Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:24 11 04 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Conform noii metodologii de evaluare anuală a profesorilor Reprezentanții sindicatelor, incluși printre cei desemnați să stabilească indicatorii de performanță

ro

12 Feb, 2021 00:00 6613 Marime text

Zilele acestea, au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 136 bis/10 februarie 2021, modificările la Metodologia de evaluare anuală a profesorilor, valabile atât pentru învățământul preuniversitar de stat, cât și pentru cel privat.

Evaluarea anuală a personalului didactic și nedidactic ar fi trebuit să constituie pilonul principal în baza căruia s-ar fi putut institui meritocrația în sistem. Din nefericire, la ora actuală nu se poate vorbi despre o asemenea ierarhie în învățământul românesc, încă puternic viciat de diverși „factori”.

Pentru evaluarea personalului didactic se au în vedere următoarele domenii de evaluare, fiecare cu criteriile sale de performanţă: a) Domeniul Proiectarea activităţii, b) Domeniul Realizarea activităţilor didactice; c) Domeniul Evaluarea rezultatelor învăţării; d) Domeniul Managementul clasei de elevi; e) Domeniul Managementul carierei şi al dezvoltării personale.

Conform noilor reglementări, reprezentanții sindicatelor vor fi incluși printre cei desemnați să stabilească indicatorii de performanță pentru evaluarea anuală a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din școli. Prevederea apare într-un ordin semnat de secretarul de stat Gigel Paraschiv, apărut, miercuri, 10 februarie 2021, în Monitorul Oficial.

Întrebat în ce măsură colegii săi sindicaliști din unitățile de învățământ vor putea fi imparțiali în ceea ce privește evaluarea profesorilor, prof. Mitică Iosif, liderul SLSIP Constanța, ne-a declarat că trebuie studiată cu foarte mare atenție metodologia. „Și până acum colegii noștri au făcut parte din aceste comisii, dar în calitate de observatori. Acum, prin implicarea noastră directă, trebuie să studiem cu atenție care ne vor fi atribuțiile. Pentru că ministerul de fiecare dată iese în fața presei și spune că totul s-a făcut cu consultarea sindicatelor, ceea ce este una, și alta este să ne impunem și să se țină cont de punctele de vedere și solicitările noastre”, a conchis prof. Iosif.


Cele mai recente modificări

1. La articolul 2, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
(5) Indicatorii de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru toate cadrele didactice și pentru personalul didactic auxiliar se stabilesc de către directorul și directorul adjunct al fiecărei unități/instituții de învățământ, împreună cu responsabilul/coordonatorul comisiei pentru curriculum sau al compartimentului funcțional și câte un reprezentant al fiecărei organizații sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învățământ, cu respectarea domeniilor și criteriilor din fișele cadru”.

2. La articolul 4, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
(5^1) Evaluarea activității cadrelor didactice se realizează la nivelul unității/instituției de învățământ de către o comisie de evaluare cu caracter temporar, stabilită din cadre didactice care nu fac parte din consiliul de administrație, la propunerea consiliului profesoral, cu aprobarea consiliului de administrație al unității/instituției de învățământ. Componența și numărul de membri ai comisiei se stabilesc prin procedură proprie, în funcție de particularitățile unității/instituției de învățământ, și este condusă de un responsabil. Comisia se constituie prin decizie a directorului unității/instituției de învățământ până la data începerii activității de evaluare”.


3. La articolul 5, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
b) Evaluarea activității cadrelor didactice este realizată la nivelul comisiei de evaluare, iar a personalului didactic auxiliar la nivelul compartimentului funcțional, prin evaluare obiectivă - punctaj acordat de către toți membrii comisiei/compartimentului funcțional pentru fiecare persoană evaluată”.
4. La articolul 7 alineatul (2) litera e), punctul ii se modifică și va avea următorul cuprins:
ii. Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul unității de învățământ/catedrei”;
5. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.
6. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) La solicitarea comisiei de evaluare/compartimentelor funcționale sau a consiliului de administrație, dacă este cazul, cadrele didactice/didactice auxiliare depun, ca anexe la raportul de autoevaluare, documente justificative pentru punctajul acordat la autoevaluare, doar pentru activitățile care nu s-au desfășurat în școală și nu există, ca obligație, la portofoliul personal”.
7. La articolul 9, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
Articolul 9
(1) Evaluarea activității cadrelor didactice se realizează în cadrul ședințelor comisiei de evaluare, conform graficului activităților de evaluare prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
......................................................................................
(3) Comisia de evaluare/fiecare compartiment funcțional completează rubrica de evaluare menționată în fișa de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (în baza procesului-verbal încheiat) și înaintează consiliului de administrație fișele și procesul-verbal din cadrul ședinței”.
8. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Din comisia de contestații nu pot să facă parte persoanele care au depus contestație, care au realizat evaluarea inițială în cadrul comisiei de evaluare/compartimentelor funcționale sau care au realizat evaluarea în consiliul de administrație”.


Citește și:

Proiectele de planuri cadru propuse dezbaterii îi îngrijorează pe profesori: „Cei care au propus fac totul din pix... mai tăiem de acolo, mai punem dincolo”
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii