Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:35 20 11 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

PROGRAMUL ZILEI de luni, 20 aprilie 2015

ro

20 Apr, 2015 10:54 678 Marime text
  9:00 - 11:00- Activităţi în comisii parlamentare
 12:30- ŞEDINŢA PREGĂTITOARE A BIROULUI PERMANENT AL  SENATULUI
 13:00- ŞEDINŢA BIROULUI PERMANENT AL SENATULUI
 14:00 - 16:00- Lucrări în grupurile parlamentare
 16:00 - 18:00Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (ora 17,00) (inițiative legislative cu caracter organic)
 18:00 - 18:15Pauză
 18:15 - 19:45ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI
 
I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege
Nr. Punct
P.L.
Descriere
Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor  iniţiative legislative
 
II.  Iniţiative legislative 
Nr. Punct
P.L.
Descriere
Rezoluție
1
L567/16.09.2014
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic.  -  reexaminare/24.03.2015 (la solicitarea Preşedintelui României)– procedură de urgenţă -  prioritate legislativă a Guvernului            
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică

2
L132/07.05.2013
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.  - reexaminare/27.03.2015 (la solicitarea Preşedintelui României) 
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 
                       Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: ordinară

3
L129/30.03.2015
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.
(termen de adoptare tacită: 18.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară

4
L112/16.03.2015
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi alte măsuri.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

5
L131/30.03.2015
Propunerea legislativă pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,  pentru modificarea  Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
(termen de adoptare tacită: 22.06.2015)
Comisie fond: Comisia    comună   a  Camerei  Deputaţilor  şi  Senatului pentru elaborarea propunerilor  
                       legislative privind  legile  electorale, privind  modificarea Legii partidelor politice si a Legii
                       privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

6
L36/09.02.2015
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
(termen de adoptare tacită: 30.04.2015)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

7
L73/09.02.2015
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
(termen de adoptare tacită: 30.04.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

8
L580/22.09.2014
Proiectul de lege privind securitatea cibernetică a României. – respins de Camera Deputaţilor - reexaminare/06.03.2015 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.17/21.01.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică

9
L88/16.02.2015
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind noul Cod penal.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări                       
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

10
L89/16.02.2015
Propunerea legislativă privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997.  – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 07.05.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări                       
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

11
L93/16.02.2015
Propunerea legislativă privind modificarea  şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

12
L100/23.02.2015
Propunerea legislativă pentru modificarea  şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.
(termen de adoptare tacită: 14.05.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru drepturile omului, culte  şi minorităţi
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

13
L128/07.05.2013
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 - adoptat de Camera Deputaţilor – reexaminare/26.11.2014 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media 
                        Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică  
 
14
L113/16.03.2015
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea legii nr. 504/2002 a audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                   
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere 
Caracterul legii: organică

15
L136/17.02.2014
Propunerea legislativă privind practica elevilor şi studenţilor.  – adoptat de Camera Deputaţilor                                          
Comisie fond:  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

III.       Vot final


Nr. Punct
P.L.
Descriere
Rezoluție
1
L117/16.03.2015
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completare a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                    
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

2
L242/22.04.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului.    – adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică

3
L243/22.04.2014
Propunerea legislativă pentru completarea articolului 58 din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică

4
L690/24.11.2014
Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (3) al articolului 91 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 

5
L699/24.11.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 

6
L695/24.11.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.– adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                      
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică 

7
L701/24.11.2014
Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. -  adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere  
Caracterul legii: organică 

8
L171/03.03.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului.– adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

9
L118/10.02.2014
Propunerea legislativă privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor     
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

10
L180/17.03.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 123 din 20 februarie 2007.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică

11
L119/10.02.2014
Propunerea legislativă pentu modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor     
Comisie fond:  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

12
L381/10.06.2014
Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică

13
L502/30.09.2013
Propunerea legislativă privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale către autorităţile administraţiei publice locale.– adoptată tacit de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

14
L533/21.10.2013
Propunerea legislativă privind definirea spaţiului rural naţional. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică

15
L578/22.09.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 218 din 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.  –adoptată de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică

16
L350/02.06.2014
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


  

Ti-a placut articolul?

Comentarii