Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
15:54 18 03 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Propunere pentru taxele percepute de SPIT Constanța Cât ați putea plăti pentru certificatele de urbanism sau de producător? (document)

ro

04 Nov, 2016 00:00 1103 Marime text
Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri de la Bugetul Local Constanța (SPITVBL) a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017.
 
În ceea ce privește taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor administrate de Direcția de Urbanism, Primăria Constanța propune ca pentru anul 2017, pentru o suprafață de până la 150 mp, să perceapă o taxă de 6 lei, pentru suprafețe între 151 – 250 mp, taxa va fi de 7 lei, pentru terenuri cu suprafața între 251 – 500 mp, taxa percepută va fi de 9 lei, pentru 501 – 750 mp, taxa va fi de 12 lei, în timp ce pentru terenuri între 751 și 1.000 mp, taxa va fi de 14 lei. În plus, pentru o suprafață de peste 1.000 de mp, taxa va fi de 14 lei + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depășește 1.000 mp.
 
În ceea ce privește taxele pentru eliberarea avizelor, a certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a autorizațiilor pentru scoatere temporară din folosință a domeniului public sau privat, din 2017 se vor percepe taxe după cum urmează:
1. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului inițial.
2. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului este de 15 lei.
3. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.
4. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la pct. 3 este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.
5. Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației inițiale.
6. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.
7. Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare - 15 lei/m2.
8. Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții care nu sunt incluse în altă autorizație de construire este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.
9. Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.
10. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 8 lei/m2.
11. Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de 13 lei pentru fiecare racord.
12. Taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului este de 15 lei.
13. Taxe pentru autorizarea scoaterii temporare din folosință a domeniului public și/sau privat al municipiului Constanța pentru lucrări de reparații (avarii) la rețelele de utilități și branșament/racord este de 22 lei/zi.
14. Vor fi scutiți de taxa locală agenții economici și persoanele fizice care solicită intervenția în domeniul public și/sau privat pentru lucrări de investiții pe trasee noi.
15. Termenul de valabilitate a autorizației pentru scoaterea temporară din folosință a domeniului public și/privat este intervalul de timp cuprins între 60 de zile și 9 luni de la data emiterii, în funcție de complexitatea lucrării. Acest termen se va încadra în termenul de valabilitate prevăzut în autorizația de construire. În cazul în care expiră acest termen, se va solicita o nouă autorizație pentru scoaterea temporară din folosință a domeniului public și/sau privat, în termenul de valabilitate al autorizației de construire.
16. Taxa pentru obținerea în numele solicitantului a avizelor necesare în vederea autorizării va fi de 20 lei/aviz.
 
Potrivit proiectului, taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită autorizația de construire și se plătește înainte de emiterea acesteia. De asemenea, se precizează că, în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale. Până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție.
 
Până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferență de taxă datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale.

Referitor la taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, pentru avizele comisiilor tehnice sau colegiilor constituite prin dispoziții ale primarului municipiului Constanța, care cuprind specialiști în domeniile respective, atât din cadrul aparatului propriu, cât și din cadrul instituțiilor de specialitate care sunt special împuterniciți de conducerile executive respective, petentul va prezenta, la momentul eliberării avizului menționat, o copie a documentului de plată.
 
 
Pentru obținerea avizelor impuse în certificatul de urbanism, solicitantul va depune: cerere, copie certificat de urbanism, documentația anexă, taxa conform prezentei hotărâri pentru fiecare aviz, achitată cu anticipație, prin chitanță la casieria Primăriei sau cu ordin de plată la trezorerie, taxa pentru fiecare aviz percepută de către unitatea emitentă, achitată cu anticipație, prin chitanță la casieria Primăriei sau cu ordin de plată la Trezorerie.

Eliberarea certificatelor și avizelor administrate de Direcția Patrimoniu

În ceea ce privește eliberarea certificatelor și avizelor administrate de Direcția Patrimoniu, taxa pentru eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală și adresă este de 7 lei. Documentația se depune la Biroul nr. 1 - bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, incinta City Park Mall, actele necesare fiind: cerere tip, act de proprietate - copie, plan de situație executat de o persoană fizică/juridică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, plan care va conține un tabel de coordonate stereo 70 pe suport de hârtie și suport magnetic și istoricul de rol fiscal în cazul actelor de proprietate mai vechi de 1990.
 
Taxa pentru eliberarea certificatului de producător pentru produsele vegetale propuse pentru 2017 sunt: pentru suprafața de până la 1 ha, taxa va fi de 9 lei, pentru suprafață de la 1 la 5 ha, taxa este de 27 de lei, pentru suprafața de la 5 la 10 ha, este de 44 lei, iar pentru suprafețele de peste 10 ha, taxa va fi de 57 lei.
 
Pentru produsele animaliere și apicole, taxa propusă este de 57 de lei. Documentația se depune la biroul nr. 2 - bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, incinta City Park Mall.

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de producător: cerere tip, certificatul de producător anterior în original și actul de proprietate prin care dovedește că deține în proprietate o suprafață de teren arabil, carnet de sănătate pentru animale, păsări și colonii de albine, adeverință din care să reiasă că primește o cotă-parte din produse de la asociația agricolă unde este lucrat terenul proprietate a solicitantului de certificat de producător, actele de identitate ale rudelor de gradul I care urmează a fi trecute pe certificatul de producător, în copie.
 
Taxa Primăriei privind intabularea dreptului de folosință asupra terenului conform Legii nr. 7/1996 se va plăti după cum urmează: pentru persoane fizice - pentru suprafețe de la 1 – 500 mp, inclusiv, este de 51 lei, pentru suprafețe de la 501 – 1.000 mp, inclusiv, este de 102 lei, iar pentru suprafețe peste 1.000 mp este de 153 lei. În cazul persoanelor juridice, taxele propuse sunt următoarele: pentru suprafețe de la 1 – 500 mp, inclusiv, este de 72 lei, pentru suprafețe de la 501 – 1.000 mp, inclusiv, este de 143 lei, iar pentru suprafețe peste 1.000 mp este de 215 lei.
 
Taxele prevăzute se datorează și se încasează prin casierie la momentul eliberării de către Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu. Taxa prevăzută la art. 2 se datorează și se încasează prin casierie anticipat eliberării certificatului de producător de către Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Patrimoniu.
 
Constănțenii sunt așteptați să își spună părerea cu privire la proiectul de impozite în perioada următoare. „În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Constanța și Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri de la Bugetul Local aduc la cunoștința publică proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Constanța, situat pe b-dul Tomis nr. 51 și pe site-ul primaria-constanta.ro, precum și la sediile Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, situate pe str. Sulmona nr. 22, str. Atelierelor nr. 6, str. Nicoale Grindeanu nr. 66, str. Badea Cârțan, nr. 3, b-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 116C și str. Dumbrăveni nr. 1, precum și pe site-ul acestuia spit-ct.ro“, se arată în proiectul elaborat de SPIT.
 
În temeiul prevederilor legii, până pe 14 noiembrie se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, prin poștă, la sediul SPITBV Constanța, prin fax, la numărul 0241/488571, sau prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro. Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare la proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017“.
 
În secțiunea „Documente“ puteți consulta anexele propunerii de proiect în ceea ce privește eliberarea certificatelor de urbanism și de patrimoniu. 
 
 
 
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii