Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:51 22 10 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Permisele de ședere și documentele de călătorie, modificate. Proiectul se află în dezbatere publică

ro

19 Jan, 2021 00:00 637 Marime text
  • MAI a publicat în transparență decizională un proiect de lege
  • Face referire la documentele pentru cetățenii străini care călătoresc în România
  • Sunt vizați, în mod special, cetățenii britanici
  • Documentul cu modificările poate fi consultat în secțiunea „Documente”
 
Ministerul Afacerilor Interne a publicat un proiect de lege în transparență decizională. Este vorba de Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de ședere, ale documentelor de călătorie, precum și ale altor documente care se eliberează străinilor.
 
Conform notei de fundamentare, având în vedere competenţele Uniunii Europene cu privire la dezvoltarea unei politici comune în domeniul azilului, imigrării şi controlului la frontierele externe, prin Regulamentul (CE) nr.1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 a fost stabilit un model uniform de permis de ședere.
 
Pentru a îmbunătăți protecția permiselor de ședere împotriva contrafacerii și falsificării, statele membre și Comisia examinează la intervale regulate, pe măsura evoluției tehnologice, modificările ce trebuie aduse elementelor de securitate încorporate în permis, în special integrarea și utilizarea unor noi elemente biometrice.
 
În atare context, prin Regulamentul (UE) 2017/1954 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2017 a fost instituit un nou model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe.
 
Străinilor care beneficiază de un drept de şedere pe teritoriul României, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, li se eliberează, de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, permise de şedere având forma și conținutul stabilite prin modelul uniform prevăzut în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1030/2002, cu modificările ulterioare.
 
Totodată, la data de 1 februarie 2020 a intrat în vigoare Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice3 (denumit, în continuare, Acordul de retragere).
 
Potrivit art.126 din Acordul de retragere, perioada de tranziție sau de punere în aplicare a acestuia, care a început la data intrării în vigoare a Acordului, se încheie la 31 decembrie 2020.
 
Luând în considerare faptul că statele membre au obligația de a aplica  prevederile Acordului de retragere până cel târziu la 1 ianuarie 2021, la nivel național este necesară adaptarea cadrului legislativ aplicabil pentru a onora obligațiile care derivă din acest tratat, dar și pentru a asigura predictibilitate persoanelor care beneficiază de drepturi în temeiul Acordului de retragere.

 
La nivel naţional, forma şi conţinutul permiselor de şedere şi ale altor documente care se eliberează străinilor, sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.898/2011.
Având în vedere, însă, modificările substanţiale intervenite recent asupra Regulamentului (CE) nr.1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002, este necesară adaptarea, în mod corespunzător a cadrului normativ de referinţă.
 
Totodată, adaptarea normelor conținute de HG nr.898/2011 se impune inclusiv din perspectiva necesităţii stabilirii formei şi conţinutului noilor permise pentru lucrătorii frontalieri, categorie de beneficiari art.50 TUE5 reglementată de Acordul de retragere, şi, implicit de OuG nr.204/2020. De altfel, potrivit art.18 alin.(5) şi art.21 alin.(13) din OuG nr.204/2020, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, Ministerul Afacerilor Interne are obligaţia de a elabora cadrul normativ necesar stabilirii formei şi conţinutului permiselor de şedere prevăzute de OuG nr.204/2020.
 
Suplimentar, evidențiem faptul că la nivelul Comisiei Europene se află în definitivare, o anexă la Manualul polițiștilor de frontieră, pentru beneficiarii Acordului de retragere. În acest context, Comisia Europeană a solicitat statelor membre transmiterea specimenelor de documente având în vedere Decizia de implementare a Comisiei nr. 1114/21.02.2020 privind documentele ce vor fi emise de către statele membre conform art. 18 alin. (1) și (4), precum și art. 26 din Acordul de retragere.
 
România a transmis specimenele de documente ce urmează a fi eliberate beneficiarilor art. 50 TUE, Comisia Europeană exprimându-și acordul cu privire la forma și conținutul acestora.

Ce se urmărește


În considerarea celor de mai sus, prin proiectul de act normativ se urmărește actualizarea modelului de permis eliberat străinilor care beneficiază de un drept de şedere pe teritoriul României în condiţiile OuG nr.194/2002, dar și stabilirea modelului de permis eliberat beneficiarilor art. 50 TUE, în condiţiile OuG nr.204/2020.
 
Într-o altă ordine de idei, pentru asigurarea conformităţii cu prevederile Directivei 2011/98/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 20116, la nivel național a fost adoptată OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare.
 
OG nr. 25/2014 prevede faptul că în vederea angajării în muncă pe teritoriul României a unui străin, este necesar ca angajatorul să obţină avizul de angajare, iar în vederea detaşării pe teritoriul României a unui străin, este necesar ca beneficiarul prestării de servicii să obţină avizul de detaşare.
 
Prin prezentul proiect de act normativ sunt avute în vedere, în principal, următoarele:
-      indicarea categoriilor de persoane cărora urmează să li se elibereze permise de ședere, în considerarea reglementărilor OUG nr. 204/2020. Astfel, sunt avuți în vedere cetățenii britanici care se află în România și continuă să aibă reședința pe teritoriul României după încheierea perioadei de tranziție, membrii acestora de familie care îl însoțesc pe cetățeanul britanic sau care se alătură acestuia ulterior încheierii perioadei de tranziție, în cazul în care aveau calitatea de membri de familie înainte de încheierea acesteia, copiii născuți sau adoptați după încheierea perioadei de tranziție, precum și lucrătorii frontalieri și membrii acestora de familie, persoane incluse în sintagma „beneficiar art.50 TUE”;
-      stabilirea formei și conținutului avizului de angajare și al avizului de detașare;
stabilirea formei și conținutului permisului pentru lucrătorii frontalieri.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii