Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:24 22 07 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Programul Operaţional Regional finanţează mii de proiecte pentru dezvoltarea României

ro

23 Nov, 2011 22:57 768 Marime text

Programul Operaţional Regional, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului continuă să fie cel mai performant program operaţional finanţat din fonduri europene nerambursabile, este opinia generală a participanţilor la Comitetul de Monitorizare al programului derulat în perioada 22-23 noiembrie la Bucureşti.

Până la data de 30 octombrie 2011, în cadrul programului au fost încheiate 2.216 contracte de finanţare în valoare totală de 4.425.000.000 euro. Banii rambursaţi de către Comisia Europeană în contul proiectelor aflate în implementare au ajuns la 7,4% din totalul alocat, în timp ce plăţile totale către beneficiari au ajuns la nivelul de 24,8% din bugetul programului (925,15 mil. euro), fiind cea mai mare rată de absorbţie înregistrată la nivel naţional. În perioada 2012 - 2013 aceste proiecte vor atinge maturitatea în implementare, iar gradul de absobţie al fondurilor disponibile va creşte substanţial.

În cadrul celor două zile de şedinţă, participanţii la Comitetul de Monitorizare al POR au analizat stadiul implementării programului, măsurile luate pentru accelerarea implementării POR şi instrumentele de evaluare şi control. Reprezentanţii MDRT au arătat că Autoritatea de Management a pus în aplicare recomandările şi măsurile cerute de către experţii europeni, adaptându-le la specificul programului.

Printre măsurile întreprinse de MDRT pentru implementarea eficientă a programului se numără: modificarea procedurii de verificare a eligibilităţii cheltuielilor prin reducerea numărului de documente ataşate la cererea de rambursare, introducerea dreptului AM POR de a aplica corecţii financiare indiferent de verificările ex -ante realizate de UCVAP şi ANRMAP, posibilitatea ca, dacă se constată încălcări ale legislaţie, ofiţerii de contract să poată aplica corecţii financiare fără a mai fi necesar punctul de vedere al ANRMAP. De asemenea, AM POR a continuat activităţile de instruire a beneficiarilor inclusiv pe chestiuni referitoare la derularea achiziţiilor publice.

Pentru prevenirea situaţiilor în care plata rambursărilor este blocată din cauza achiziţiilor publice derulate de către beneficiarii finanţărilor din POR şi pentru stabilirea clară a atribuţiilor tuturor instituţiilor cuprinse în sistemul naţional de verificare şi control, s-a încheiat Protocolul privind colaborarea interinstituţională în mecanismul de verificare a respectării normelor privind achiziţiile publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale între ANRMAP-UCVAP-MDRT. Protocolul prevede că AM POR verifică ex-post, în funcţie de momentul la care are loc verificarea, ţinând cont de factorii de risc stabiliţi şi de metodologia de eşantionare specifică, modul de derulare a procedurilor de achiziţie publică, indiferent dacă acestea au fost sau nu supuse controalelor efectuate, conform competenţelor, de către ANRMAP/UCVAP

.

Un accent deosebit s-a pus pe dezbaterea modului în care poate fi accelerat procesul de utilizare a fondurilor disponibile în cadrul Axei 1 a POR - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor. În cadrul şedinţei s-a decis ca 15 februarie 2012 să fie termenul limită pentru depunerea proiectelor pentru operaţiunea Poli de creştere, astfel încât să se evite întârzierile în implementare. În acest context s-a discutat şi despre posibilitatea de a utiliza fonduri europene pentru activităţi de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuit din zonele urbane. Comisia Europeană susţine această abordare, iar în prezent MDRT în colaborare cu BEI/JASPERS şi CE discută cele mai bune soluţii tehnice şi mecanisme financiare pentru ca reabilitarea termică cu bani europeni să devină operaţională.

Referitor la pregătirea proiectelor pentru viitoarea perioadă de programare (2014-2020), reprezentanţii MDRT au arătat că în prezent se utilizează asistenţa tehnică disponibilă în POR şi Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică, precum şi expertiza JASPERS .

***

Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CMPOR) este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013. CM POR are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului. CMPOR este alcătuit din 24 membri cu drept de vot şi 27 membri observatori, fără drept de vot, reprezentanţi ai structurilor implicate în implementarea programului şi reprezentanţi ai potenţialilor beneficiari. La şedinţele CM POR pot participa alţi reprezentanţi ai Guvernului, ai consiliilor pentru dezvoltare regională, ai unor instituţii şi organizaţii implicate în procesul de dezvoltare socio-economică, precum şi parteneri socio-economici relevanţi pentru procesul de elaborare şi implementare a politicii de dezvoltare regională, dacă sedinţa vizează probleme specifice domeniului de activitate al acestora.

CMPOR îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) examinează şi aprobă criteriile de selecţie, elaborate de AMPOR, ale proiectelor finanţate prin POR;

b) analizează periodic progresele înregistrate în realizarea obiectivelor specifice ale programului;

c) examinează rezultatele implementării, prin prisma realizării obiectivelor fiecărei axe prioritare şi face recomandări;

d) examinează şi aprobă Rapoartele Anuale de Implementare şi Raportul Final de Implementare, elaborate de AM POR;

e) examinează şi aprobă strategia de asistenţă tehnică a POR;

f) examinează şi aprobă Planul Multianual de Evaluare şi Planurile Anuale de Evaluare;

g) examinează şi aprobă propunerile de modificare a alocărilor financiare ale POR, între domeniile majore de intervenţie din cadrul unei axe prioritare, între axele prioritare de dezvoltare, precum şi între regiuni;

h) este informat cu privire la planul de comunicare şi la stadiul de implementare al acestuia, la acţiunile de informare şi publicitate întreprinse şi mijloacele de comunicare utilizate;

i) aprobă şi modifică propriul regulament de organizare şi funcţionare, respectând prevederile regulamentului-cadru.

Biroul de presă

Ti-a placut articolul?

Comentarii