Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:22 18 08 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Curtea de Conturi, control la Primăria Eforie. Probleme cu neactualizarea organigramei și a contractului pentru câinii fără stăpân

ro

10 Mar, 2021 00:00 1381 Marime text
  • Inspectorii Camerei au făcut verificări cu privire la aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale UAT Eforie
  • Au fost găsite nereguli financiare privind anumite majorări salariale
  • S-a mai constatat încasarea de impozite și taxe pe clădiri și terenuri în perioada 2017-2019 fără a exista o hotărâre de consiliu local
  • UATO Eforie a acordat nelegal un credit în valoare de 200.000 lei, către Efo Urban SRL
 
 
Camera de Conturi Constanța a efectuat în perioada 02.03.2020 – 24.04.2020 un audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a orașului Eforie. Inspectorii Camerei au făcut verificări cu privire la aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale UAT Eforie.
 
La UATO Eforie nu s-a asigurat cadrul organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public intern, prin una dintre cele două forme legale: compartimente proprii de audit intern sau în sistem de cooperare în cazul entităților care nu și-au constituit astfel de compartimente.
 
Totodată, s-a mai constatat menținerea nejustificată în evidențele contabile a sumei de 31.832 lei reprezentând garanții de participare la licitații, neridicate în termenul legal de prescripție.
 
Încadrarea și calcularea eronată a impozitului pe teren, la altă categorie decât curți construcții, cu consecința diminuării cu 2.459 lei a veniturilor de încasat de către UATO Eforie este o altă neregulă găsită. S-a mai constatat încasarea de impozite și taxe pe clădiri și terenuri în perioada 2017-2019 fără a exista o hotărâre de consiliu local pentru stabilirea nivelului taxelor și impozitelor anuale, contrar prevederilor Codului Fiscal.
 

Fără acord colectiv de muncă

 
Printre altele, La UATO Eforie nu s-a încheiat un acord colectiv de muncă între angajator și reprezentanții funcționarilor publici, nu s-a încheiat un contract colectiv de muncă între UAT și salariații din aparatul de specialitate, prin care să se stabilească clause privind drepturile și obligațiile ce decurg din relațiile de muncă, prevederi obligatorii stabilite în legislația muncii, legea privind dialogul social și în alte acte normative speciale.
 
S-a constatat că din anul 2013 nu mai a fost modificată structura organizatorică (organigrama și numărul de posturi) a aparatului de specialitate al Primarului orașului Eforie și Regulamentul de organizare și funcționare, astfel că acestea nu respectă actele normative în vigoare aplicabile.
 
Acordarea nelegală de majorări salariale în valoare de 115.681 lei, personalului care prestează activitate în proiecte finanțate din fonduri europene, cu depășirea nivelul indemnizației lunare pentru funcția de viceprimar. S-a constatat nerespectarea principiului eficienței în utilizarea fondurilor publice și gestionarea patrimoniului public al UATO Eforie, ca urmare a neasigurării condițiilor necesare finalizării execuției a două clădiri de locuințe colective al căror grad de execuție este de 95%.
 

Câinii fără stăpân
 

UATO Eforie nu a putut desfășura activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul serviciului public înființat și delegat Efo Urban SRL, deoarece până la data auditului, activitatea nu a fost autorizată Direcția Sanitară Veterinară, astfel că s-a aplicat modalitatea prevăzută de lege care viza realizarea acestei activități prin încredințare sau concesiune, către       un operator din categoria persoanelor   juridice specializate.
Nerespectarea reglementărilor contabile cu privire la fuziunea societăților comerciale, ca urmare a nedeterminării corecte a activului net contabil pentru Efo Publiserv SA, respectiv a valorii nete a unei părți sociale cu efect asupra determinării raportului de schimb asupra părților sociale implicate în fuziune și a valorii capitalului social înregistrat de Efo Urban SRL.
 
UATO Eforie a acordat nelegal un credit în valoare de 200.000 lei, către Efo Urban SRL, în anul 2018, contrar prevederilor stabilite prin Statutul BNR și a regulilor de organizare, autorizare și supraveghere a instituțiilor de credit din România.
 
La nivelul UATO Eforie nu este întocmită o procedură care să stabilească, principiile, regulile generale și specifice definite în Legea achizițiilor publice, cu privire la definirea necesității și oportunității încheierii unor  contracte de servicii juridice, în cazuri temeinic justificate, modalitatea și competența privind aprobarea contractării acestor servicii juridice, regulile de publicitate și transparență, criteriile de atribuire a serviciilor, incompatibilitățile și alte condiții cuprinse în reglementările aplicabile instituțiilor publice.
 
Nerespectarea        prevederilor Legii achizițiilor derularea procedurii de achiziție de servicii acvatică (salvamar) și servicii de prim-ajutor.
 
În ce privește salubrizarea localității, în luna ianuarie 2019, prin hotărâre de consiliu local s-a instituit taxa specială „taxa de habitat”, fără a se ține seama de studiul de fundamentare realizat   și de prevederile legale care obligă unitățile administrativ-teritoriale să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, instrumentul economic „plătește pentru cât arunci", bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente: volum, frecvență de colectare, greutate, saci de colectare personalizați.
 

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate

 
Au fost adoptate și implementate următoarele proceduri: Procedura Operațională privind organizarea și desfășurarea operațiunilor de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar; Procedura pentru reglementarea activității angajaților în regim de telemuncă; Procedura pentru aplicarea majorării salariale pentru membrii echipei de proiect în cazul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
 
Compartimentul Resurse Umane a întocmit referat prin care supune aprobării primarului transformarea unui post vacant pentru crearea celui de-al doilea post de auditor;
 
Garanțiile de participare la licitații, neridicate în termenul legal de prescripție, au fost virate la buget și constituite venituri;
 
În cazul terenului impozitat eronat, s-a procedat la clarificarea situației cadastrale, la reîncadrarea terenului în categoria curți construcții, stabilirea diferențelor de încasat, emiterea deciziei de impunere și a înștiințării de plată a contribuabilului;
 
Administratorul public a întocmit referat privind aprobarea Procedurii Operaționale privind organizarea și desfășurarea operațiunilor de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, procedură ce a fost aprobată prin dispoziție de primar. De asemenea, administratorul public a întocmit referat privind constituirea comisiei de casare și a fost emisă dispoziție de primarului privind constituirea comisiei de casare. Totodată, au fost centralizate toate referatele și propunerile de casare și a fost emisă dispoziția de primar pentru aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe/declasării și casării unor bunuri materiale din patrimoniul Orașului Eforie;
 
Compartimentul Resurse Umane a întocmit referat prin care aduce la cunoștința primarului necesitatea încheierii contractului colectiv de muncă respectiv a acordului colectiv de muncă. Au fost întocmite drafturi pentru documentele respective și a fost solicitat sprijinul Sindicatului Tomis al Lucrătorilor din Administrația Publică și Servicii Publice Constanța;
 
S-a demarat recuperarea majorărilor salariale acordate nelegal personalului care prestează activitate în proiecte finanțate din fonduri europene, peste nivelul indemnizației lunare pentru funcția de viceprimar;
 
În timpul auditului au fost recuperate integral accizele plătite nejustificat de către unitățile școlare pentru combustibilii achiziționați.
       

Opinia de audit/Concluzii

 
Echipa de audit a exprimat o opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte, deoarece cu excepția efectelor aspectelor evidențiate mai sus, situațiile financiare luate în ansamblul lor au fost întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România și oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare a UATO Eforie, la data de 31 decembrie 2019 și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată.
 

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

 
Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor și organizarea sistemului de control intern managerial și a compartimentului de audit intern.
 
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanța a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entității pentru remedierea deficiențelor constatate, urmărirea și încasarea veniturilor, stabilirea mărimii și întinderii prejudiciilor și recuperarea lor.
 
 
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii