Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
14:26 12 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Hotărârea nr. 1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice

ro

22 Dec, 2014 19:31 2966 Marime text
Hotărârea nr. 1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor,
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
 
Art. 1. -
Prezenta hotărâre stabileşte:
a) reguli care urmăresc să realizeze libera circulaţie a articolelor pirotehnice pe teritoriul României şi al celorlalte state membre ale Uniunii Europene, asigurând un înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane şi a siguranţei publice, precum şi protecţia şi securitatea consumatorilor, ţinând seama de aspectele relevante legate de protecţia mediului;
b) cerinţele esenţiale de securitate pe care trebuie să le îndeplinească articolele pirotehnice în vederea punerii lor la dispoziţie pe piaţă, prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2. -
Prezenta hotărâre se aplică articolelor pirotehnice definite potrivit prevederilor art. 4 lit. a)-d).
Art. 3. -
Prezenta hotărâre nu se aplică:
a) articolelor pirotehnice destinate, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, utilizării în regim necomercial de către forţele armate, poliţie sau pompieri;
b) echipamentelor cărora li se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, cu modificările şi completările ulterioare;
c) articolelor pirotehnice destinate utilizării în industria aerospaţială;
d) capselor acţionate prin percuţie, destinate în mod expres jucăriilor, cărora li se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor, cu modificările ulterioare;
e) explozivilor cărora li se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările şi completările ulterioare;
f) muniţiei;
g) articolelor pirotehnice de divertisment fabricate de un producător al cărui sediu se află în România, pentru folosinţă proprie, şi aprobate în vederea utilizării exclusive pe teritoriul României de către autorităţile competente prevăzute la art. 143 şi care rămân pe teritoriul României.
Art. 4. -
Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:
a) articol pirotehnic - orice articol care conţine substanţe explozive sau un amestec exploziv de substanţe destinate producerii de căldură, lumină, sunete, gaz sau fum ori o combinaţie a acestor efecte prin intermediul reacţiilor chimice exoterme autoîntreţinute;
b) articole pirotehnice de divertisment - articole pirotehnice destinate divertismentului;
c) articole pirotehnice de scenă - articole pirotehnice destinate utilizării pe scenă în interior sau în exterior, inclusiv pentru producţii cinematografice sau de televiziune sau în scopuri asemănătoare;
d) articole pirotehnice destinate vehiculelor - componente ale dispozitivelor de securitate din vehicule, care conţin substanţe pirotehnice folosite pentru activarea acestora sau a altor mecanisme;
e) muniţie - proiectile şi încărcături de propulsie, precum şi muniţie oarbă, utilizate pentru armele uşoare, armele de artilerie şi alte arme de foc;
f) pirotehnician - persoană care are cunoştinţe de specialitate, autorizată să manipuleze şi/sau să utilizeze pe teritoriul României articole pirotehnice de divertisment din categoria F2, F3, F4, articole pirotehnice de scenă din categoria T2 şi/sau alte articole pirotehnice din categoria P2;
g) punere la dispoziţie pe piaţă - orice furnizare a unui articol pirotehnic pentru distribuţie, consum sau uz pe piaţa din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;
h) introducere pe piaţă - prima punere la dispoziţie a unui articol pirotehnic pe piaţa din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene;
i) producător - persoană fizică sau juridică care fabrică un articol pirotehnic sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de articol şi care comercializează articolul pirotehnic în cauză sub denumirea sau marca sa;
j) importator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori în alt stat membru al Uniunii Europene, care introduce un articol pirotehnic dintr-o ţară terţă pe piaţa din România sau pe piaţa dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
k) distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanţul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune un articol pirotehnic la dispoziţie pe piaţă;
l) operatori economici - producătorul, importatorul şi distribuitorul;
m) specificaţie tehnică - un document care stabileşte cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un articol pirotehnic;
n) standard armonizat - standard armonizat astfel cum este definit la art. 2 pct. 1 lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
o) acreditare - acreditare astfel cum a fost definită la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;
p) organism naţional de acreditare - organism naţional de acreditare astfel cum a fost definit la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;
r) evaluarea conformităţii - procesul prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite cerinţele esenţiale de securitate din prezenta hotărâre pentru un articol pirotehnic;
s) organism de evaluare a conformităţii - un organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv etalonare, testare, certificare şi inspecţie;
t) rechemare - orice măsură luată cu scopul de a returna un articol pirotehnic care a fost pus deja la dispoziţia utilizatorului final;
u) retragere - orice măsură luată cu scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a unui articol pirotehnic din lanţul de aprovizionare;
v) legislaţie de armonizare a Uniunii Europene - orice legislaţie a Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor;
w) marcaj CE - un marcaj prin care producătorul indică faptul că articolul pirotehnic este în conformitate cu toate cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs.
CAPITOLUL II
Libera circulaţie şi punerea la dispoziţie pe piaţă
 
Art. 5. -
Punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice care îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri nu poate fi interzisă, restricţionată sau împiedicată.
Art. 6. -
Din motive de ordine şi siguranţă publică se interzic deţinerea, utilizarea şi/sau vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile F2 şi F3.
Art. 7. -
(1) Cu ocazia târgurilor, a expoziţiilor şi a demonstraţiilor în vederea comercializării articolelor pirotehnice, expunerea şi utilizarea articolelor pirotehnice neconforme cu dispoziţiile prezentei hotărâri nu pot fi împiedicate, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de un anunţ vizibil care să indice clar denumirea şi data târgului, a expoziţiei sau a demonstraţiei în cauză, precum şi neconformitatea şi faptul că articolele pirotehnice nu sunt disponibile spre vânzare până la punerea lor în conformitate.
(2) În timpul evenimentelor prevăzute la alin. (1) se iau măsuri adecvate de securitate în conformitate cu cerinţele impuse de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile teritoriale subordonate.
Art. 8. -
Libera circulaţie şi utilizare a articolelor pirotehnice produse în scop de cercetare, dezvoltare şi testare şi care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri nu poate fi împiedicată, cu condiţia ca un anunţ vizibil să indice clar neconformitatea şi faptul că acestea nu sunt disponibile în alte scopuri decât cercetarea, dezvoltarea şi testarea.
Art. 9. -
Articolele pirotehnice pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai dacă îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri.
CAPITOLUL III
Clasificarea articolelor pirotehnice
 
Art. 10. -
(1) Articolele pirotehnice se clasifică de către producători în conformitate cu tipul lor de utilizare sau cu scopul şi nivelul lor de risc, inclusiv cu nivelul lor de zgomot.
(2) Organismele notificate prevăzute la art. 67 confirmă clasificarea, ca parte a procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 57.
Art. 11. -
Articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează:
a) articole pirotehnice de divertisment;
b) articole pirotehnice de scenă;
c) alte articole pirotehnice.
Art. 12. -
Articolele pirotehnice de divertisment se clasifică în următoarele categorii:
a) categoria F1: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;
b) categoria F2: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut şi care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii restrânse;
c) categoria F3: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc mediu, care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii deschise vaste şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane;
d) categoria F4: articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub denumirea de "articole pirotehnice de divertisment de uz profesional", care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.
Art. 13. -
Articolele pirotehnice de scenă se clasifică în următoarele categorii:
a) categoria T1: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă care prezintă un risc scăzut;
b) categoria T2: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.
Art. 14. -
Alte articole pirotehnice se clasifică în următoarele categorii:
a) categoria P1: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;
b) categoria P2: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.
Art. 15. -
(1) Procedura de autorizare a pirotehnicienilor este prevăzută în legislaţia în domeniu, aplicabilă.
(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice informează Comisia Europeană cu privire la procedura prin intermediul căreia autorizează pirotehnicienii.
CAPITOLUL IV
Limite de vârstă şi alte limitări
 
Art. 16. -
(1) Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani.
(2) Articole pirotehnice de scenă din categoria T1 şi alte articole pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.
Art. 17. -
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin comun, pot mări limitele de vârstă prevăzute la art. 16 în cazul în care acest lucru se justifică din motive de ordine, securitate, sănătate şi siguranţă publică sau le pot reduce pentru persoanele deja formate în învăţământul profesional ori care frecventează cursuri în domeniul articolelor pirotehnice.
Art. 18. -
Producătorii, importatorii şi distribuitorii pot pune la dispoziţie pe piaţă exclusiv pirotehnicienilor următoarele articole pirotehnice:
a) articole pirotehnice de divertisment interzise publicului larg din categoriile F2 şi F3, potrivit prevederilor art. 6, şi din categoria F4;
b) articolele pirotehnice de scenă din categoria T2 şi alte articole pirotehnice din categoria P2.
Art. 19. -
Alte articole pirotehnice din categoria P1 destinate vehiculelor, inclusiv airbagurile şi sistemele de pretensionare a centurilor de siguranţă, nu sunt puse la dispoziţia publicului larg decât atunci când acele articole pirotehnice destinate vehiculelor au fost integrate într-un vehicul sau într-o piesă detaşabilă a unui vehicul.
CAPITOLUL V
Obligaţiile operatorilor economici
 
SECŢIUNEA 1
Obligaţiile producătorilor
 
Art. 20. -
În situaţia în care introduc articole pirotehnice pe piaţă, producătorii trebuie să se asigure că acestea au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 21. -
(1) Producătorii întocmesc documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 2 şi solicită efectuarea procedurii relevante de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 57.
(2) În cazul în care s-a demonstrat conformitatea articolului pirotehnic cu cerinţele aplicabile prin procedura prevăzută, producătorii întocmesc o declaraţie UE de conformitate şi aplică marcajul CE.
Art. 22. -
Producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a articolului pirotehnic.
Art. 23. -
(1) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei în serie cu prezenta hotărâre.
(2) Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile articolului pirotehnic şi modificările standardelor prevăzute la art. 56 alin. (1) sau ale altor specificaţii tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui articol pirotehnic, se iau în considerare în mod corespunzător.
(3) Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un articol pirotehnic, producătorii, pentru a proteja sănătatea şi securitatea consumatorilor, ca urmare a unei solicitări justificate în mod corespunzător din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, testează prin eşantionare articolele pirotehnice puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi, dacă este necesar, ţin un registru de sesizări, articole pirotehnice neconforme şi rechemări ale unor articole pirotehnice şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.
Art. 24. -
Producătorii se asigură că articolele pirotehnice pe care le introduc pe piaţă sunt etichetate potrivit prevederilor art. 31-35 sau ale art. 36-38.
Art. 25. -
(1) Producătorii indică pe articolele pirotehnice numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa la care pot fi contactaţi.
(2) Dacă indicarea pe articolele pirotehnice a informaţiilor prevăzute la alin. (1) nu este posibilă, aceasta se va realiza pe ambalaj sau pe un document care însoţeşte articolul pirotehnic respectiv.
(3) Adresa prevăzută la alin. (1) şi (2) indică un singur punct de contact pentru producător.
(4) Datele de contact sunt comunicate în limba română.
Art. 26. -
(1) Producătorii trebuie să se asigure că articolul pirotehnic respectiv este însoţit de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea în limba română.
(2) Instrucţiunile şi informaţiile privind securitatea, precum şi orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare, uşor de înţeles şi inteligibile.
Art. 27. -
(1) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un articol pirotehnic pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul articol pirotehnic în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz.
(2) În cazul în care articolul pirotehnic prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi/sau autorităţile competente din statele membre în care au pus la dispoziţie pe piaţă articolul pirotehnic, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
Art. 28. -
(1) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea articolului pirotehnic cu prezenta hotărâre, în limba română sau în altă limbă acceptată de autoritatea în cauză.
(2) Producătorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la solicitarea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de articolele pirotehnice pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.
SECŢIUNEA a 2-a
Trasabilitatea
 
Art. 29. -
(1) Pentru a facilita trasabilitatea articolelor pirotehnice, producătorii înscriu pe eticheta acestora numărul de înregistrare atribuit de organismul notificat care efectuează evaluarea conformităţii potrivit prevederilor art. 57.
(2) Numerotarea se efectuează în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
Art. 30. -
Producătorii şi importatorii trebuie să ţină evidenţe ale numerelor de înregistrare ale articolelor pirotehnice pe care le pun la dispoziţie pe piaţă şi pun aceste informaţii la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, dacă aceasta le solicită.
SECŢIUNEA a 3-a
Etichetarea articolelor pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice destinate vehiculelor
 
Art. 31. -
(1) Producătorii se asigură că articolele pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice destinate vehiculelor, sunt etichetate vizibil, lizibil şi indelebil în limba română.
(2) Etichetarea trebuie să fie clară, uşor de înţeles şi inteligibilă.
Art. 32. -
(1) Etichetarea articolelor pirotehnice cuprinde cel puţin informaţiile privind producătorul prevăzute la art. 25 şi, în cazul în care producătorul nu este stabilit în Uniunea Europeană, informaţiile privind producătorul şi importatorul prevăzute la art. 25 şi, respectiv, la art. 41, numele şi tipul articolului pirotehnic, numărul său de înregistrare şi numărul produsului, al lotului său de serie, limitele minime de vârstă prevăzute la art. 16 şi 17, categoria şi instrucţiunile de folosire adecvate, anul producţiei pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoriile F3 şi F4, precum şi distanţa minimă de securitate, după caz.
(2) Etichetarea cuprinde conţinutul net de explozivi (CNE).
Art. 33. -
Articolele pirotehnice de divertisment sunt însoţite, de asemenea, de cel puţin următoarele informaţii:
a) categoria F1: după caz: "A se utiliza numai în exterior", alături de distanţa minimă de securitate;
b) categoria F2: "A se utiliza numai în exterior", alături de distanţa sau distanţele minime de securitate, după caz;
c) categoria F3: "A se utiliza numai în exterior", alături de distanţa sau distanţele minime de securitate;
d) categoria F4: "A se utiliza numai de pirotehnicieni", alături de distanţa sau distanţele minime de securitate.
Art. 34. -
Articolele pirotehnice de scenă sunt însoţite, de asemenea, de cel puţin următoarele informaţii:
a) categoria T1: după caz: "A se utiliza numai în exterior", alături de distanţa sau distanţele minime de securitate;
b) categoria T2: "A se utiliza numai de pirotehnicieni", alături de distanţa sau distanţele minime de securitate.
Art. 35. -
În cazul în care articolul pirotehnic respectiv nu are o suprafaţă suficient de mare pentru îndeplinirea cerinţelor de etichetare prevăzute la art. 32-34, informaţiile trebuie afişate pe cel mai mic dintre ambalajele produsului.
SECŢIUNEA a 4-a
Etichetarea articolelor pirotehnice destinate vehiculelor
 
Art. 36. -
Etichetarea articolelor pirotehnice destinate vehiculelor cuprinde informaţiile privind producătorul prevăzute la art. 25, denumirea şi tipul articolului pirotehnic, numărul său de înregistrare şi numărul produsului, al lotului sau de serie şi, dacă e cazul, instrucţiunile de utilizare în condiţii de securitate.
Art. 37. -
În cazul în care articolul pirotehnic destinat vehiculelor nu are o suprafaţă suficient de mare pentru îndeplinirea cerinţelor de etichetare prevăzute la art. 36, informaţiile trebuie afişate pe ambalaj.
Art. 38. -
(1) Pirotehnicienilor trebuie să li se pună la dispoziţie, de către producători, în limba indicată de aceştia, o fişă tehnică de securitate pentru articolul pirotehnic destinat vehiculelor, întocmită potrivit prevederilor anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.
(2) Fişa tehnică de securitate poate fi furnizată pe hârtie sau în format electronic, cu condiţia ca pirotehnicianul respectiv să aibă mijloacele necesare pentru a o accesa.
SECŢIUNEA a 5-a
Obligaţiile importatorilor
 
Art. 39. -
Importatorii introduc pe piaţă numai articole pirotehnice conforme.
Art. 40. -
(1) Înainte de introducerea unui articol pirotehnic pe piaţă, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 57 a fost îndeplinită de către producător.
(2) Importatorii se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că articolul pirotehnic poartă marcajul CE şi este însoţit de documentele necesare şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la art. 24 şi 25.
(3) Atunci când importatorul consideră sau are motive să creadă că un articol pirotehnic nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, acesta nu introduce articolul pirotehnic pe piaţă înainte ca el să fie adus în conformitate.
(4) În plus, în cazul în care articolul pirotehnic prezintă un risc, importatorul informează în acest sens producătorul şi autoritatea de supraveghere a pieţei aşa cum este prevăzută la art. 143.
Art. 41. -
(1) Importatorii indică pe articolul pirotehnic numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa la care pot fi contactaţi sau, dacă acest lucru nu este posibil, aceste informaţii trebuie indicate pe ambalaj sau pe un document care însoţeşte articolul pirotehnic.
(2) Datele de contact sunt comunicate în limbă română.
Art. 42. -
Importatorii se asigură că articolul pirotehnic este însoţit de instrucţiuni şi informaţii de securitate, în limba română.
Art. 43. -
Importatorii se asigură că, atât timp cât un articol pirotehnic se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport ale acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 44. -
Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un articol pirotehnic, importatorii, pentru a proteja sănătatea şi securitatea consumatorilor, ca urmare a unei solicitări justificate în mod corespunzător din partea autorităţii de supraveghere a pieţei, testează prin eşantionare articolele pirotehnice puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi, dacă este necesar, ţin un registru de sesizări, articole pirotehnice neconforme şi rechemări ale unor articole pirotehnice şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.
Art. 45. -
(1) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un articol pirotehnic pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, trebuie să ia de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul articol pirotehnic în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz.
(2) În plus, în cazul în care articolul pirotehnic prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi/sau autorităţile competente din statele membre în care au pus la dispoziţie pe piaţă articolul pirotehnic, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
Art. 46. -
Importatorii păstrează o copie a declaraţiei UE de conformitate la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a articolului pirotehnic şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acestei autorităţi, la cerere.
Art. 47. -
(1) Importatorii, la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acestuia toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea articolului pirotehnic, în limba română.
(2) Importatorii cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de articolele pirotehnice pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.
SECŢIUNEA a 6-a
Obligaţiile distribuitorilor
 
Art. 48. -
Atunci când pun la dispoziţie pe piaţă un articol pirotehnic, distribuitorii trebuie să acţioneze cu responsabilitate în ceea ce priveşte cerinţele prezentei hotărâri.
Art. 49. -
(1) Înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă un articol pirotehnic, distribuitorii verifică dacă:
a) articolul pirotehnic are aplicat marcajul CE;
b) articolul pirotehnic este însoţit de documentele necesare şi de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea, în limba română;
c) producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la art. 24 şi 25 şi, respectiv, la art. 41.
(2) Dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un articol pirotehnic nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, acesta nu pune la dispoziţie pe piaţă articolul pirotehnic înainte ca el să fie adus în conformitate.
(3) Atunci când articolul pirotehnic prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum şi autoritatea de supraveghere a pieţei.
Art. 50. -
Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un articol pirotehnic se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport ale acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 51. -
(1) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un articol pirotehnic pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul articol pirotehnic în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz.
(2) În cazul în care articolul pirotehnic prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi/sau autorităţile competente din statele membre în care au pus la dispoziţie pe piaţă articolul pirotehnic indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
Art. 52. -
(1) Distribuitorii, la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei şi/sau autorităţii competente din statele membre în care au pus la dispoziţie pe piaţă articolul pirotehnic, furnizează acestuia/acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea articolului pirotehnic.
(2) Distribuitorii cooperează cu autoritatea prevăzută la alin. (1), după caz, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de articolele pirotehnice pe care le-au pus la dispoziţie pe piaţă.
SECŢIUNEA a 7-a
Situaţiile în care obligaţiile producătorilor se aplică importatorilor şi distribuitorilor
 
Art. 53. -
Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei hotărâri şi este supus obligaţiilor ce revin producătorului potrivit prevederilor art. 20-28 în situaţia în care:
a) introduce pe piaţă un articol pirotehnic sub numele sau marca sa;
b) modifică un articol pirotehnic deja introdus pe piaţă astfel încât poate fi afectată conformitatea acestuia cu cerinţele prezentei hotărâri.
SECŢIUNEA a 8-a
Identificarea operatorilor economici
 
Art. 54. -
Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritatea de supraveghere a pieţei datele de identificare ale:
a) oricărui operator economic care le-a furnizat un articol pirotehnic;
b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un articol pirotehnic.
Art. 55. -
Operatorii economici trebuie să poată prezenta informaţiile prevăzute la art. 54 timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat articolul pirotehnic şi timp de 10 ani după ce au furnizat articolul pirotehnic.
CAPITOLUL VI
Conformitatea articolului pirotehnic
 
SECŢIUNEA 1
Prezumţia de conformitate şi proceduri de evaluare a conformităţii a articolelor pirotehnice
 
Art. 56. -
(1) Se consideră că articolele pirotehnice aflate sub incidenţa prezentei hotărâri sunt conforme cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, atunci când sunt conforme cu standardele române şi/sau cu standardele naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde armonizate ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau cu părţi ale acestora.
(2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde armonizate în domeniul articolelor pirotehnice se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(3) Ordinul prevăzut la alin. ( 2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează ori de câte ori este necesar.
Art. 57. -
În vederea evaluării conformităţii articolelor pirotehnice, producătorul urmează una dintre următoarele proceduri prevăzute în anexa nr. 2:
1. examinarea UE de tip, respectiv modulul B şi, la alegerea producătorului, una dintre următoarele proceduri:
a) conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii, respectiv modulul C2;
b) conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie, respectiv modulul D;
c) conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii produsului, respectiv modulul E;
2. conformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs, respectiv modulul G;
3. conformitatea bazată pe asigurarea totală a calităţii, respectiv modulul H, în măsura în care se referă la articolele pirotehnice de divertisment din categoria F4.
 
SECŢIUNEA a 2-a
Declaraţia UE de conformitate şi marcajul CE
 
Art. 58. -
Declaraţia UE de conformitate atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 59. -
(1) Declaraţia UE de conformitate se întocmeşte după modelul prevăzut în anexa nr. 3, conţine elementele specificate în modulele relevante prevăzute în anexa nr. 2 şi se actualizează ori de câte ori este cazul.
(2) Declaraţia UE de conformitate pentru articolele pirotehnice puse la dispoziţie pe piaţă în România se redactează sau se traduce, după caz, în limba română.
Art. 60. -
(1) În cazul în care un articol pirotehnic intră sub incidenţa mai multor acte ale Uniunii Europene sau acte normative de punere în aplicare a legislaţiei Uniunii Europene, prin care se solicită o declaraţie UE de conformitate, se redactează o singură declaraţie UE de conformitate în temeiul tuturor acestor acte.
(2) Declaraţia respectivă conţine identificarea actelor în cauză prevăzute la alin. (1), inclusiv referinţele de publicare ale acestora.
Art. 61. -
Prin redactarea declaraţiei UE de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea articolului pirotehnic cu cerinţele stabilite în prezenta hotărâre.
SECŢIUNEA a 3-a
Principii generale, norme şi condiţii pentru aplicarea marcajului CE şi a altor marcaje
 
Art. 62. -
Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
Art. 63. -
(1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi indelebil pe articolele pirotehnice.
(2) În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ce ţin de natura articolului pirotehnic, marcajul se aplică pe ambalaj şi pe documentele de însoţire.
Art. 64. -
Marcajul CE se aplică înainte ca articolul pirotehnic să fie introdus pe piaţă.
Art. 65. -
(1) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care un astfel de organism este implicat în faza de control a producţiei.
(2) Numărul de identificare al organismului notificat se aplică de către organismul respectiv sau, conform instrucţiunilor acestuia, de către producător.
Art. 66. -
Marcajul CE şi, după caz, numărul de identificare al organismului notificat pot fi urmate de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.
CAPITOLUL VII
Notificarea organismelor de evaluare a conformităţii
 
SECŢIUNEA 1
Notificarea şi autorităţile de notificare
 
Art. 67. -
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre organismele desemnate pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformităţii, ca părţi terţe, în temeiul prezentei hotărâri.
Art. 68. -
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice este autoritatea de notificare responsabilă pentru instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, inclusiv în ceea ce priveşte respectarea prevederilor art. 89-92.
Art. 69. -
Evaluarea şi monitorizarea prevăzute la art. 68 se realizează de către un organism naţional de acreditare în sensul şi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
SECŢIUNEA a 2-a
Cerinţe privind autorităţile de notificare
 
Art. 70. -
Autoritatea de notificare funcţionează astfel încât să evite apariţia conflictelor de interese cu organismele de evaluare a conformităţii.
Art. 71. -
Autoritatea de notificare se organizează şi funcţionează astfel încât să garanteze obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale.
Art. 72. -
Autoritatea de notificare se organizează astfel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformităţii să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.
Art. 73. -
Autoritatea de notificare nu oferă şi nu prestează activităţi pe care le efectuează organismele de evaluare a conformităţii şi nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale.
Art. 74. -
Autoritatea de notificare garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute.
Art. 75. -
Autoritatea de notificare dispune de suficient personal competent în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor sale.
Art. 76. -
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, precum şi în legătură cu orice modificări ale acestora.
SECŢIUNEA a 3-a
Cerinţe cu privire la organismele notificate
 
Art. 77. -
Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformităţii trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 78-87.
Art. 78. -
Organismul de evaluare a conformităţii este înfiinţat în baza legislaţiei naţionale aplicabile şi are personalitate juridică.
Art. 79. -
Organismul de evaluare a conformităţii este un organism de terţă parte, independent de organizaţia sau de articolul pirotehnic pe care îl evaluează.
Art. 80. -
(1) Organismul de evaluare a conformităţii, personalul de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu trebuie să acţioneze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreţinere a articolelor pirotehnice şi/sau a substanţelor explozive şi nici ca reprezentanţi ai vreuneia din aceste părţi.
(2) Prevederile alin. (1) nu împiedică utilizarea articolelor pirotehnice şi/sau a substanţelor explozive care sunt necesare pentru operaţiunile organismului de evaluare a conformităţii sau utilizarea unor articole pirotehnice în scopuri personale.
(3) Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu sunt direct implicaţi în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea articolelor pirotehnice şi/sau substanţelor explozive respective şi nu reprezintă părţile angajate în acele activităţi.
(4) Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sunt notificaţi.
(5) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică în special serviciilor de consultanţă.
(6) Organismele de evaluare a conformităţii trebuie să se asigure că activităţile filialelor sau ale subcontractanţilor lor nu afectează confidenţialitatea, obiectivitatea sau imparţialitatea activităţilor lor de evaluare a conformităţii.
Art. 81. -
Organismele de evaluare a conformităţii şi personalul acestora trebuie să îndeplinească activităţile de evaluare a conformităţii la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică necesară în domeniul respectiv şi trebuie să fie liberi de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activităţi.
Art. 82. -
(1) Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să aibă capacitatea să îndeplinească toate atribuţiile de evaluare a conformităţii care îi sunt atribuite conform anexei nr. 2 şi pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuţii sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformităţii sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia.
(2) De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie de articole pirotehnice pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformităţii trebuie să aibă la dispoziţie:
a) personalul necesar având cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare pentru a îndeplini atribuţiile de evaluare a conformităţii;
b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurându-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză; acesta trebuie să dispună de politici şi proceduri adecvate care fac o distincţie clară între atribuţiile îndeplinite ca organism notificat şi orice alte activităţi;
c) procedurile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea ţinând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie.
(3) Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuţiile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi să aibă acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare.
Art. 83. -
Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să aibă următoarele:
a) o pregătire tehnică şi profesională corespunzătoare care acoperă toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat;
b) cunoştinţe satisfăcătoare ale cerinţelor evaluărilor pe care le realizează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;
c) cunoştinţe şi înţelegere corespunzătoare a cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr.

Ti-a placut articolul?

Comentarii