Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:19 21 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Măsuri ineficiente în vederea recuperării creanţelor fiscale Abateri peste abateri, constatate de Camera de Conturi Constanţa la Primăria Năvodari (document)

ro

03 Mar, 2018 00:00 1506 Marime text
În perioada 4.09.2017 - 28.09.2017, Camera de Conturi Constanţa a desfăşurat o acţiune de audit la Unitatea Administrativ-Teritorială Năvodari, acţiune care a vizat controlul respectării prevederilor legale privind formarea, evidenţierea, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetelor locale.
 
Potrivit sintezei rezultatelor acţiunii de control desfăşurate la UAT Năvodari, Camera de Conturi Constanţa a constatat mai multe abateri. Printre acestea se numără: realizarea cu deficienţe a bugetului de venituri şi cheltuieli; lipsa unei evidenţe clare cu privire la situaţia litigiilor pentru creanţele fiscale; transmiterea, cu nerespectarea prevederilor legale, a unui teren din domeniul public al oraşului Năvodari în folosinţă gratuită în favoarea Societăţii Conpet SA Ploieşti; omiterea de la impozitare a anumitor agenţi economici; aplicarea unor măsuri ineficiente în vederea recuperării creanţelor fiscale şi multe altele.
 

Zeci de deficienţe

 
Din analiza modului de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli, partea de venituri, în perioada 2012-2016, se constată faptul că aceasta s-a realizat cu deficienţe determinate de următoarele aspecte:
 
- inventarierea anuală a masei impozabile în vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli nu s-a realizat corespunzător, în condiţiile în care nu există date transmise de la Registrul agricol;
- nu există o evidenţă clară cu privire la situaţia litigiilor pentru creanţele fiscale aferente anului curent şi anilor precedenţi, nici date cu privire la probabilitatea de încasare a acestora;
- au fost identificate diferenţe între valoarea prevederilor bugetare iniţiale sau definitive şi drepturile constatate totale (din anul curent şi anii precedenţi), fără a exista justificare pentru aceste diferenţe.
 
În urma verificării datelor raportate prin contul de execuţie venituri, echipa de audit a constatat următoarele deficienţe:
- datele raportate cu privire la „Drepturi constatate din anul 2016“ nu sunt corelate cu drepturile constatate pentru anul curent din contul de execuţie, acestea fiind micşorate;
- datele raportate cu privire la „Încasări realizate aferente drepturilor constatate“ reprezintă încasări efectuate pentru toate drepturile constatate, inclusiv cele aferente anilor precedenţi, cu toate că în data de 30.10.2015 entitatea a fost atenţionată de către DGRFP Trezoreria Constanţa despre modalitatea corectă de calcul: „raportarea privind drepturile de încasat şi încasările din an să nu cuprindă şi cele din rămăşiţă“.
 
În evidenţa contabilă figurează creanţe fiscale pentru societăţi aflate în procedura de insolvenţă potrivit Legii nr. 85/2014, fără ca la inventarierea anuală să se procedeze la înregistrarea de ajustări de valoare cauzate de deprecieri sau pierderi de valoare, încălcându-se astfel principiul prudenţei. De asemenea, în urma verificării modului de calcul al accesoriilor pentru creanţele fiscale pentru care a fost deschisă procedura de insolvenţă, au fost constatate cazuri în care au fost calculate accesorii şi după data declarării insolvenţei.
 
Din cauza necorelării periodice a informaţiilor cu privire la agenţii economici care solicită avize/acorduri de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice pe raza UAT Năvodari cu informaţiile înregistrate în baza de date din cadrul Serviciului de Impozite şi Taxe, au fost omişi de la impozitare agenţi economici care au activat şi/sau activează în sectorul piscicol.
 
În perioada 2012-2016 au fost constatate cazuri de nedeclarare în vederea impunerii, precum şi neimpunerea din oficiu a unor suprafeţe de teren închiriat şi construit ce fac parte din infrastructura Portului Midia Năvodari, în condiţiile în care nu au fost prezentate documente de scutire pentru terenurile închiriate şi construite, respectiv avizul privind categoria de folosinţă a terenului închiriat şi construit, emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - OCPI Constanţa.
 
Transmiterea unui teren din domeniul public al Oraşului Năvodari în folosinţă gratuită în favoarea societăţii Conpet SA Ploieşti, cu nerespectarea prevederilor legale.
 
Camera de Conturi Constanţa a mai constatat abateri în ceea ce priveşte verificarea desfăşurării de activităţi fără eliberarea de autorizaţii de funcţionare şi aplicarea vizei anuale pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi economice pe raza oraşului.
 
S-au constatat, de asemenea, abateri cu privire la stabilirea, urmărirea şi încasarea impozitelor pe mijloacele de transport auto şi pe apă. Echipa de audit a identificat o persoană care, deşi deţinea un autoturism în proprietate, nu este înregistrată în evidenţa fiscală a entităţii, impozitul datorat fiind în valoare de 279 de lei. De asemenea, au fost constatate cazuri de contribuabili care nu erau înregistraţi în evidenţa entităţii cu cinci ambarcaţiuni înmatriculate la Căpitănia Constanţa, Căpitănia Mamaia şi la Oficiul de Căpitănie Tomis şi nedeclarate la Serviciul de Impozite şi Taxe Năvodari, care datorau impozite pe perioada de prescripţie în sumă totală de 8.535 de lei (debite şi majorări) şi amenzi în valoare de 1.395 de lei.
 
La nivelul Registrului Agricol nu s-a procedat la înregistrarea în format electronic a tuturor datelor de identificare a gospodăriilor de orice fel de pe raza UAT Năvodari, motiv pentru care există inadvertenţe între evidenţa existentă la nivelul Registrul Agricol şi evidenţa din Registrul de Rol Fiscal.
 
În ceea ce priveşte situaţia contractelor de concesiune, a fost identificat un contribuabil care nu figura înregistrat în evidenţa drepturilor constatate de încasat din redevenţe datorate conform unui act din anul 1998 la contractul de concesiune încheiat în anul 1997, din cauza neînregistrării acestuia.
 
Nu în ultimul rând, s-a constatat ineficienţa măsurilor întreprinse de către UAT Năvodari în vederea recuperării creanţelor fiscale datorate de contribuabili persoane juridice. Din analiza creanţelor fiscale restante pentru societăţile aflate în procedura insolvenţei potrivit OUG 85/2014, în valoare totală de 16.163.045 de lei, se constată ineficienţa măsurilor de executare silită, care nu au condus la urmărirea şi încasarea acestora anterior deschiderii procedurii.
 
Mai mult, din totalul de 26.608.964 de lei creanţe fiscale şi nefiscale asupra firmelor aflate în procedura de insolvenţă, la masa credală nu au fost înscrise toate creanţele care figurează înregistrate în contabilitate, ci numai pentru suma de 11.335.567,42 de lei, reprezentând 42,60%. De asemenea, se constată creanţe fiscale înregistrate în contabilitate şi în evidenţa pe plătitor în sumă de 671.320 de lei, care nu mai pot fi recuperate din cauza radierii societăţilor, creanţe care sunt evidenţiate atât în evidenţa analitică pe plătitor, cât şi în contabilitate.
 
Din studierea documentelor relevante cu privire la inventarierea şi administrarea terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al UAT Năvodari, coroborate cu prevederile actelor normative care reglementează modul de administrare a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului - lacul Siutghiol (cuveta, luciul de apă şi zona de protecţie constituită din malurile lacului) -, s-au constatat
abateri de la legalitate în ceea ce priveşte constituirea, gestionarea şi intabularea dreptului de proprietate asupra unor bunuri proprietate publică a statului.
 

Măsurile dispuse de Camera de Conturi Constanţa

 
Pentru abaterile identificate, s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, organizarea evidenţei contabile şi fiscale şi a sistemelor de control intern. Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta sinteza rezultatelor acţiunii de control desfăşurate la Unitatea Administrativ-Teritorială Năvodari de către Camera de Conturi Constanţa.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii