Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
11:16 21 01 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de mentenanta si suport tehnic anual pentru licentele antivirus - 07.03.2013

ro

07 Mar, 2013 00:00 591 Marime text
CONTRACT NR: 274/07.03.2013
OBIECT: Servicii de mentenanta si suport tehnic anual pentru licentele antiviru
VALOARE: 55.179,45 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SolvIT Networks SRL
Adresa postala: str. Porumbacu, nr. 11, bloc 30, sc.1, et.6, ap.37, sector 6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 060363 , Romania , Tel. 0314059571


Anunt de atribuire (utilitati) numarul 134716/19.03.2013

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona Nr. 65, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Punct(e) de contact: Departament Achizitii , Tel. +40 212038242 , In atentia: Paul RUSU - prusu@nuclearelectrica.ro , Email: eilie@nuclearelectrica.ro , Fax: +4 0212031315 , Adresa internet (URL): http://www.nuclearelectrica.ro/ , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de mentenanta si suport tehnic anual pentru licentele antivirus Total defense for endpoint and gateway Computer Associates pentru SNN Sediul Central
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul Prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de mentenanta pentru licente antivirus
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72910000-2 - Servicii de siguranta informatica (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
55.179,45 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SNN Exec._PA#24-01/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 274
Denumirea: Servicii de mentenanta si suport tehnic anual pentru licentele antivirus
V.1) Data atribuirii contractului 07.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SolvIT Networks SRL
Adresa postala: str. Porumbacu, nr. 11, bloc 30, sc.1, et.6, ap.37, sector 6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 060363 , Romania , Tel. 0314059571

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 60.060,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 55.179,45 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia a-IX-a Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania , Tel. +40 214083600 , Email: tribunalul-bucuresti@just.ro , Fax: +40 21408371

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la luarea la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal – in cazul valorilor sub sau egale cu pragurile mentionate la art. 55
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.Nuclearelectrica SA - Departamentul Achizitii
Adresa postala: Str. Polona nr. 65, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Tel. +40 212031304 , Email: office@nuclearelectrica.ro , Fax: +40 212031315 , Adresa internet (URL): www.nuclearelectrica.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.03.2013 13:43
Ti-a placut articolul?

Comentarii