Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
07:21 15 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Trusa reparatii distribuitor - 19.04.2013

ro

09 Jun, 2013 15:01 478 Marime text
CONTRACT NR: 26314 / 19.04.2013
OBIECT: Trusa reparatii distribuitor
VALOARE: 1.462,36 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC Ph Hidro Pneumatic SRL
Adresa postala: Splaiul Unirii nr.162 sector 4 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 905200 , Romania


Anunt de atribuire (utilitati) numarul 136474/20.05.2013


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Sucursala CNE CERNAVODA Str. Medgidiei nr.2 Cernavoda , Localitatea: Cernavoda , Cod postal: 905200 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii - Sucursala CNE Cernavoda , Tel. +40 241801155 , In atentia: D-nei Monica Mihalache , Email: mmihalache@cne.ro , Fax: +40 241239267 , Adresa internet (URL): http://www.nuclearelectrica.ro/


I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate


Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
trusa reparatii distribuitor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CNE CERNAVODA
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti


II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Trusa reparatii distribuitor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42132300-6 - Piese pentru vane (Rev.2)


II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
324,22 EUR


SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice


IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
26314
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 26314
Denumirea: Trusa reparatii distribuitor
V.1) Data atribuirii contractului 19.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Ph Hidro Pneumatic SRL
Adresa postala: Splaiul Unirii nr.162 sector 4 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 905200 , Romania


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 317,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1.462,36 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia 6 comerciala a tribunalului Bucuresti
Adresa postala: B-dul Unirii nr.37, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania


Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNN SA
Adresa postala: Str.Polona nr.65,sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania


VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.05.2013 09:52Ti-a placut articolul?

Comentarii