Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:15 27 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa organizează licitaţie cu o valoare uriaşă! Ce achiziţionează (document)

ro

09 Jan, 2017 00:00 1231 Marime text
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa a lansat anunţul de participare pentru achiziţia de medicamente pentru anul 2017, prin licitaţie publică. În Sistemul Electronic de Achiziţii Publice a fost publicat anunţul de participare numărul numărul 172482/07.01.2017 al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa pentru încheierea unui acord cadru pentru contractul „Medicamente 2017”.
 
Durata acordului-cadru este de 12 luni, iar valoarea estimată a acestuia fără TVA este cuprinsă între 239.187 şi 9.950.441 lei.
 
Frecvenţa şi valoarea contractelor ce vor fi atribuite: acord cadru – cu durata de valabilitate de 12 luni de la data atribuirii acordului cadru se vor face contracte subsecvente lunare în funcţie de fondurile bugetare.
Se vor achiziţiona medicamente pentru tratamentul pacienţilor din spital. Valori şi cantităţi minime şi maxime ale acordului cadru şi contractelor subsecvente se găsesc în caietul de sarcini.
 
Cantităţi minime şi maxime totale pentru acord cadru 12746 şi 708230. Garanţia de partticipare la licitaţie de va constitui fie pe loturi fie cumulat pe toate loturile, iar perioada de valabilitate de 60 de zile de la data de depunere a ofertelor. Garanţia de bună execuţie a contractului va fi 10% din valoarea contractului
 
Plata contractului se va face din fonduri CJAS Constanţa.
Persoane cu atribuţii de decizie în atribuirea contractului sunt: Manager: Conf Univ Dr Halichidis Stela, Dir medical: SL Dr Cambrea Claudia, Dir Financiar Contabil: Ec Popa Nina, Presedinte : Sef Serv Achizitii: Ec Arnăutu Gheorghe, Membri: Conf Univ Dr Cambrea Claudia – Director Medical, Cornea Daniela Farmacist sef, Pisică Adina – Farmacist, Ing Ursachi Cristian - Inginer achizitii, Secretar: Ec Uceanu Mihaela - Ec Achizitii, Membri de rezerva: Coroama Carmen - As Farmacist, Apostol Claudia - As Farmacist.

Pentru a fi eligibile, societăţile interesate trebuie să aibă 

• certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite şi Taxe Locale al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea ofertantă are sediul social, privind plata taxelor şi impozitelor locale la bugetul local.Se acceptă Document Unic de Achiziţie European conform art 193 din Legea 98/2016 urmând că ofertantul clasat pe primul loc să prezinte documente justificative copie xerox certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampila ataşat în SEAP.

• Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe rază căreia societatea are sediul social privind plata obligaţiilor la bugetul general consolidat.Se acceptă Document Unic de Achiziţie European conform art 193 din Legea 98/2016 urmând că ofertantul clasat pe primul loc să prezinte documente justificative copie xerox certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampila ataşat în SEAP. Certificatele fiscale trebuie să prezinte situaţia privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor şi taxelor la bugetul de stat şi local din care să reiasă lipsa obligaţiilor de plata restante la momentul prezentării Certificat constatator eliberat de oficiul Registrului comerţului de pe lângă instanţa competenţă - informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării, din care să rezulte obiectul de activitate al societăţii . Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator ,, valabil la momentul prezentării, din care să rezulte obiectul de activitate al societăţii Se acceptă Document Unic de Achiziţie European conform art 193 din Legea 98/2016 urmând că ofertantul clasat pe primul loc să prezinte documente justificative copie xerox certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampila

• Autorizaţie de funcţionare valabilă la momentul prezentării emisă de Ministerul Sănătăţii – Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale pentru activitatea de depozitare distribuţie şi comercializare pentru produsul/produsele ofertat/ în conformitate cu HG 734/2010 art 4 alin2 lit s) Se acceptă DUAE. Autoritatea contractantă va solicită operatorului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor documente justificative în copie xerox certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampila ataşat în SEAP,

• Autorizaţie de punere pe piaţă emisă de Ministerul Sănătăţii – Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale HG 734/2010 art 4 alin2 lit b),m)Se acceptă Document Unic de Achiziţie European conform art 193 din Legea 98/2016 urmând că ofertantul clasat pe primul loc să prezinte documente justificative: copie xerox certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampila. Se acceptă declaraţie pe propria răspundere privind existenţa autorizaţiilor de punere pe piaţă.
 
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să deţină atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, respectiv să deţină Autorizaţie de punere pe piaţă completând în acest sens în DUAE, urmând ca documentul justificativ, (autorizaţia) sau pentru ofertanţii străini, document echivalent emis în ţara de rezidenţă, să fie prezentat la solicitarea autorităţii contractante, numai de ofertantul clasat pe I loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Termene limită ale licitaţiei               

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 6 februarie 2017, ora 12.00, ofertele se depun până pe 13 februarie, ora 16.00, iar data limită de evaluare a ofertelor este 28 februarie 2017, ora 18.00.
 
În secţiunea Documente puteţi consulta anunţul de participare pentru licitaţia „Medicamente 2017”, lansat de Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa.

Ti-a placut articolul?

Comentarii