Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
10:28 29 11 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Acționarii Argus SA, convocați în AGOA și AGEA

ro

18 Jul, 2018 18:42 1038 Marime text

Consiliul de administraţie al ARGUS S.A. Constanța, în temeiul art.111 si art.113 din Legea nr. 31/1990, republicată şi modificată, ale Legii nr.24//2017, Regulamentelor A.S.F. si dispozitiilor Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor, respectiv Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor care vor avea loc în data de 20.08.2018, orele 10:00, respectiv orele 11:00 la sediul societăţii din Constanţa–Str.Industriala nr. 1.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale toţi deţinătorii de acţiuni înregistraţi nominal în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 10.08.2018, care este data de referinţă.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite conditiile legale de cvorum, Adunarile Generale se reprogramează pe data de 21.08.2018, orele 10:00, respectiv orele 11:00 la sediul ARGUS SA din Constanta, Str.Industriala nr.1.

ORDINEA DE ZI A.G.O.A
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate la 31.12.2017 aferente Grupului ARGUS , pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar;
2. Alegerea unui administrator definitiv, pentru o perioada de mandat egala cu cea a actualului Consiliu de Administratie al ARGUS SA ales in A.G.O.A din data de 20.12.2017, respectiv pana la data de 24.01.2022.
3. Aprobarea datei de 06.09.2018 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin.(1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acţionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Acţionarilor si a datei de 05.09.2018 ca data “ex date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile;
4. Aprobarea imputernicirii d-nului Niculescu Emilian-Mihai-Director General si/sau a d-nei Alina Pirjan - Avocat, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.O.A si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

ORDINEA DE ZI A.G.E.A.
1. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 7.500.000 lei , pe o perioada de 12 luni.
2. Aprobarea garantarii liniei de credit in valoare de 7.500.000 lei cu aceiasi structura de garantii incheiate in a nul anterior.

3. Aprobarea contractarii de catre ARGUS SA Constanta a unor credite bancare in suma maxima de 110.000.000 lei, pentru capital de lucru.
4. Aprobarea garantarii creditelor bancare cu urmatoarele:
-active imobilizate apartinand ARGUS SA Constanta, reprezentand pana la 100% din total active imobilizate corporale din patrimoniu;
-cesiune de creante;
-stocuri;
-ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldurilor curente si subconturilor deschise de Argus SA la banca finantatoare.
5. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru aprobarea nivelului maxim al creditelor efectiv contractate, precum si al garantiilor aferente
si imputernicirea persoanelor care vor semna contractele de credit si de garantie reala mobiliara si imobiliara aferente .
6.Aprobarea datei de 06.09.2018 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin.(1) din Legea nr. 24/2017 , pentru identificarea acţionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Acţionarilor si a datei de 05.09.2018 ca data “ex date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile;
7. Aprobarea imputernicirii d-nului Niculescu Emilian -Mihai-Director General si/sau a d-nei Alina Pirjan, Avocat, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor A.G.E.A si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

Ti-a placut articolul?

Comentarii