Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:03 20 03 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Ce contestații au fost depuse pentru contractul de deszăpezire al Autostrăzii Soarelui. Cum s-a intervenit (documente)

ro

08 Jan, 2017 00:00 1851 Marime text


Încă de la primele ore de cod roşu de ninsori şi viscol, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a luat decizia închiderii Autostrăzii Soarelui, unde an de an viscolul aduce pe șosea troiene de zăpadă iar deszăpezirea este anevoioasă. Centrul Infotrafic al Poliției Române estima, în cursul zilei de 7 decembrie că circulația pe A2 – Autostrada Soarelui va fi deschisă în cursul nopții de 7 spre 8 ianuarie.
 
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere asigură activitatea de deszăpezire pe întreaga reţea de autostrăzi şi drumuri naţionale prin firmele cu care compania a încheiat contracte, dar şi cu resurse proprii companiei sau prin redistribuirea utilajelor din cadrul contractelor deja încheiate. În prezent, utilajele specifice şi materialele antiderapante necesare în procesul de deszăpezire sunt în bazele de intervenţie.
 
În data de 25.11.2016, CNAIR şi SALROM a semnat contractul de furnizare sare pentru campania de iarnă 2016 - 2017. Astfel, CNAIR a semnat contracte pentru 49 de loturi, 8 fiind în procedura de contractare. Contractele încheiate în urma negocierilor sunt valabile până la încheierea procedurilor de licitaţie publică aflate în contestaţie. Pentru loturile unde încă nu sunt încheiate procedurile de licitație (din cauza contestațiilor, perioadelor legale de așteptare pentru încheierea acordurilor cadru), activitatea de deszăpezire se va efectua cu utilajele proprii sau cu utilaje distribuite din cadrul altor acorduri cadru semnate, astfel: 

D.R.D.P. Constanţa:

  • Lot 1 - SDN Braila - contract încheiat;
  • Lot 2 - SDN Constanţa - contract încheiat
  • Lot 3 - SDN Călăraşi - contract încheiat;
  • Lot 4 - SDN Slobozia - contract încheiat; Lot 5 - SDN Tulcea - contract încheiat;
  • Lot 6, Autostrada A2, Lehliu- Cernavodă - contract încheiat
  • Lot 7 - Autostrada A2+A4 - contract încheiat.   

D.R.D.P. Bucureşti:

  • Lot 9 - Autostrada A2 - proceduri de contractare în curs;
 

„Anul acesta, am reuşit să încheiem procedura de achiziţie pentru a asigura toată logistica necesară procesului de deszăpezire pentru 4 ierni, adică până în 2020. În aceste condiţii, le-am cerut colegilor mei din regionale, din secţii, implicaţi în această activitate să se mobilizeze şi organizeze permanent şi cu responsabilitate în întreaga activitate de deszăpezire. Le-am cerut permanenţă şi operativitate. Dar, în acelaşi timp, facem şi un apel la conducătorii auto să respecte, în caz de vreme rea, toate restricţiile şi reglementările ce se impun pentru a evita orice evenimente neplacute” , a declarat la momentul respectiv directorul general al CNAIR SA, Cătălin HOMOR.

 
Totuși, la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor au fost înregistrate contestații cu privire la contractele de deszăpezire pe timpul iernii. Astfel, contestația depusă de SC TRAMECO SA cu privire la atribuirea Lotului 6 al contractului a fost respinsă ca nefondată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.
 
”Prin contestația nr. 2757/09.12.2016, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 37666/09.12.2016, formulată de către S.C. TRAMECO S.A., cu sediul în Oradea, şos. Borșului nr. 14/A, județul Bihor, împotriva adresei nr. 65083/23.11.2016 de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire, emisă de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA  - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, cu sediul în Constanța, Prelungirea Traian f.n., județul Constanța, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, organizată în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect „Întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor din administrarea D.R.D.P. Constanța – Lot 6 Autostrada A2 Lehliu - Cernavodă”, s-a solicitat admiterea contestației, anularea adresei nr. 65083/23.11.2016 de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire, anularea raportului procedurii și a tuturor actelor subsecvente acestuia, obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei sale și emiterea unui nou rezultat, cu respectarea prevederilor legale în materie. Procedura de soluționare în fața Consiliului s-a desfășurat în scris”, se arată în decizia CNSC publicată pe 29 decembrie.
 
Consiliul însă a luat decizia să respingă contestația societății TRAMECO SA. ”Respinge, ca nefondată, contestația formulată de către S.C. TRAMECO S.A., în contradictoriu cu Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA  - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, cu sediul în Constanța, Prelungirea Traian f.n., județul Constanța. Prezenta decizie este obligatorie pentru părți. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare”, se arată în aceeași decizie.
 
Nu același lucru se poate spune și despre contestația depusă la CNSC de societățile OYL COMPANY HOLDING AG SRL și SC ITARO SRL. Prin contestaţiile nr. 2892/25.10.2016 și nr. 693/24.10.2016, înregistrate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 32443/25.10.2016, respectiv sub nr. 32560/26.10.2016, înaintate de SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL, cu sediul în Slobozia, str. Brăilei nr. 1, județul Ialomița, și SC ITARO SRL, cu sediul în Slobozia, Șos. Brăilei nr. 17, județul Ialomița, s-a contestat rezultatul procedurii aferent lotului 2, respectiv al lotului 6, emis de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA (Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA) - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța.
 
DRDP Constanța a organizat licitația deschisă, pentru atribuirea acordului-cadru având ca obiect ”Întreținere curentă pe timp de iarnă 2016-2020 DRDP Constanța: Lot 1 SDN Brăila, Lot 2 SDN Constanța, Lot 3 SDN Călărași, Lot 4 SDN Slobozia, Lot 5 SDN Tulcea, Lot 6 Autostrada A2 - Lehliu - Cernavodă, Lot 7 Autostrada A2 + A4 – Constanța”. Cele două societăți comerciale contestatare au solicitat consiliului:
 
- ”în principal, anularea adresei nr. 55488/03.10.2016 (...) și a documentelor subsecvente acesteia;
- anularea raportului procedurii nr. 55283/30.09.2016 în ceea ce privește evaluarea ofertei depusă de SC Diferit SRL;
- constatarea faptului că oferta depusă de SC Diferit SRL nu îndeplinește condițiile impuse prin documentația de atribuire;
- obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertelor, la stabilirea ofertei câștigătoare prin aplicarea corectă a criteriului de atribuire menționat în documentația de atribuire, precum și la comunicarea în scris a rezultatului procedurii în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la data publicării documentației de atribuire;
- în temeiul prevederilor art. 26 alin. (9) din Legea nr. 101/2016 coroborate cu cele ale art. 453 din Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare, obligarea autorității contractante la plata cheltuielilor efectuate în vederea depunerii prezentei, respectiv la plata sumei de 6.000,00 lei conform F.F. seria AVCM nr. 11/24.10.2016;
- în subsidiar, anularea adresei nr. 55488/03.10.2016 și a documentelor subsecvente acesteia, precum și obligarea autorității contractante la solicitarea de clarificări operatorului economic SC Diferit SRL în ceea ce privește îndeplinirea cerinței privind Capacitatea tehnică și/sau profesională. Capacitatea tehnică - Cerința nr. 2 din fișa de date a achiziției” (de către SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL);
- ”anularea adresei nr. 55494/03.10.2016 (...) și a documentelor subsecvente acesteia;
- constatarea faptului că oferta depusă de SC Trameco SA nu îndeplinește condițiile impuse prin documentația de atribuire;
- obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertelor, la stabilirea ofertei câștigătoare prin aplicarea corectă a criteriului de atribuire menționat în documentația de atribuire, precum și la comunicarea în scris a rezultatului procedurii în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la data publicării documentației de atribuire” (de către SC ITARO SRL).
 
La rândul ei, printr-o adresă înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 33835/07.11.2016, SC DIFERIT SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, județul Cluj, a depus o cerere de intervenție, solicitând Consiliului respingerea, ca nefondată, a contestației formulate de SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL.
Prin adresa nr. 2487/04.11.2016, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 34292/09.11.2016, SC TRAMECO SAa solicitat Consiliului respingerea, ca nefondată, a contestației formulate de SC ITARO SRL, se arată în decizia publicată de CNSC.

Referitor la aceaste contestații care au fost judecate împreună, CNSC a decis:

”Conexează cele două contestaţii.
Admite contestația SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL, în parte, anulează raportul procedurii nr. 55283/30.09.2016, pentru Lotul 2, în ceea ce privește evaluarea ofertei depuse de SC Diferit SRL și actele subsecvente lui (adresele de comunicare a rezultatului) și obligă autoritatea contractantă la reevaluarea acesteia, în maxim 20 zile de la primirea deciziei.
 
Respinge cererea contestatoarei SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL de constatare a faptului că oferta depusă de SC Diferit SRL este inacceptabilă, dar și cererea de reevaluare a ofertelor, ca nefondate.
 
Obliga autoritatea contractantă la plata cheltuielilor efectuate cu înaintarea contestației, în cuantum de 3.000 lei, către SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL.
 
Respinge cererea de intervenție formulată de către SC Diferit SRL.
 
Admite, în parte, contestația SC ITARO SRL, anulează rezultatul procedurii (pentru lotul 6) consemnat în raportul procedurii nr. 55286/30.09.2016 și în adresele de comunicare a lui, privitor la oferta câștigătoare.
 
Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei SC TRAMECO SA, în maxim 20 zile de la primirea deciziei, pentru motivele de mai sus.
 
Respinge, ca nefondată, cererea de constatare a faptului că oferta depusă de SC TRAMECO SA este inadmisibilă.
Respinge cererea de intervenție formulată de către SC TRAMECO SA.
 
Prezenta decizie este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare”.
 
Decizia CNSC în acest caz a fost publicată pe 21 noiembrie 2016. Este cunoscut faptul că orice contestație depusă de societăți împotriva unei proceduri de atribuire a unui contract blochează atribuirea serviciilor, așa că nu este de mirare faptul că deszăpezirea autostrăzii este anevoioasă în aceste zile când catități importante de zăpadă dar și vântul extrem de puternic au îngreunat oricum intervențiile utilajelor de deszăpezire.
 
În secțiune Documente puteți consulta deciziile publicate de CNSC cu privire la atribuirea contractelor de deszăpezire a Autostrăzii Soarelui.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii