.


Citește și:

Constănțeanul supărat. Dispar locurile de parcare și de pe bulevardul Ferdinand. Spre Gară nu vor putea circula decât autobuzele și bicicletele (DOCUMENTE)

Atenție, constănțeni! Au început lucrările și pe bulevardul Ferdinand. Dispar locurile de parcare, iar spre Gară nu vor putea circula decât autobuzele (GALERIE FOTO+VIDEO)

Aproape 250 de persoane fizice și juridice au depus o plângere prealabilă la Primăria Constanța. Este vizat proiectul „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului”(DOCUMENTE +FOTO)


 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii