Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:57 18 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Programul de lucru al Senatului României pentru ziua de luni, 29 iunie 2015

ro

29 Jun, 2015 13:47 762 Marime text
9:00-11.00         – Activităţi în comisii parlamentare
 
12.30                – Şedinţa pregătitoare a Biroului permanent al Senatului României
 
14.00                – Şedinţa Birourilor permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor (la Camera Deputaţilor, sala Barbu Catargiu, nivel P1)
 
14.30                – Şedinţa Biroului permanent al Senatului României
 
14.00 – 16.00    – Lucrări în grupurile parlamentare
 
16.00 – 18.00    – Lucrări în plenul Senatului României
  • Dezbaterea iniţiativelor legislative în scrise pe ordinea de zi
  • Vot final (ora 17.00 – iniţiative legislative cu caracter organic)
 
18.00-18.15       – Pauză
 
18.15 – 19.45    – Întrebări, interpelări şi răspunsuri
 
 

LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI ROMÂNIEI
 
  1. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege
 
Nr. Punct P.L. Descriere Rezoluție
1   Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative  
 
  1. Iniţiative legislative
 
Nr. Punct P.L. Descriere Rezoluție
1 L295/08.06.2015 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.
(termen de adoptare tacită: 22.09.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară

 
 
2 L289/02.06.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole.
(termen de adoptare tacită: 19.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere cu amendamente admise  
Caracterul legii: ordinară

 
 
3 L279/02.06.2015 Proiectul de lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale.
(termen de adoptare tacită: 19.10.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

 
 
4  L269/26.05.2015 Propunerea legislativă pentru condamnarea totalitarismului comunist şi pentru cultivarea memoriei naţionale antitotalitare. – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 12.10.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

 
 
5 L272/26.05.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal.
(termen de adoptare tacită: 12.10.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică 

 
 
6 L190/27.04.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                              
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport suplimentar de admitere cu un amendament admis (+ amendament 
                       respins)
Caracterul legii: organică

 
 
7 L283/02.06.2015 Propunerea legislativă privind pensiile militare de stat.
(termen de adoptare tacită: 19.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 
 
 
  1. Vot final
 
Nr. Punct P.L. Descriere Rezoluție
1 L212/11.05.2015 Proiectul de lege privind pensiile militare de stat.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2015)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse) 
Caracterul legii: organică

 
 
2 L250/18.05.2015 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările ulterioare. – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 05.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                        Raport de admitere (+ amendamente respinse) 
Caracterul legii: organică

 
 
3 L197/27.04.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
(termen de adoptare tacită: 14.09.2015)                                                              
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)  
Caracterul legii: organică

 
 
4  L149/15.04.2015 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 (termen de adoptare tacită: 01.09.2015)                                                              
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)  
Caracterul legii: organică

 
 
5 L153/15.04.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Art. 574 al Legii nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală.
(termen de adoptare tacită: 01.09.2015)                                                              
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 
 
6 L202/27.04.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 161/2003 actualizată, capitolul III, secţiunea a 2-a, "Incompatibilităţi privind calitatea de parlamentar". 
(termen de adoptare tacită: 14.09.2015)                                                              
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise   
Caracterul legii: organică

 
 
7 L249/18.05.2015 Propunerea legislativă privind acordarea pensiei de serviciu pentru membrii personalului diplomatic şi consular.  – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 05.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

 
 
8 L290/02.06.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 767 din 14 noiembrie 2012.
(termen de adoptare tacită: 19.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică

 
 
9   L281/02.06.2015 

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990.  – adoptată de Camera Deputaţilor   
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
body>    
 
10 L229/11.05.2015 Propunerea legislativă privind modificarea art. 11 din Legea Cetăţeniei Române  nr. 21/1991.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2015)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 
 
11 L264/26.05.2015 Propunerea legislativă privind acordarea unor beneficii sub formă de tichete sociale, în vederea creşterii accesului şi prezenţei în învăţământul preşcolar a copiilor dezavantajaţi.
(termen de adoptare tacită: 12.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică  

 
 
12 L220/11.05.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 402/2002. - respinsă de Camera Deputaţilor  – procedură de urgenţă
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică 

 
 
13 L123/23.03.2015 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi furnizarea de servicii mass-media audiovizuale. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                      
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 
 
14 L267/26.05.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.
(termen de adoptare tacită: 12.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii:organică 

 
 
15 L277/26.05.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. – procedură de urgenţă  
(termen de adoptare tacită: 12.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 

 
 
16 L261/26.05.2015 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 20 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan  şi de  modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului.
(termen de adoptare tacită: 12.10.2015)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică   

 
 
17 L217/11.05.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea literei h1)  a alin. (2) de la art. 9 din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004 introdusă prin art. I pct. 3 din Legea nr. 249/2006. - respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 
 
18 L196/27.04.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014.– procedură de urgenţă
 (termen de adoptare tacită: 14.09.2015)                                                             
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 
 
19 L193/27.04.2015 Propunerea legislativă privind negocierile colective de muncă.
(termen de adoptare tacită: 14.09.2015)                                                              
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică 

 
 
20  L201/27.04.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 14.09.2015)                                                             
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 
 
21 L143/15.04.2015 Propunerea legislativă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale 1/2011. –  respinsă de Camera Deputaţilor                                                                      
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 
 
22 L144/15.04.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                       
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 
 
23 L216/11.05.2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică 

 
 
 
 
 
LUCRĂRI ÎN COMISIILE PERMANENTE
 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital – şedinţă comună cu Comisia economică, industrii şi servicii – Ora 14.00, Sala 4044, et. IV
 
Nr. Punct P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L298/2015 Proiect de lege privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ:586/05.06.2015

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită:Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 15.06.2015. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 35 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

Derularea procedurii legislative:
10/06/2015 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b295 (adresa nr.E64/10/06/2015)
15/06/2015 - cu nr.L298 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
15/06/2015 - trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 16/06/2015)
15/06/2015 - trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 16/06/2015)
15/06/2015 - trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 15/06/2015)
15/06/2015 - trimis pentru aviz la Comisia pentru afaceri europene (TERMEN: 15/06/2015)
15/06/2015 - trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 15/06/2015)
17/06/2015 - Comisia pentru afaceri europene transmite avizul cu nr. 259-NEGATIV
17/06/2015 - Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 321-FAVORABIL
22/06/2015 - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 184-NEGATIV

 
RAPORT comun cu Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 16-06-2015), trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, transmis avizul cu nr. 321 - FAVORABIL (TERMEN: 15-06-2015), Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, transmis avizul cu nr. 184 - NEGATIV (TERMEN: 15-06-2015), Comisia pentru afaceri europene, transmis avizul cu nr. 259 - NEGATIV (TERMEN: 15-06-2015) 16.6.2015   Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 15.06.2015.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 35 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
ASF, MFP  
2 L300/2015 Proiect de lege privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor

Caracterul legii: Ordinară

Avizul Consiliului Legislativ:587/05.06.2015

Iniţiatori: Guvernul României;

Procedură de urgenţă: Da

Prima cameră sesizată: Senat

Termenul de adoptare tacită:Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 15.06.2015. Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 35 zile de la reluarea activitãtii Senatului.

Rezoluție:

Derularea procedurii legislative:
12/06/2015 - Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b300 (adresa nr.E65/12/06/2015)
15/06/2015 - cu nr.L300 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
15/06/2015 - trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 17/06/2015)
15/06/2015 - trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 17/06/2015)
15/06/2015 - trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 16/06/2015)
22/06/2015 - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 185-NEGATIV

 
RAPORT comun cu Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 17-06-2015), trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, transmis avizul cu nr. 185 - NEGATIV (TERMEN: 16-06-2015) 17.6.2015   Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 15.06.2015.
Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 35 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.

Reglementări:
instituirea unui regim care să pună la dispoziţia ASF un set de instrumente pentru a interveni într-un stadiu incipient în cazul unui asigurător aflat în dificultate sau în curs de a intra în dificultate, pentru a se garanta continuitatea funcţiilor financiare şi economice critice, reducând astfel impactul situaţiei de dificultate al acestuia asupra pieţei asigurătorilor şi a sistemului financiar în general.
ASF, MFP  

Ti-a placut articolul?

Comentarii