Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:16 20 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Investiţie de circa 400.000 de lei Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ reabilitează pavilionul K din cazarma 1369 (document)

ro

10 Mar, 2018 00:00 767 Marime text
Ministerul Apărării - Academia Navală Mircea cel Bătrân - Unitatea Militară 02192 scoate la licitaţie contractul „Lucrări de reparaţii curente la pavilionul K din cazarma 1369“, în valoare de 398.833,05 lei.
Ofertele de participare pot fi depuse până pe data de 26.03.2018, ora 15.00, urmând ca acestea să fie deschise pe data de 20.04.2018, ora 18.00.
 
Cuantumul garanţiei de participare este de 3.980 de lei. Obiectivele şi lucrările de reparaţii curente propuse sunt următoarele: înlocuirea conductelor de alimentaţie apă rece-caldă, înlocuirea conductelor de scurgere, gletuirea pereţilor şi a tavanelor, placări cu faianţă şi gresie; înlocuirea obiectelor sanitare; înlocuirea uşilor şi a ferestrelor; înlocuirea corpurilor de iluminat, a cablurilor electrice, refacerea tavanelor, înlocuirea radiatoarelor din fontă şi altele. La acestea se adaugă şi o serie de lucrări interioare, care constau în refacerea treptelor şi a trotuarelor, reparaţii faţade, înlocuire ţiglă, înlocuire burlane şi jgheaburi.
 

Responsabili de atribuirea contractului

 
Persoane cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante responsabile de organizarea, derularea şi finalizarea procedurii sunt: Tărăbuţă Octavian; Simona Rădulescu; Ivanov Georgiana; Târşoagă Mihai; Schipor Constantin; Ivan Florina; Ion Valentin.
 
Obligaţiile principale ale executantului
 
Executantul are obligaţia de a executa şi a finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. La acestea se adaugă obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
 
De asemenea, executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. Mai mult, executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
 
Nu în ultimul rând, executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.
 
Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
 

Ce obligaţii are autoritatea contractantă

 
La începerea lucrărilor, achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele: amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; racordurile pentru utilităţi, până la limita amplasamentului şantierului. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta anunţul de participare la această licitaţie.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii