Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
00:34 23 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

LIVE TEXT Şedința Consiliului Judeţean Constanţa s-a încheiat. Consilierii au respins un proiect. Iată care este acesta!

ro

30 Oct, 2017 06:44 3563 Marime text
Consiliul Judeţean Constanţa, a fost convocat, în şedinţă ordinară, pentru astăzi, 30 octombrie 2017, ora 11.00, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa.
 
Pe ordinea de zi sunt următoarele:
  
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Constanţa a d-lui Comisar Şef - Dancu Constantin, împuternicit Inspector Şef al Inspectoratului de Poliţie Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale pentru Prevenirea şi Combaterea Exploatării Copiilor  prin Muncă, Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru deszăpezire şi combaterea lunecuşului pentru iarna 2017-2018, ce vor fi aplicate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare, în calitate de operator, în relaţia cu Consiliul Judeţean Constanţa, precum şi documentaţia aferentă acestuia. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere şi reprezentare juridică a Direcţiei de Pază a Judeţului Constanţa şi împuterniicirea conducerii D.P.J. pentru semnarea acestui contract. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
6. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Apostol Andrei” Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Apostol Andrei” Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2017 de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2017 de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 17/2017 privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe locale pentru anul 2017. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2017 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziţia directă de produse, servicii şi lucrări. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii simplificate interne de atribuire a contractului de achiziţie publică/acord-cadru care are ca obiect serviciile sociale şi alte servicii specifice. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ223: tronsonul Cernavodă – Rasova – Aliman – Ion Corvin”, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN – T, inclusive a nodurilor multimodale din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apel 2. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 şi aprobarea semnării actului adiţional la contractul de finanţare nerambursabilă nr. 3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia. 
 
19. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor spaţii din imobilul proprietate publică a  Judeţului – Pavilion Expoziţional Constanţa, situat în Municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 331 A, în folosinţă gratuită  Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa pentru Serviciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a  Vehiculelor  Constanţa. Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Constanţa pe anul 2018. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului propriu de venituri şi cheltuieli şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Judeţului Constanţa pe anul 2017. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.  
 
UPDATE6: Proiectele 23, 24, 25 şi 26 au fost votate.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Constanţa în domeniul privat al judeţului Constanţa a corpului de clădire C2 (pavilion D) din cadrul CRRN Techirghiol, str. M Sadoveanu nr.9 şi desfiinţarea acestuia prin demolare. Iniţiator: Preşedinte-Ţuţuianu Marius Horia.

24. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, Listei de Investiţii şi Programului de evenimente culturale pe anul 2017 pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.Burada”. Iniţiator: Preşedinte-Ţuţuianu Marius Horia.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori” Constanţa. Iniţiator: Preşedinte-Ţuţuianu Marius Horia.

26. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură. Iniţiator: Preşedinte-Ţuţuianu Marius Horia.

UPDATE 5: 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de transmitere a dreptului de administrare asupra terenului adiacent Pavilionului Expoziţional Constanţa, teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Constanţa. Iniţiator: Vicepreşedinte-Palaz Claudiu Iorga.

Consilierii au respins proiectul 22, cu 14 voturi impotrivă.

UPDATE 4: 19. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor spaţii din imobilul proprietate publică a  Judeţului – Pavilion Expoziţional Constanţa, situat în Municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 331 A, în folosinţă gratuită  Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa pentru Serviciile Publice Comunitare Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a  Vehiculelor Constanţa. Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

La Proiectul 19, consilierul local George Niculescu a propus ca spaţiile din cadrul Pavilionului Expoziţional să fie date în folosinţă Serviciilor Publice Comunitare-Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor în baza unor contracte de închiriere.

Însa preşedintele CJC Horia Ţuţuianu şi vicepreşedintele Claudiu Palaz au precizat că nu se va cere o taxa de chirie, deoarece ar trebui făcută o licitatie. "CJC dă aceste spaţii Prefecturii Constanţa pentru că totul se face în interesul cetăţenilor" a explicat Horia Ţuţuianu.

De asemena, la proiectul 19 s-a votat prelungirea spaţiului de transmitere a unor imobile din Pavilionul Expoziţional către Prefectura Constanţa de la cinci la zece ani.

UPDATE3: Proiectele 15,16,17 şi 18 au fost votate.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziţia directă de produse, servicii şi lucrări. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii simplificate interne de atribuire a contractului de achiziţie publică/acord-cadru care are ca obiect serviciile sociale şi alte servicii specifice. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ223: tronsonul Cernavodă – Rasova – Aliman – Ion Corvin”, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN – T, inclusive a nodurilor multimodale din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apel 2. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 şi aprobarea semnării actului adiţional la contractul de finanţare nerambursabilă nr. 3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.


UPDATE2: Sunt prezenţi 36 de consilieri.

Proiectele 1-14 au fost votate.

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Constanţa a d-lui Comisar Şef - Dancu Constantin, împuternicit Inspector Şef al Inspectoratului de Poliţie Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale pentru Prevenirea şi Combaterea Exploatării Copiilor  prin Muncă, Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru deszăpezire şi combaterea lunecuşului pentru iarna 2017-2018, ce vor fi aplicate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare, în calitate de operator, în relaţia cu Consiliul Judeţean Constanţa, precum şi documentaţia aferentă acestuia. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere şi reprezentare juridică a Direcţiei de Pază a Judeţului Constanţa şi împuterniicirea conducerii D.P.J. pentru semnarea acestui contract. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
6. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Apostol Andrei” Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf.Apostol Andrei” Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2017 de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2017 de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 17/2017 privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe locale pentru anul 2017. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2017 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea. Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.


UPDATE: Pe ordinea de zi a şedinţei CJC au fost incluse cinci proiecte de hotărâre suplimentare:

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de transmitere a dreptului de administrare asupra terenului adiacent Pavilionului Expoziţional Constanţa, teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Constanţa. Iniţiator: Vicepreşedinte-Palaz Claudiu Iorga.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Constanţa în domeniul privat al judeţului Constanţa a corpului de clădire C2 (pavilion D) din cadrul CRRN Techirghiol, str. M Sadoveanu nr.9 şi desfiinţarea acestuia prin demolare. Iniţiator: Preşedinte-Ţuţuianu Marius Horia.

24. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, Listei de Investiţii şi Programului de evenimente culturale pe anul 2017 pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.Burada”. Iniţiator: Preşedinte-Ţuţuianu Marius Horia.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori” Constanţa. Iniţiator: Preşedinte-Ţuţuianu Marius Horia.

26. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură. Iniţiator: Preşedinte-Ţuţuianu Marius Horia.

 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii