Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:04 02 06 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Spitalul Judeţean Constanţa caută o firmă care va presta servicii de consultanţă în relaţia cu Casa de Asigurări de Sănătate (document)

ro

16 Apr, 2020 00:00 434 Marime text

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântul Apostol Andrei caută o firmă care va presta servicii de consultanţă în relaţia cu Casa de Asigurări de Sănătate. Valoarea estimată a contractului este de 102.000 lei. Ofertele vor fi depuse până pe data de 24.04.2020.


Firma care va presta servicii de asistenţă de specialitate în relaţia cu casele de asigurări de sănătate va avea următoarele atribuţii: supravegherea modalităţii de îndeplinire a obligaţiilor furnizorului de servicii medicale aflate în contract cu casele de asigurări; informarea furnizorului de servicii medicale cu privire la modalităţile de corectare a erorilor şi optimizarea proceselor în vederea derulării contractelor cu casele de asigurări, astfel încât clauzele financiare din contractele încheiate cu casele de asigurări să fie favorabile furnizorului de servicii medicale; organizarea de întâlniri informale cu privire la derularea contractelor cu casele de asigurări, identificarea de noi oportunităţi în vederea lărgirii sferei de colaborare; verificarea modalităţii de îndeplinire a contractelor cu casele de asigurări, atât din punct de vedere valoric (încadrarea în bugetele stabilite prin contract), cât şi din punct de vedere al serviciilor medicale;
colaborarea cu managerul (căruia îi raportează situaţiile în mod direct), cu Comitetul Director al furnizorului, Serviciul de statistică şi serviciul economic, în cadrul unor proceduri interne stabilite de către furnizorul de servicii medicale, astfel încât contractele cu casele de asigurări să se desfăşoare în parametrii favorabili furnizorului de servicii medicale, cu respectarea legii.


Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de asistenţă de specialitate în relaţia cu casele de asigurări de sănătate.
Durata contractului de prestări servicii este de la data semnării până la 31.12.2020, cu posiblitatea de prelungire prin act adiţional în limita bugetului lunar aprobat, dar nu mai tarziu de aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2021. Plata se va face în termen de 60 de zile de la data confirmării de primire a facturii de către autoritatea contractantă. Recepţia se va efectua de către autoritatea contractantă, conform metodologiilor de recepţie în vigoare.
Recepţia se va finaliza prin întocmirea unui proces-verbal de receptie a serviciilor.


Operatorul economic trebuie să prezinte următoarele documente:
certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, că are capacitate profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului; certificate constatatoare prvind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidate (buget local şi buget de stat) la momentul prezentării; cazier judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia; declaraţii privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 60,164,165,167 din Legea 98/2016, conform Formularelor transmise la solicitare; lista din care să reiasă experienţa similară a ofertantului din ultimii 3 ani pentru serviciile ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. Contractul va fi atibuit în baza criteriului – preţul cel mai scăzut.


În secţiunea Documente puteţi consulta anunţul de participare la această licitaţie.


Citeşte şi:

Cine va furniza medicamente către Spitalul Județean Constanța, pentru bolnavii de scleroză (document)

Spitalul Județean Constanța cumpără mai multe materiale sanitare. Ce firme și-au adjudecat contractele (document)
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii