Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:52 13 08 2022 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

MAE Mesajul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu ocazia marcării Zilei Internaționale a Francofoniei

ro

20 Mar, 2021 18:24 1621 Marime text
  • Comunicat de presă- Mesajul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu ocazia marcării Zilei Internaționale a Francofoniei
Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 20 martie, a Zilei Internaționale a Francofoniei, prilej cu care cele 88 de state de pe cinci continente, membre, asociate şi observatoare în cadrul Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) celebrează crearea Francofoniei instituționale, prin semnarea, la 20 martie 1970, a Tratatului de la Niamey.

Angajamentul profund al României în cadrul OIF, în sprijinul multilateralismului eficient, este evidențiat prin contribuția activă la îndeplinirea obiectivelor-cheie ale Organizației: promovarea limbii franceze și a diversității culturale și lingvistice, susținerea educației și cercetării, promovarea păcii, democrației și drepturilor omului și cooperare economică și dezvoltare durabilă.

Platforma de solidaritate pe care o oferă OIF pentru a promova cooperarea politică, educațională, economică și culturală aduce beneficii reciproce statelor membre, dar funcționează și ca un catalizator în numeroase alte organizații internaționale în care România este stat membru și sprijină consolidarea relațiilor bilaterale între statele francofone de pe cinci continente.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a transmis următorul mesaj:

,,România sărbătorește la 20 martie, alături de alte 87 de state din întreaga lume, Ziua Internațională a Francofoniei. Cu această ocazie, îmi face plăcere să adresez un salut călduros francofonilor din țară și de pretutindeni. Sper ca, împreună, să reușim să continuăm atât de bogata tradiție a României ca țară francofonă, ca țara cu cele mai puternice legături francofone din Europa Centrală și de Est.

Limba, cultura și instituțiile franceze au fost o importantă sursă de inspirație în procesul de formare a statului român modern. Avem, cu atât mai mult, datoria de a păstra și dezvolta tradițiile francofone, atașamentul față de limba franceză și dorința de cunoaștere a culturilor francofone de pe cele cinci continente. Am încredere că tinerii vor continua să își dorească să cunoască, să respecte și să consolideze acest filon al tradiției naționale.

România acționează constant, în plan internațional, la nivel bilateral și în cadrul organizațiilor și forurilor multilaterale și regionale – mai ales în fața unor riscuri și amenințări cu caracter global – pentru un multilateralism eficient și pentru o ordine internațională bazată pe reguli, mai ales pe dreptul internațional și valorile democratice. Un element important al acestui efort este multilingvismul și respectul pentru diversitate. 

România, cu o apartenență de 30 de ani la mișcarea francofonă, contribuie activ la obiectivele-cheie ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF): promovarea limbii franceze și a diversității culturale și lingvistice, promovarea păcii, democrației și drepturilor omului, consolidarea solidarității intre statele francofone prin cooperare economică pentru o dezvoltare durabilă și susținerea educației și cercetării.

România este centrul regional al francofoniei în Europa Centrală și de Est, găzduind Birourile Regionale ale OIF și Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) la București, precum și un mare număr de ambasade ale statelor francofone. Peste un milion de elevi români învață limba franceză, iar multe unități de învățământ au programe bilingve. Elevii români se numără anual printre premianții olimpiadelor internaționale de limba franceză. Pentru un român, a învăța limba franceză este o investiție în viitorul propriu și într-o înțelegere aprofundată a valorilor promovate în cadrul Francofoniei.

În cadrul mișcării francofone, România se evidențiază ca singura țară cu un amplu program de burse de cercetare doctorală și post-doctorală dedicat cercetătorilor din statele francofone. Acest program al MAE poartă numele marelui scriitor și om de cultură Eugen Ionescu. M-am întâlnit cu bursieri și foști bursieri ai statului român în cadrul acestui program, care m-au impresionat prin respectul și atașamentul lor față de România. Cu ajutorul Agenției Universitare a Francofoniei și al universităților românești, pe punțile create de francofonie, am reușit să construim noi legături între România și țările de origine ale bursierilor, ca investiție pentru viitor.

Din aceste considerente, după mai mult de 50 de ani de existență, Francofonia a devenit pivotul cooperării și schimburilor de experiență între statele membre, în beneficiul francofonilor din întreaga lume.

Îmi face plăcere ca astăzi, de Ziua Internațională a Francofoniei, să adresez un salut călduros profesorilor de franceză, elevilor și studenților care învață și studiază în această limbă, profesioniștilor care folosesc limba franceză în exercițiul meseriei lor și tuturor celor care iubesc limba franceză, culturile francofone și bogăția în diversitate a spațiului francofon.

Vă invit să continuăm efortul nostru comun de a păstra Francofonia ca ancoră în trecutul nostru ca țară și ca instrument deschizător de noi orizonturi pentru generațiile viitoare.”

Traducerea în limba franceză a mesajului transmis de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu:

,,La Roumanie fête, le 20 mars, ensemble avec autres 87 Etats du monde entier, la Journée Internationale de la Francophonie. À cette occasion, j’ai le plaisir d’adresser un salut chaleureux aux francophones de notre pays et de partout. J’espère que nous puissions continuer ensemble la tradition tellement riche de la Roumanie, comme pays francophone le plus lié à la Francophonie en Europe centrale et orientale.

La langue, la culture et les institutions françaises ont représenté une importante source d’inspiration dans la formation de l'État roumain moderne. Nous avons encore plus un devoir de préserver et développer les traditions francophones, l’attachement pour la langue française et le désir de connaître les cultures francophones sur les cinq continents. J’ai la confiance que les jeunes continueront de vouloir connaître, respecter et renforcer ce volet de la tradition nationale.

La Roumanie agit constamment, aux niveaux international, bilatéral et dans les organisations et forums multilatéraux et régionaux - en particulier face aux risques et menaces mondiaux - pour un multilatéralisme efficace et pour un ordre international fondé sur des règles, en particulier dans le droit, les valeurs internationales et démocratiques. Un élément important dans ce sens est constitué par le multilinguisme et le respect pour la diversité.

La Roumanie avec  une affiliation depuis 30 ans a la Francophonie, contribue activement aux objectifs-clés de lˈOrganisation Internationale de la Francophonie: promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’homme, consolider la solidarité entre les États francophones par la coopération économique pour un développement durable et soutenir l’éducation et la recherche. 

La Roumanie est le centre régional de la Francophonie dans l’Europe centrale et orientale, hébergement les sièges des bureaux régionaux de l’Organisation Internationale de la Francophonie et de l’Agence Universitaire Francophone à Bucarest, ainsi qu’un grand nombre d’ambassades des États francophones. Plus d’un million d’élèves roumains apprennent le français et un nombre important d’unités d’enseignement ont des programmes bilingues. Les élèves sont chaque année parmi les lauréats des olympiades internationales de français. Pour un roumain, apprendre le français est un investissement dans son propre avenir et dans une profonde compréhension des valeurs promues au sein de la francophonie.

Au sein du mouvement francophone, la Roumanie est le seul pays ayant un ample programme de bourses de recherche doctorales et postdoctorales dédié aux chercheurs des Etats francophones. Ce programme du Ministère des Affaires Etrangères, porte le nom du grand écrivain et homme de culture Eugène Ionesco. J’ai eu des rencontres avec des boursiers et anciens boursiers de l’État roumain dans le cadre de ce programme, qui m'a impressionné par leur respect et leur attachement pour la Roumanie. Avec l'aide de l’Agence Universitaire de la Francophonie et des universités roumaines, par les ponts créés par la Francophonie, nous avons réussi à construire de nouveaux liens entre la Roumanie et les pays d’origine des boursiers, comme un investissement pour l’avenir.

A cet égard, après plus de 50 ans d’existence, la Francophonie est devenue le support réciproque et le pivot de coopération et d’échange d’expérience entre ses pays membres, au bénéfice de tous les francophones, du monde entier. 

J’ai le grand plaisir d’adresser aujourd’hui, à l’occasion de la Journée Internationale de la Francophonie, un salut chaleureux aux professeurs de français, aux élèves et aux étudiants qui apprennent et étudient cette langue, aux professionnels qui utilisent le français dans l’exercice de leur métier et à tous ceux qui aiment la langue française, les cultures francophones et la richesse dans la diversité de l’espace francophone.

Je vous invite à poursuivre notre effort commun pour préserver la francophonie, comme une ancre dans notre passé en tant que pays et comme un instrument qui ouvre des horizons nouveaux pour les générations à venir”.

Informații suplimentare

În contextul aniversării Zilei Internaționale a Francofoniei și a Lunii Francofoniei, ministrul afacerilor externe a participat, la 18 martie 2021, la o video-conferință cu membrii Grupului Ambasadelor, Delegațiilor și Instituțiilor Francofone din România (GADIF). Intervenția ministrului român de externe poate fi urmărită la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=ImGBBuuh8G0.

Comunicatul de presă este disponibil aici: https://www.mae.ro/node/55104.

România a dobândit statutul de observator la Francofonia instituțională acum 30 de ani, în 1991, iar din 1993 este membru cu drepturi depline al OIF, fiind un actor important al mișcării francofone. A fost desemnată, în 2007, de către Secretarul General al Francofoniei, drept „stat-far al Francofoniei” în regiunea Europei Centrale și de Est.

România participă activ la întâlnirile diferitelor structuri ale Francofoniei (Sommet, Conferința ministerială, Consiliul permanent, Conferințele ministeriale specializate și permanente – Conferința Miniștrilor Educației statelor și guvernelor francofone / CONFEMEM și Conferința Miniștrilor Tineretului și Sportului din statele francofone - CONFEJES, Adunarea Parlamentară a Francofoniei) și operatorilor Francofoniei (Agenția universitară a Francofoniei, TV5Monde, Universitatea Senghor și Asociația internațională a primarilor francofoni), precum și la elaborarea documentelor strategice ale OIF.

Angajamentul constant al României în cadrul Francofoniei permite, de asemenea, promovarea valorilor euroatlantice în spațiul francofon și promovarea politicii externe, inclusiv a componentei de asistență pentru dezvoltare, din perspectiva propriilor priorități de dezvoltare. Sprijinul financiar al României contribuie la realizarea misiunilor Francofoniei, definite în cadrul strategic al OIF 2015-2022 și ilustrate în programarea OIF 2019-2022.
Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?

Comentarii