Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
11:59 28 01 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

SDV tip ISCAR - 19.03.2013

ro

19 Mar, 2013 00:00 649 Marime text
CONTRACT NR: 338 / 19.03.2013
OBIECT: SDV tip ISCAR
VALOARE: 55.125,34 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: ISCAR TOOLS
Adresa postala: Str. Maramures, nr. 38, Bl. CORP 2, parter , Localitatea: Otopeni , Cod postal: 075100 , Romania , Tel. +4 0312286614 , Fax: +40 312286615


Anunt de atribuire (utilitati) numarul 134882/25.03.2013

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona Nr. 65, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Punct(e) de contact: Departament Achizitii , Tel. +4 0248207969 , In atentia: Constantin STEFANICA - cstefanica@fcn.ro , Email: eilie@nuclearelectrica.ro , Fax: +40 248264950 , Adresa internet (URL): http://www.nuclearelectrica.ro/ , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SDV tip ISCAR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: FCN Pitesti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SDV tip ISCAR
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44500000-5 - Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
55.125,34 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 338
Denumirea: SDV tip ISCAR
V.1) Data atribuirii contractului 19.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ISCAR TOOLS
Adresa postala: Str. Maramures, nr. 38, Bl. CORP 2, parter , Localitatea: Otopeni , Cod postal: 075100 , Romania , Tel. +4 0312286614 , Fax: +40 312286615

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 59.200,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 55.125,34 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia a-IX-a Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania , Tel. +40 214083600 , Email: tribunalul-bucuresti@just.ro , Fax: +40 214083781

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la luarea la cunostinta despre un act emis de autoritatea contractanta considerat nelegal – in cazul valorilor sub sau egala cu pragurile mentionate la art. 55
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.Nuclearelectrica S.A
Adresa postala: Str. Polona nr. 65, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010494 , Romania , Tel. +40 212031304 , Email: office@nuclearelectrica.ro , Fax: +40 212031315 , Adresa internet (URL): www.nuclearelectrica.ro

VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.03.2013 13:41
Ti-a placut articolul?

Comentarii