Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
17:37 25 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Autoklass Center SRL a aprobat cumpărarea unui teren în Constanța pentru aproape 1 milion de euro

ro

10 May, 2024 12:52 613 Marime text
La finele lunii aprilie, în Monitorul Oficial al României s-a afișat hotărârea nr. 2/12.02.2024 a Adunării Generale a Asociaţilor firmei Autoklass Center SRL, firmă din Capitală.
 
Autoklass Center SRL a decis, printre altele, achiziționarea unui teren de 4.298 mp din acte, categoria de folosinţă curţi construcţii situat în mun. Constanţa, jud. Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 301 A, lot 1, identificat cu număr cadastral 244916, înscris în cartea funciară numărul 244916 a loc. Constanţa, la preţul total de 950.000 euro.
 
La data menţionată mai sus, a avut loc Adunarea Generală a Asociaţilor a Societăţii Autoklass Center - S.R.L., legal şi statutar constituită, la care au participat asociaţii reprezentând 99,836% din capitalul social al Societăţii, astfel:
 
1.Romstal Investment - S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul în Bucureşti, deţinătoare a 9.854 părţi sociale în valoare de 345 RON fiecare, în valoare nominală totală de 3.399.630 RON, reprezentând o cotă de participare la capitalul social de 44,859%, reprezentată de Mihaela Mureşan, în calitate de Administrator, şi Tatiana Vidaico, în calitate de Administrator, prezente personal,
2.Perini Lang Holding - S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul în Bucureşti, deţinătoare a 6.582 părţi sociale cu o valoare nominală de 345 lei fiecare, în valoare totală de 2.270.790 lei, reprezentând 29,963% din capitalul social, reprezentată de Giovanni Ioan Perini, în calitate de Administrator, prezent personal,
3.Grecu Roberto-Daniel, deţinător a 15 părţi sociale cu o valoare nominală de 345 lei fiecare, în valoare totală de 5.175 lei (aport în numerar), reprezentând 0,071% din capitalul social, prezent personal,
4.Framan - S.R.L., cu sediul în Italia, Brescia, str. XX Settembre nr. 22/A, persoană juridică de naţionalitate italiană, deţinătoare a 4.473 părţi sociale cu o valoare nominală de 345 lei fiecare, în valoare totală de 1.543.185 lei, reprezentând 20,363% din capitalul social, reprezentată de Guido Fucina, în calitate de reprezentant legal, prezent personal,
5.Henter Gavril Ovidiu, deţinător a 1.006 părţi sociale cu o valoare nominală de 345 lei fiecare, în valoare totală de 347.070 lei, reprezentând 4,580% din capitalul social, care şi-a exprimat votul prin corespondenţă, potrivit art. 10.6 din Actul Constitutiv;
în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societăţii în vigoare la data acestei hotărâri ("Actul Constitutiv") şi cu cele din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea Societăţilor"), cu respectarea formalităţilor de convocare, cu majoritatea voturilor exprimate, detaliate în procesul-verbal al şedinţei, hotărăsc după cum urmează:
 
„Art. 1. Cu un număr de 21.930 voturi "pentru", reprezentând 99,836% din capitalul social al Societăţii, 0 voturi "împotrivă" şi 0 voturi de abţinere, Asociaţii aprobă încheierea de către Autoklass Center - S.R.L. Sucursala Pipera cu Societatea Minibus Luxury - S.R.L., în calitate de cumpărător, a unui contract de vânzare-cumpărare având ca obiect autovehicule noi marca Mercedes-Benz la preţul total de 1.160.705 euro + TVA.
Art. 2. Cu un număr de 21.930 voturi "pentru", reprezentând 99,836% din capitalul social al Societăţii, 0
voturi "împotrivă" şi 0 voturi de abţinere, Asociaţii aprobă revocarea dlui Negrila Gabriel-Ioan, în calitate de director al Autoklass Center - S.R.L. Bucureşti - Sucursala Sibiu.
Art. 3. Cu un număr de 21.930 voturi "pentru", reprezentând 99,836% din capitalul social al Societăţii, 0 voturi "împotrivă" şi 0 voturi de abţinere, Asociaţii aprobă numirea dlui Claudiu Braicu, cetăţean român, născut în data de 07.09.1979 în judeţul Sibiu, identificat cu cartea de identitatea seria SB nr. 988427, eliberată de SPCLEP Şelimbăr, la data de 15.09.2021 şi valabilă până la data de 03.08.2031, CNP 1790907320799, având domiciliul în satul Şelimbăr (comuna Şelimbăr), str. Ion Ţuculescu nr. 17, judeţul Sibiu, în calitate de director al Autoklass Center - S.R.L. Bucureşti - Sucursala Sibiu, pentru un mandat de 2 ani.
Dl Claudiu Braicu va exercita mandatul de director al Autoklass Center - S.R.L. Bucureşti - Sucursala Sibiu, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.
Art. 4. Cu un număr de 21.930 voturi "pentru", reprezentând 99,836% din capitalul social al Societăţii, 0 voturi "împotrivă" şi 0 voturi de abţinere, Asociaţii aprobă cumpărarea de către Societate de la domnul Ionescu Viorel a imobilului reprezentând teren în suprafaţă de 4.298 mp din acte, categoria de folosinţă curţi construcţii situat în mun. Constanţa, jud. Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 301 A, lot 1, identificat cu număr cadastral 244916, înscris în cartea funciară numărul 244916 a loc. Constanţa, la preţul total de 950.000 euro.
Art. 5. Cu un număr de 21.930 voturi "pentru", reprezentând 99,836% din capitalul social al Societăţii, 0 voturi "împotrivă" şi 0 voturi de abţinere, Asociaţii aprobă împuternicirea oricăruia dintre administratorii Societăţii ca, personal sau prin împuterniciţi, în numele şi pe seama Societăţii, cu putere şi autoritate deplină, să negocieze, să semneze şi să transmită orice documente, inclusiv şi fără a se limita la contractul de vânzare cu privire la imobilul menţionat la Art. 4. de pe ordinea de zi, cu respectarea preţului maxim aprobat de AGA, precum şi a oricăror documente accesorii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalităţi necesare în faţa oricărei autorităţi, instituţii publice, persoane juridice sau fizice, precum şi să execute orice operaţiuni, în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii AGA.
Art. 6. Cu un număr de 21.930 voturi "pentru", reprezentând 99,836% din capitalul social al Societăţii, 0 voturi "împotrivă" şi 0 voturi de abţinere, Asociaţii aprobă realizarea unei investiţii de către Societate în valoare estimată de 4 mil. euro + TVA pentru edificarea unui service autorizat Mercedes-Benz PC şi Van (mecanică, tinichigerie şi vopsitorie auto) conform noilor standarde MAR 20X, care îşi va desfăşura activitatea ca Autoklass Brasov - Service autorizat Mercedes-Benz pentru
autoturisme şi autovehicule comerciale uşoare, precum şi aprobarea încheierii şi ducerii la îndeplinire de către Societate a tuturor contractelor necesare, utile sau oportune în vederea realizării investiţiei propuse.
Art. 7. Cu un număr de 21.930 voturi "pentru", reprezentând 99,836% din capitalul social al Societăţii, 0 voturi "împotrivă" şi 0 voturi de abţinere, Asociaţii aprobă împuternicirea oricăruia dintre administratorii Societăţii ca, personal sau prin împuterniciţi, în numele şi pe seama Societăţii, cu putere şi autoritate deplină, să negocieze, să semneze şi să transmită orice documente, inclusiv şi fără a se limita la contractele de antrepriză, achiziţie materiale şi orice alte contracte şi/sau acte adiţionale la acestea cu privire la investiţia menţionata la Art. 6 de pe ordinea de zi, cu respectarea limitei aprobate de AGA, precum şi a oricăror documente accesorii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalităţi necesare în faţa oricărei autorităţi, instituţii publice, persoane juridice sau fizice, precum şi să execute orice operaţiuni, în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii AGA.
Art. 8. Cu un număr de 21.930 voturi "pentru", reprezentând 99,836% din capitalul social al Societăţii, 0 voturi "împotrivă" şi 0 voturi de abţinere, Asociaţii aprobă majorarea liniei de credit cu 4 mii euro aferentă Liniei nr. CL-EUR-14 din 05.09.2013 încheiată între Autoklass Center - S.R.L. cu Mercedes-Benz Leasing IFN - S.A. şi Mercedes-Benz Romania - S.R.L.
Art. 9. Cu un număr de 21.930 voturi "pentru", reprezentând 99,836% din capitalul social al Societăţii, 0 voturi "împotrivă" şi 0 voturi de abţinere, Asociaţii aprobă împuternicirea oricăruia dintre administratorii Societăţii ca, personal sau prin împuterniciţi, în numele şi pe seama Societăţii, cu putere şi autoritate deplină, să negocieze, să semneze şi să transmită orice documente, inclusiv şi fără a se limita la actul adiţional cu privire la creditul menţionat la Art. 8. de pe ordinea de zi, cu respectarea valorii majorării liniei aprobate de AGA, precum şi a oricăror documente accesorii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalităţi necesare în faţa oricărei autorităţi, instituţii publice, persoane juridice sau fizice, precum şi să execute orice operaţiuni, în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii AGA.
Art. 10. Cu un număr de 21.930 voturi "pentru", reprezentând 99,836% din capitalul social al Societăţii, 0 voturi "împotrivă" şi 0 voturi de abţinere, Asociaţii aprobă formula de calcul a bonusului individual pentru administratorii Societăţii pentru performanţele financiare înregistrate de Societate după cum urmează:
0,8% din profitul net anual pentru administratorul care este şi Director General;
0,6% din profitul net anual pentru administratorul care este şi Director Financiar.
Sumele rezultate din calcul reprezintă valori nete şi se vor acorda după definitivarea situaţiilor financiare anuale şi se vor încadra în limitele prevăzute prin AGA nr. 1/2023.
Art. 11. Cu un număr de 20.924 voturi "împotrivă", reprezentând 95,256% din capitalul social al Societăţii, 1.006 voturi "pentru" reprezentând 4,580%, şi 0 voturi de abţinere, Asociaţii resping aprobarea situaţiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2020 şi anului 2021 care cuprind bilanţul contabil consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat, situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu, situaţia consolidată a fluxurilor de trezorerie, note explicative la situaţiile financiare consolidate, a raportului de gestiune consolidat al administratorilor, precum şi a raportului de audit întocmit de ERNST YOUNG ASSURANCE SERVICES - S.R.L.
Art. 12. Cu un număr de 21.930 voturi "pentru", reprezentând 99,836% din capitalul social al Societăţii, 0 voturi "împotrivă" şi 0 voturi de abţinere, Asociaţii aprobă modificarea Actului constitutiv al societăţii după cum urmează:
-actualizarea datelor asociaţilor din Actul constitutiv, respectiv cu perioada de valabilitate a actului de identitate persoană fizică şi identificatorul unic la nivel european al asociaţilor persoană juridică;
-aprobarea modificării art. 1 alin. 1.2 din Actul constitutiv după cum urmează:
1.2 - Societatea se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată.;
-aprobarea eliminării art. 2 alin. 2.5 din Actul constitutiv cu privire la punctele de lucru;
-aprobarea eliminării de la art. 4 alin. 4.2 din Actul constitutiv al Societăţii următoarele activităţi:
1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.;
1814 - Legătorie şi servicii conexe;
4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu bunuri semifinite;
4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie;
4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii;
4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane;
4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie;
4616 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii de blană, încălţăminte şi articole din piele;
4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun;
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat;
4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii;
4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate;
4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; 4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne; 4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor,
uleiurilor şi grăsimilor comestibile; 4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor;
4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;
4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase;
4637 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente;
4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte;
4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun;
4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile;
4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei;
4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor; 4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică,
sticlărie şi al produselor de întreţinere;
4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi al articolelor de iluminat;
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui;
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii;
4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor;
4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte;
4663 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii;
4664 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat;
4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou;
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente; 4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamente sanitare şi de
încălzire;
4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire;
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat;
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;
4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate;
4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne;
4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate;
4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate;
4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;
4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe;
4910 - Transporturi interurbane de călători pe cale ferată;
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată;
4942 - Servicii de mutare;
5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare;
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere;
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele (fără leasing);
7721 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv (fără leasing);
7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. (fără leasing);
7731 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole (fără leasing);
7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii (fără leasing);
7733 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv a calculatoarelor) (fără leasing);
7734 - Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă (fără leasing);
7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. (fără leasing);
7830 - Servicii de furnizare şi management al forţei de muncă;
7911 - Activităţi ale agenţilor turistice;
7912 - Activităţi ale tur-operatorilor;
7990 - Alte activităţi de rezervare şi asistenţă turistică;
8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor;
8122 - Activităţi specializate de curăţenie;
8129 - Alte activităţi de curăţenie;
8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional;
8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice şi alte arte)
8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.;
-aprobarea completării art. 4 alin. 4.2 din Actul constitutiv al Societăţii cu următoarele activităţi:
6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii;
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate. Prezenta hotărâre a Adunării Generale a Asociaţilor
este adoptată astăzi, 12 februarie 2024, şi este întocmită în 4 (patru) exemplare originale”.
 


Despre Autoklass Center
 
Autoklass Center se ocupă de comerțul cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone), are sediul pe Splaiul Unirii, București, Sector 4, și este controlată de asociații Romstal Investment SRL, cu 44.859 %, Perini Lang Holding SRL, cu 29.963 %, SC Framan SRL Brescia, cu 20.363 %, Henter Gavril Ovidiu, cu 4.58 %, Schunn Thomas Jurgen, cu 0.164 % și Grecu Roberto Daniel, cu 0.071 %.
 
Administratori Autoklass Center sunt Grecu Roberto Daniel și Paraschiv Corneliu Florin.
 
Grecu Roberto Daniel apare în Axis Classic Auto SRL.  
 
Henter Gavril Ovidiu apare în Romstal Mures SRL, City Garden Distribution SRL, Dezim Development SRL, Romstal Investment SRL și în Romstal Imex SRL, iar Schunn Thomas Jurgen în Schunn International SRL, Schunn International Insurance - agent de asigurare SRL și în Auto Schunn SRL.
 
Romstal Investment SRL în Central Service Instal SRL, City Garden Distribution SRL, Dezim Development SRL, I.O.S. Software Solutions SRL, Land & Buildings Real Estate SRL, Belform Prod SRL, Valrom Industrie SRL
 
Perini Lang Holding SRL apare în Romstal Mures SRL, Dezim Development SRL, Romstal Investment SRL, Axis Classic Auto SRL, Sostenia SRL, Sostenia Nature SRL, Soline Distribution SRL, Finlang Capital SRL, Awe Air Water Earth SRL, I.O.S. Software Solutions SRL și în Romstal Imex SRL.
 
Asta în timp ce Paraschiv Corneliu Florin apare în Axis Classic Auto SRL, Global Balans SRL și în Ochia Expert Contabil SRL.
 
Pentru anul 2022, Autoklass Center – cu aproximativ 450 de angajați - firma a raportat o cifră de afaceri netă de 1.150.720.103 de lei și un profit net de 50.429.232 de lei.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
ISU Dobrogea, acord cadru de peste un milion de euro pentru repararea şi întreţinerea autospecialelor (DOCUMENT)
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii