Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
03:54 24 06 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Primăria comunei Albești organizează concurs de recrutare

ro

03 Jun, 2022 00:00 1295 Marime text

Primăria comunei Albești, județul Constanța, cu sediul în Albești, șos. Mangaliei nr.31, organizează concurs de recrutare în perioada 03.06.2022 – 29.06.2022, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui post contractual vacant de asistent medical generalist, grad profesional debutant, Compartiment Sănătate (asistență medicală școlară).

Condiţii generale de participare la concurs:
  1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. are capacitate deplină de exercițiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală în specialitatea asistent medical  generalist sau diplomă de  studii postliceale   
  prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997 echivalarea  studiilor absolvenților  liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv,
- certificat de  membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat și valabil la data concursului, pentru exercitarea profesiei de liberă    
   practică medicală,
- adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R ;
- vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Albești, sos. Mangaliei nr. 31.

Dosarul de concurs se depune la Compartimentul Resurse Umane și va cuprinde următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
-  carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
-  cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării   concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
-  curriculum vitae model europass semnat și datat.

Concursul se va desfășura după următorul calendar:
- Depunere dosar: 03.06.2022 - 17.06.2022, ora 8,30- 15,30;
- Proba scrisă: 27.06.2022, ora 10,00;
- Proba interviu: 29.06.2022, ora 10,00.

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Albești, Compartimentul resurse umane, telefon 0733912636- persoana de contact consilier Vîrlan Rodica.
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii