Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
02:45 19 10 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Constanța. Autoritatea Navală Română scoate la concurs mai multe posturi vacante. Ce condiții trebuie îndeplinite

ro

07 Jun, 2021 10:04 1788 Marime text
  • 30 de funcții contractuale sunt scoase la concurs la ANR 
  • Candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții
Autoritatea Navală Română organizează în data de 22 iunie 2021 concurs/examen pentru ocuparea a 30 de funcții contractuale vacante.
 
Dosarul de concurs va conține:
- cererea de înscriere la concurs adresată directorului general al ANR, însoțită de acordul de prelucrare date cu caracter personal în vederea angajării;
- actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, dupa caz; - - documente care să ateste nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
- carnetul de muncă, și/sau un raport per salariat - REVISAL care să conțină numărul de înregistrare, semnătura și ștampila emitentului, sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului, daca a fost declarat „admis“ dupa selecția dosarelor, dar nu mai târziu de data desfășurării primei probe a concursului;
- adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei de desfășurare a concursului și care să conțină în clar data și numele emitentului, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
- curriculum vitae (model european).

Posturile și condițiile specifice de ocupare a acestora:
 
1. Direcția Economică – Serviciul Financiar Bugete Tarife, CFP
Economist gr. II- 1 post
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de bază: Științe economice.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 3 ani vechime în specialitatea studiilor.

 
Economist gr. I- 1 post
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de bază: Științe economice.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 6 ani vechime în specialitatea studiilor.
 
2. Căpitănia Zonală Constanța – Serviciul Financiar Contabilitate
 
Economist gr. IA- 1 post
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de bază: Științe economice.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 9 ani vechime în specialitatea studiilor.
 
Economist debutant- 1 post
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de bază: Științe economice.
Nu este necesară vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.
 
3. Centrul Maritim de Coordonare Serviciul MRCC
 
Inspector specialitate gr.IA - 2 posturi
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație - specializare navigație ;
Studii superioare în domeniul naval cu minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor; sau Inspector specialitate gr. I - minim 3 ani vechime în funcție, sau
Căpitan de port specialist - minim 6 ani vechime în funcție.
Cerințe specifice:
-           posesor certificat operator în sistemul GMDSS
-           posesor brevet managerial
 
Inspector specialitate gr.I - 2 posturi
 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație - specializare navigație;
Studii superioare în domeniul naval cu minim 6 ani vechime în specialitatea studiilor; sau Inspector specialitate gr. II - minim 3 ani vechime în funcție, sau
Căpitan de port specialist - minim 3 ani vechime în funcție, sau
Posesor brevet: ofițer maritim I cu 3 ani vechime în funcție conform brevetului.
Cerințe specifice:
-           posesor certificat operator în sistemul GMDSS
-           posesor brevet managerial
 
SERVICIUL VTMIS
 
Căpitan port specialist - 3 posturi
 
Nivel studii: studii superioare de lungă durată;
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație - specializare navigație;
Posesor brevet maritim nivel managerial - fără condiții de vechime, sau
Căpitan port gr. I - 3 ani vechime în funcție.
Cerințe specifice:
-           posesor certificat operator în sistemul GMDSS
 
4. Serviciul PSC/FSC
 
Inspector specialitate gr.IA - 2 posturi
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație - specializarea navigație, electromecanică navală sau arhitectură navală;
Studii superioare de specialitate navală -minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor, sau Inspector specialitate gr. I - minim 3 ani vechime în funcție, sau
Căpitan de port specialist - minim 6 ani vechime în funcție.
Cerințe specifice:
-           criterii minime conform art.22 alin.1, 5, Anexa 11 din HG nr.811/2010, cu modificările și completările ulterioare;
-           permis conducere categoria B
 
Inspector specialitate gr.IA - 1 post cu locație Galați
 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație- specializarea navigație, electromecanică navală sau arhitectură navală;
Studii superioare de specialitate navală - minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor, sau Inspector specialitate gr. I - minim 3 ani vechime în funcție, sau
Căpitan de port specialist - minim 6 ani vechime în funcție;
Cerințe specifice:
-           criterii minime conform art.22 alin.1, 5, Anexa 11 din HG nr.811/2010, cu modificările și completările ulterioare;
-           permis conducere categoria B
 
5. Direcția Siguranța Navigației, Securitatea Navelor și Personal Navigant
Serviciul Siguranța Navigației
 
Inspector specialitate gr.II - 1 post
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație ;
Studii superioare de specialitate în domeniul naval - minim 3 ani în funcție, sau
Posesor brevet ofițer maritim punte secund - fără condiții de vechime, sau
Posesor brevet ofițer maritim punte- 3 ani vechime în funcție conform brevetului, sau Inspector specialitate gr. III - minim 3 ani vechime în funcție,
Cerințe specifice:
-           permis conducere categoria B
 
Inspector specialitate gr.I - 1 post
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație ;
Studii superioare de specialitate în domeniul naval - minim 6 ani în specialitatea studiilor, sau Căpitan port specialist - minim 3 ani vechime în funcție, sau
Posesor brevet ofițer maritim punte secund - 3 ani vechime în funcție conform brevetului, sau Inspector specialitate gr. II - minim 3 ani vechime în funcție,
Cerințe specifice:
-           permis conducere categoria B
 
Biroul ISM/ISPS
Inspector specialitate gr.IA - 2 posturi
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație - specializarea navigație sau electromecanică navală;
Studii superioare în domeniul naval- minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor, sau Căpitan de port specialist - minim 6 ani vechime în funcție, sau
Inspector specialitate gr. I - minim 3 ani vechime în funcție;
Cerințe specifice:
-           posesor brevet maritim managerial conform prevederilor Secțiunii A-II/2 sau A-II/3 a Codului din Convenția STCW 1978 cu amendamentele de la MANILA, cu cel puțin 24 luni îmbarcare în funcție managerială, și
-           curs valabil de ofițer cu securitatea navei, sau curs valabil de ofițer pentru securitatea companiei, sau curs valabil de familiarizare privind securitatea navei și sarcini specifice de securitate la bordul navei ;
-           carnet de conducere categoria B.
 
Inspector specialitate gr.I - 2 posturi
 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație - specializarea navigație sau electromecanică navală;
Studii superioare în domeniul naval - minim 6 ani vechime în specialitatea studiilor; sau Inspector specialitate gr. II - minim 3 ani vechime în funcție, sau
Căpitan de port specialist - minim 3 ani vechime în funcție, sau
Posesor brevet: ofițer maritim I cu 3 ani vechime în funcție conform brevetului
 
Cerințe specifice:
-           curs valabil de ofițer cu securitatea navei, sau curs valabil de ofițer pentru securitatea companiei, sau curs valabil de familiarizare privind securitatea navei și sarcini specifice de securitate la bordul navei;
-           carnet de conducere categoria B
 
Serviciul Mărfuri Periculoase, Terminale și Gas Free
Inspector specialitate gr.I -  l post
 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație;
Studii superioare de specialitate în domeniul naval - minim 6 ani vechime în specialitatea studiilor, sau
Căpitan de port specialist - minim 3 ani vechime în funcție, sau;
Posesor brevet: ofițer maritim I, ofițer mecanic maritim I, șef electrician maritim- minim 3 ani vechime în funcție conform brevetului, sau
Inspector sp. gr. II - minim 3 ani vechime în funcție.
Cerințe specifice:
-36 luni de ambarcare pe nave maritime, din care 12 luni ambarcare pe nave tip tanc (nave în exploatare) cu brevet managerial
-           Posesor certificate de absolvire cursuri pentru:
a)         familiarizare tancuri,
b)         exploatare tancuri petroliere,
c)         exploatare tancuri chimice,
d)         exploatare tancuri gaze lichefiate;
-           Posesor carnet de conducere categoria B.
 
Inspector specialitate gr.IA - 1 post
 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație;
Studii superioare de specialitate în domeniul naval - minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor, sau
Capitan de port specialist - minim 6 ani vechime în funcție, sau Inspector sp. gr. I - minim 3 ani vechime în funcție.
Cerințe specifice:
-36 luni de ambarcare pe nave maritime, din care 24 luni ambarcare pe nave tip tanc (nave în exploatare) cu brevet managerial
-           Posesor certificate de absolvire cursuri pentru:
a)         familiarizare tancuri,
b)         exploatare tancuri petroliere,
c)         exploatare tancuri chimice,
d)         exploatare tancuri gaze lichefiate;
-           Posesor carnet de conducere categoria B.
 
Serviciul Înmatriculare șI Examinări Personal Navigant Maritim
 
Inspector specialitate debutant - 1 post
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație, inginerie și management;
Studii superioare de specialitate în domeniul naval - fără condiții de vechime;
 
Compartimentul Autorizări Furnizori Formare Profesională și Agenții de Crewing
 
Inspector specialitate gr.I - 1 post
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
Specialitatea de bază: inginerie marina și navigație, inginerie și management;
Studii superioare în domeniul naval - minim 6 ani vechime în specialitatea studiilor; sau Inspector specialitate gr. II - minim 3 ani vechime în funcție, sau
Căpitan de port specialist - minim 3 ani vechime în funcție, sau
Posesor brevet: ofițer maritim I, ofițer mecanic cu 3 ani vechime în funcție conform brevetului.
 
6. Direcția Tehnică – Inspectoratul Tehnic Constanța
 
Inspector specialitate gr.II- 1 post
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
Specialitatea de bază: inginer specializare electrotehnică;
Studii superioare de specialitate în domeniul naval - minim 3 ani în funcție, sau Posesor brevet ofițer maritim secund - fără condiții de vechime, sau
Posesor brevet ofițer maritim - 3 ani vechime în funcție conform brevetului, sau Inspector specialitate gr. III - minim 3 ani vechime în funcție,
Alte studii superioare de specialitate - minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor. Cerințe specifice:
-           permis conducere categoria B
  
Inspectoratul Tehnic Galati
 
Inspector specialitate gr.IA-1 post
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
Specialitatea de bază: inginer specializare nave;
Studii superioare în domeniul naval- minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor, sau Căpitan de port specialist - minim 6 ani vechime în funcție, sau
Inspector specialitate gr. I - minim 3 ani vechime în funcție;
Alte studii superioare de specialitate - minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor. Cerințe specifice:
-           permis conducere categoria B
 
Inspector specialitate gr.IA -1 post cu locație Brăila
 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
Specialitatea de bază: inginer specializare nave;
Studii superioare în domeniul naval- minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor, sau Căpitan de port specialist - minim 6 ani vechime în funcție, sau
Inspector specialitate gr. I - minim 3 ani vechime în funcție;
Alte studii superioare de specialitate - minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor. Cerințe specifice:
-           permis conducere categoria B
 
Serviciul Comunicații Navale
 
Inginer gr.IA -  l post
 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
Specialitatea de bază: inginerie electrică, mecanică, sistemelor, electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale;
Studii superioare în domeniul de activitate specific postului - minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor.
Cerințe specifice:
-           permis conducere categoria B
-           cel puțin un certificat Microsoft MCSA sau CCNA Security
 
Biroul IT
Administrator de rețea gr. IA -  l post
 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
Specialitatea de bază: matematică, informatică, inginerie electrică, electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și  tehnologia informației, ingineria sistemelor, mecatronică și robotică, cibernetică, statistică și informatică economică;
Studii superioare în domeniul de activitate specific postului - minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor.
Cerințe specifice:
-           permis conducere categoria B
-           cel putin un certificat Microsoft SQL sau Oracle Database sau MariaDB sau Postrgres SQL
 
Serviciul Avizări Produse Navale, Industriale și Supraveghere Piață.
 
Inspector specialitate gr.IA -  l post
 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată;
Specialitatea de bază: inginer specializare mecanică;
Studii superioare de specialitate navală - minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor, sau Căpitan de port specialist - minim 6 ani vechime în funcție, sau
Inspector sp. gr. I - minim 3 ani vechime în funcție.
Cerințe specifice:
-           permis conducere categoria B
 
Concursul se organizează în Constanța după următorul calendar de desfășurare:
 
Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 iunie 2021 ora 14.00.
 
1.         Selecția dosarelor de înscriere: 14.06.2021-15.06.2021
Afișare rezultate selecția dosarelor: 16.06.2021 la ora 16.00
Termen depunere contestații: 17.06.2021 până la ora 12.00
Termen soluționare contestații și comunicare rezultate:17.06.2021 la ora 16.00
 
2.         Proba scrisă: 22.06.2021 la ora 09.00
Afișare rezultate proba scrisă: 23.06.2021 la ora 16.00
Termen depunere contestații proba scrisă: 24.06.2021 până la ora 12.00
Termen soluționare contestații și comunicare rezultate: 24.06.2021 la ora 16.00
 
3.         Interviu: 25.06.2021 la ora 09.00
Afișare rezultate interviu: 28.06.2021 la ora 16.00
Termen depunere contestații interviu: 29.06.2021 până la ora 12.00
Termen soluționare contestații și comunicare rezultate: 29.06.2021  la ora 16.00
 
4.         Afișare rezultate finale: 30.06.2021 la ora 15.00.
 
Pentru posturile din cadrul Autorității Navale Române, candidații vor depune dosarele la sediul Autorității Navale Române, localitatea Constanța, Strada Incinta Port nr.l, et.9 cam.93
 
Menționăm că am transmis către ANR o adresă prin care solicităm să ni se transmită care este componența comisiilor de concurs/examen. Așteptăm răspunsul official de la Autoritatea Navală Română, urmând sa revenim cu informațiile furnizate într-o ediție viitoare.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii