Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
21:01 11 08 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ministerul Dezvoltării propune o nouă procedură pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții

ro

22 Mar, 2021 00:00 1163 Marime text
  • În transparență decizională, pe portalul instituției se află proiectul de ordin propus
  • Atestarea se va face regional, inclusiv la Constanța


Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparență decizională, proiectul de ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației pentru aprobarea „Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experților tehnici în construcții”.

Domeniul construcțiilor este un domeniu complex, de interes general, iar condițiile privind proiectarea și executarea construcțiilor trebuie să asigure siguranța cetățenilor și calitatea și sustenabilitatea mediului construit.


În acest sens, între componentele sistemului calității în construcții se numără:
- verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor;
- verificarea calității lucrărilor executate, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și auditul energetic al clădirilor


Prin instituirea categoriilor de specialiști prevăzuți de Legea nr. 10/1995, statul a intenționat crearea de mecanisme care să asigure protecția interesului general, protecția siguranței cetățenilor și a mediului construit.


La acest moment, numărul verificatorilor și al experților pe domenii și subdomenii de construcții și specialități de instalații este insuficient în raport cu dinamica investițiilor iar distribuția teritorială a acestora este de asemenea inegală. De asemenea, există domenii pentru care verificatorii și experții atestați sunt extrem de în vârstă.


Verificatorii verifică proiectele realizate pentru execuția lucrărilor de construcții (părți scrise și desenate) în ceea ce privește conformitatea propunerilor cu reglementările tehnice în vigoare, întocmesc referate de verificare prin care certifică respectarea acestora și răspund solidar cu proiectantul pentru eventualele erori de proiectare.


Activitatea verificatorilor presupune pe de o parte cunoașterea în profunzime a legislației și reglementărilor europene și naționale în domeniu, o permanentă ținere la zi a cunoștințelor tehnice și a legislației dar și deplinătatea capacităților intelectuale și fizice - vizuale care să permită o capacitate de analiză și identificare a problemelor și propunere a soluțiilor de rezolvare.


Experții tehnici realizează expertize la cererea unui beneficiar public sau privat, activitatea lor presupunând analiza complexă a stării unei construcții, atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ și sintetizarea acestei analize prin prezentarea concluziilor și a soluțiilor tehnice de intervenție într-un raport de expertiză tehnică care se poate referi la structura de rezistență, securitatea la incendiu, starea instalațiilor, siguranța în exploatare.


Expertiza tehnică este obligatorie prin lege la orice intervenție asupra unei construcții existente precum și edificarea totală sau parțială unei construcții noi care poate afecta siguranța și stabilitatea construcțiilor existente învecinate sunt în mod obligatoriu supuse procesului de expertizare.


Ca și verificatorul, expertul tehnic își asumă responsabilitatea pentru soluțiile tehnice oferite pe toata durata de existență a construcției și răspunde solidar cu ceilalți factori implicați în activitatea de concepere, realizare și exploatare a construcțiilor. Răspunderile sunt reglementate de legea 10/1995 privind calitatea în construcții și pot fi de natură contravențională sau penală în funcție de gravitatea abaterii de la lege.


Activitatea expertului tehnic în construcții necesită nu doar deplinătatea capacităților cognitive care să asigure capacitățile de analiză și sinteză și de ținere la zi a cunoștințelor din domeniu, dar și capacitatea de a se deplasa, de a realiza activități la înălțime, munca sa necesitând deplasarea în teren – pe șantiere sau în construcții existente aflate în diferite stadii de degradare.


Necesitatea elaborării unei noi proceduri se impune pentru asigurarea unui mecanism transparent, predictibil, descentralizat, care să permită participarea la examenele de atestare a cât mai multor ingineri și arhitecți din teritoriu.


În prezent, activitatea de atestare a specialiștilor se desfășoară în baza procedurii aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 2264/2018, examenele fiind organizate doar la București , de regulă semestrial, fără a se cunoaște însă un calendar stabil. În baza acestei proceduri au fost organizate câteva sesiuni de atestare care au demonstrat existența unor disfuncții ce necesită corectare.


În acest sens, pentru a asigura accesul cât mai multor persoane la examene se propune ca organizarea acestora să se desfășoare la nivel regional, în marile centre universitare din țară unde există facultăți de construcții și arhitectură și există specialiști care pot face parte din comisiile respective ( București, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, Constanța). Subiectele vor fi unice, fiind stabilite de o comisie centrală formată din președinții comisiilor regionale, comisii care asigură prezentarea subiectelor candidaților și corectează lucrările.


Pentru a exista predictibilitate privind data examenelor și ca persoanele interesate să se poată pregăti, se propune stabilirea unor date clare pentru cele 2 sesiuni anuale, respectiv lunile maiși noiembrie ale fiecărui an ( exceptând anul 2021 când prima sesiune este în luna iulie) și de asemenea, se introduce posibilitatea ca ministerul să organizeze cursuri facultative gratuite pentru pregătirea persoanelor interesate să participe la examen.


Întrucât în prezent nu există nicio limită de vârstă maximă pentru desfășurarea activităților specifice acestor profesii reglementate iar prevederile legale existente sunt insuficiente pentru ca statul să se asigure că persoanele care exercită aceste profesii au deplina capacitate să exercite complet și corect profesiile și să răspundă pentru deciziile luate, se impune stabilirea unor noi măsuri de control pentru specialiștii în vârsta de peste 70 de ani.


În ceea ce privește abordarea propusă pentru definirea și delimitarea domeniilor de atestare tehnico- profesională s-a avut în vedere aplicarea cerințelor esențiale prevăzute la art. 5 din Legea 10/1995 pe categorii și domenii de construcții și pe categorii de specialități de instalații aferente construcțiilor.
Categoriile propuse sunt următoarele:
1. construcţiicivile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicaţiiși construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală în cadrul cărora clădirile și construcțiile destinate adăpostirii activităților umane se remarcă datorită funcțiunilor complexe;
2. construcții aferente infrastructurii de transport: drumuri și piste aeroportuare, poduri, tuneluri, căi ferate, porturi, platforme portuare și marine fixe;
3. construcţii şi amenajări hidrotehnice;
4. construcții și amenajări de îmbunătățiri funciare;
5. structuri geotehnice;
6. sistemepublice de alimentare cu apă și de canalizare;
7. instalații aferente construcțiilor: sanitare, termice, de gaze și electrice.


Se urmărește debirocratizarea domeniului prin atestarea, în domeniile de construcții unde acest lucru este posibil, a unor specialiști care prin asumarea proiectelor verificate/ expertizelor tehnice elaborate, garantează că acestea răspund tuturor cerințelor fundamentale prevăzute de Legea 10/1995. 
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii