Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
01:05 23 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Proceduri de insolvenţă Bunurile societății Cossim Invest SRL, scoase la vânzare

ro

17 Sep, 2015 00:00 1402 Marime text
Societatea ”Cossim Invest” SRL este una dintre firmele constănţene care a intrat în insolvenţă. Aşa cum cer procedurile, societatea, ce are sediul social în Constanţa, strada Florilor nr.15, are acum un administrator judiciar ce trebuie să găsească soluţii pentru plătirea datoriilor pe care le are firma către creditori. Administratorul special al firmei este Onţică Sorin. Potrivit Buletinului procedurilor de insolvenţă nr. 15.245, administratorul judiciar este Victoria SPRL, cu sediul social pe bulevardul Al. Lăpuşneanu nr.103, Bl.LV39, Sc.A, Ap.18, localitatea Constanţa, şi este reprezentată de Sărac Aldea Viorica. Administratorul judiciar a fost desemnat prin sentinţa pronunţată de Tribunalul Constanţa, Secţia a II a Civilă, în dosarul nr.8594/118/2012, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei.
 
Dosarul de insolvenţă 8594/118/2012 se află pe rolul Tribunalului Constanţa -Secţia a II a Civilă şi a fost repartizat judecătorului sindic Alina Elena Marin. Întrucât la ultima adunare a creditorilor s-a stabilit să fie reconvocată după termenul de judecată din 14.09.2015, Victoria SPRL convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Cossim Invest SRL la sediul administratorului judiciar în data de 18.09.2015 ora 10.00.

Listă lungă de creditori

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îsi exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de către un avocat, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar. 
Ordinea de zi:
-stabilirea strategiei de vânzare, a preţului de pornire şi a regulamentului de licitaţie pentru imobilul din averea debitoarei SC Cossim Invest SRL SRL situat în Constanţa, str. Nucilor, nr.26, jud. Constanţa
 
Lista creditorilor este una lungă: D.G.F.P. Constanţa, SPIT VBL Constanţa, Libra Internet Bank SA, SC Titan SA, Banca Comercială Română, SC Chiţulescu Prod SRL, Unic Credit Ţiriac Bank, SC Alex Star Logistic SRL, SC Dunicec Com SRL, SC Universal SA, SC Prodalcom SRL, SC Tip Top Food Industry SRL, Enel Energie SA, SC Magic Life Impex SRL, SC Romdil Com SRL, SC RAJA SA, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, SC Klevek Factory SRL, SC Automotive Service SRL, SC Auto Motor Serv SRL, Belghiru Răzvan, Beşliu Maria Ana, Curea Vasile Liviu, Fevga Stelian, Ion Ecaterina, Niţă Constantin, Zaharia Adrian, Voicu Dănuţ, Ibram Demirel, Şerban Cătălin, Ontica Ionela, Radu Silviu Valentin, Ioniţă Alin Eugen, Pahome Teodoru Mircea, Traşcă Loredana.

Se va organiza o licitație publică

Administratorul judiciar a stabilit strategia de vânzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei SC Cossim Invest SRL şi anume:
- vânzarea prin licitaţie publică
- licitaţia se va desfăşura la sediul administratorului judiciar din Constanţa;
- la licitaţie publică deschisă cu strigare poate participa un număr nelimitat de persoane;
- vânzatorul – SC Cossim Invest SRL, prin administrator - este obligat să pună la dispoziţia fiecărui ofertant caietul de sarcini; Preţul caietului de sarcini este 500 lei fără TVA
- se va da anunţ publicitar într-un ziar naţional privind organizarea licitaţiei, cu stabilirea zilei de joi, ora 10:00, pentru organizarea licitaţiilor. Prima zi de joi va fi după cinci zile de la data apariţiei anunţurilor;
- Administratorul judiciar propune ca preţurile de pornire pentru licitaţiile organizate săptămânal, în fiecare zi de jos, să fie stabilite astfel: șase şedințe de licitaţie consecutive preţul va fi egal cu 100% din valoarea raportului de evaluare, adică 672.900 lei. Dacă după acest termen nu se valorifică bunul imobil din proprietatea debitoarei se va reconvoca Adunarea creditorilor în vederea stabilirii unei noi strategii de vânzare.
 
Ofertanţii depun la sediul administratorului, cel mai târziu până la ora 16:00 a zilei de dinainte de data fixată pentru desfăşurarea licitaţiei, documentele de participare prevăzute în caietul de sarcini;
Ofertanţii vor depune o garanţie de participare de 10% din preţul de pornire la licitaţie
Se stabileşte comisia de licitaţie formată din reprezentanţii comitetului creditorilor şi administratorului;
La deschiderea şedinţei de licitaţie, licitatorul anunţă modul de desfăşurare a licitaţiei, asigurându-se că fiecare ofertant a înţeles procedura de desfaşurare, preţul de pornire al licitaţiei şi pasul de licitare.
Licitaţia se desfăşoară după regula licitaţiei competitive:
a)-dacă se oferă preţul de pornire a licitaţiei, licitatorul va creşte preţul cu cate un pas de licitare de 5% din pretul de pornire a licitatiei, pana cand unul din ofertanti accepta pretul astfel majorat şi nimeni nu ofera un pret mai mare;
b)-daca nici unul din ofertanti nu oferă preţul de pornire a licitaţiei, comisia de licitaţie va închide licitatia;
c)-daca la a treia repetare a ultimei strigări nu se oferă o sumă mai mare, licitatorul anunţă adjudecarea activului licitantului care a oferit ultima sumă strigată.
-după anunţarea adjudecării de către licitator, comisia declară închisă şedinta de licitaţie şi procedează la întocmirea Procesului Verbal cu stabilirea modalităţii de plată;
-În ceea ce priveşte modalitatea de plată şi modul de întocmire al contractului de vânzare-cumpărare propunem două variante care să fie înscrise simultan în Procesul Verbal de licitație;
1. transferul dreptului de proprietate asupra imobilului să se efectueze după plata integrală a sumei adjudecate, iar
termenul de plată să fie în această situaţie de 60 zile de la adjudecare;
2. Pentru a permite accesul la licitaţie şi a ofertanţilor care vor face achizitia prin contractarea unui credit bancar cu ipotecă asupra bunului adjudecat, în scopul creşterii şanselor de valorificare a imobilului prin licitaţie, propunem ca:
-transferul dreptului de proprietate asupra imobilului să se efectueze după plata avansului de min.300.000 lei în cont escrow deschis în numele SC Cossim Invest SRL, în plus faţă de garanţia de participare la licitaţie de 67.290 lei (10%) plătită în contul bancar curent al SC Cossim Invest SRL, diferenţa de plată urmând a fi achitată în perioada de max.cinci zile
- cu obligaţia înscrierii ipotecii legale în favoarea SC Cossim Invest SRL pentru diferenţa de preţ neîncasată
- cu obligaţia înscrierii ipotecii de ultim rang (subsecvent) în favoarea băncii care acordă creditul adjudecatarului, cu condiţia ca în termen de 5 zile de la încasarea diferenţei, SC Cossim Invest SRL să dea o declaraţie pentru radierea ipotecii
-banca ce acordă creditul ipotecar la indeplinirea conditiilor de prezentare ipoteca şi extras CF (din care sa rezulte dreptul de proprietate al adjudecatarului, precum şi instituirea ipotecii în favoarea băncii) va proceda la: transferul din cont escrow în cont curent SC Cossim Invest SRL concomitent cu transferul în acelasi cont curent a sumei din credit de 300.000 lei; în temeiul art.856 alin.3 şi alin.5, art.773 NCPC şi art.53 din Legea 85/2006 odată cu plata ultimei rate, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă, care grevau bunul adjudecat anterior deschiderii procedurii insolvenţei - cu condiţia stipulării în contractul de vânzare -cumpărare a unei clauze de nulitate a acestuia în cazul în care adjudecatarul nu achită diferenţa de plată în termenul de 5 zile de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare şi cu stipularea pierderii garanţiei de participare depusă în contul curent al SC Cossim Invest SRL, şi nu în contul escrow deschis în numele SC Cossim Invest SRL pentru plata avansului de min 300.000 lei (condiţie pentru transferul dreptului
de proprietate şi încheierea actelor notariale cu adjudecatarul).

Despre Cossim Invest

Firma Cossim Invest a fost înființată în 1999 și are un capital social de 30.000 lei. Asociat unic al societăţii este Onţică Sorin. Obiectul de activitate al firmei este "comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun". Numele lui Onţică Sorin mai apare şi în SC Contica Finance SRL şi Cossy Line SRL. 
 
Restanţele înregistrate de firmă la 30.06.2012, la bugetul de stat erau în valoare de 25.073 lei, datoriile la bugetul asigurărilor sociale de stat se ridicau la 78.457 lei, datoriile la bugetul asigurărilor de sănătate erau de 27.408 lei, iar cele pentru şomaj erau de 2.665 lei. 
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii