Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:06 19 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Asistenta tehnica pentru Servicii de mentenanta la pompele Sistemului primar de transport al caldurii - 23.04.2013

ro

23 Apr, 2013 00:00 504 Marime text
CONTRACT NR: 497 / 23.04.2013
OBIECT: Asistenta tehnica pentru Servicii de mentenanta la pompele Sistemului primar de transport al caldurii
VALOARE: 326.609,18 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SULZER PUMPS (US) INC
Adresa postala: 2800 NW Front Avenue, PO Box 10247, Portland, OR , Localitatea: Portland , Cod postal: 97210-1502 , United States , Tel. 0015032053654 , Fax: 0015032053740


Anunt de atribuire (utilitati) numarul 136134/08.05.2013

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1 , Localitatea: Cernavoda , Cod postal: 010494 , Romania , Punct(e) de contact: Cristina Miron , Tel. +4 0241801139 , Email: cmiron@cne.ro , Fax: +4 0241239267 , Adresa internet (URL): http://www.nuclearelectrica.ro/


I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Asistenta tehnica pentru Servicii de mentenanta la pompele Sistemului primar de transport al caldurii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Cernavoda
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica pentru servici de mentenanta la pompele Sistemului primar de transport al caldurii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
326.609,18 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 497
Denumirea: Asistenta tehnica pentru servicii de mentenanta la pompele Sistemului primar de transport al calduri
V.1) Data atribuirii contractului 23.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SULZER PUMPS (US) INC
Adresa postala: 2800 NW Front Avenue, PO Box 10247, Portland, OR , Localitatea: Portland , Cod postal: 97210-1502 , United States , Tel. 0015032053654 , Fax: 0015032053740

V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 331.745,00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 326.609,18 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2013 12:01


Ti-a placut articolul?

Comentarii