Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
00:38 09 12 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Proiectele de acte normative adoptate în ședința de vineri a Guvernului României

ro

14 Aug, 2020 23:00 1180 Marime text
  • Vineri, s-a desfășurat o nouă ședință de Guvern.

Guvernul României a prezentat în această seară proiectele de acte normative adoptate în ședința de astăzi
 
Acestea sunt:

I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Programul IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor asociată programului

3.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unor măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii

4.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011

5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri referitoare la susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri temporare de sprijin ale acestora


6. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență

7. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-Cov-2

8. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenta față în față în unitățile de învățământ și în unitățile de educație antepreșcolară ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea procedurii de decontare a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132 / 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS - CoV – 2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă


II. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluţia nr. 272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporaţiei Financiare Internaţionale
 

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE

5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea termenului pentru depunerea declaraţiei privind beneficiarul real prevăzute în sarcina persoanelor juridice fără scop lucrativ

6. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății Comerciale “Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM” S.A., respectiv, Societății Comerciale Blue Air Aviation S.A pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19


IV. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

2. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020

4. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

5. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere la 4 benzi a drumului de circulație existent între Poarta 10 Bis și Poarta 10”

7. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. - Sucursalele Regionale CF Craiova, Timişoara, Cluj şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

8. HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general (Marsilia, Republica Franceză)

9. HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general (Odesa, Ucraina)

10. HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române doamnei Maleika Volha

11.HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ

12.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne

13.HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală necarbogazoasă din perimetrul ȘEȘTINA, judeţul MUREȘ

14.HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de gnais din perimetrul SIBIU – VALEA RECE, judeţul SIBIU

15.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export- Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

16.HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada de centură București, sector Centura Sud km 52+770 - km 100+900", pe raza localită ților Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăști - Ilfov, Măgurele, Bragadiru, Domnești, Ciorogârla și Cornetu, din județul Ilfov și Grădinari și Joița, din județul Giurgiu

17.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

18.HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului na țional electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidate

19.HOTĂRÂRE privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017- 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018

20.HOTĂRÂRE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al județului Dolj de către doamna Stănculescu Anișoara
 

V. MEMORANDUMURI

1.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniul educației pentru perioada 2020-2025 între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Științei și Educației din Republica Croația

2.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului în domeniul învățământului superior și al formării profesionale, între Ministerul Educaţiei și Cercetării din România și Ministerul Învăţământului Superior și Formării Profesionale din Republica Africa de Sud

3.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Robert Chioveanu – secretat de stat în cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, în calitate de membru al Comitetului de privatizare, concesionare și arendare din cadrul Agenției Domeniului Statului


VI. NOTE

1. NOTĂ DE INFORMARE: Apelul de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
 

VII. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020-10 august 2020.

Sursa foto: Facebook (Guvernul României)
 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii