Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:58 18 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Cooperare teritorială europeană 2014-2020 Reglementări financiar pentru 12 programe

ro

19 Aug, 2015 15:45 627 Marime text
Guvernul a adoptat, astăzi, o Ordonanță referitoare la cele 12 programe pe care România le gestionează, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în perioada 2014-2020, în cadrul Obiectivului „Cooperare teritorială europeană” (Interreg). MDRAP coordonează managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile aferente acestor programe şi este Autoritate de management (AM) pentru 6 dintre aceste programe şi Autoritate naţională (AN) pentru alte 6.
 
Ordonanţa reglementează modul de alocare a fondurilor către bugetele instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, şi stabileşte circuitele financiare ale programelor de cooperare teritorială europeană. Este vorba atât de fondurile externe nerambursabile, cât şi de cofinanțarea de la bugetul de stat.
 
Actul normativ prevede, astfel, modul de întocmire a documentelor bugetare, fiind specificate ce tipuri de sume vor fi cuprinse în bugetul MDRAP, cu rol de AM /AN, în vederea asigurării unei gestionări eficiente a fondurilor programelor.
 
Ordonanța prevede posibilitatea suportării, de la bugetul de stat, a unei părți din cofinanțarea necesară şi a acordării de plăți în avans către proiecte și către contractori, conform prevederilor legale în vigoare.
 
Ordonanța reglementează, de asemenea, transferul de fonduri de la AM/AN la beneficiari și responsabilitățile acestora în recuperarea oricăror sume plătite necuvenit în cadrul programelor derulate. Pentru alinierea la regulamentele programelor, actul normativ prevede obligativitatea efectuării controlului de prim nivel asupra beneficiarilor lideri sau parteneri din România ai unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, precum și a constituirii sistemului național de control de prim nivel. Acesta are atribuții de verificare a furnizării de produse și de servicii cofinanțate, a realizării lucrărilor, a conformităţii cheltuielilor declarate cu legislația aplicabilă, cu programul operațional și cu condițiile de acordare a contribuțiilor pentru proiectul respectiv. În același sens, beneficiarii sunt obligați să asigure accesul autorităților cu atribuții de verificare, control de prim nivel și audit la locațiile proiectelor și la documentele și informațiile legate de acestea.
Cele 12 programe de cooperare teritorială europeană  beneficiază de cofinanţare europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) și Instrumentul European de Vecinătate (ENI), astfel:
 • FEDR:
 1. Programul Interreg V-A România-Bulgaria;
 2. Programul Interreg V-A România- Ungaria;
 3. Programul transnaţional Dunărea;
 4. Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;
 5. Programul de cooperare URBACT III;
 6. Programul de cooperare INTERACT III;
 7. Programul de cooperare ESPON 2020
 • IPA II: 
 1. Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia.
 • ENI:
 1. Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020;
 2. Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020;
 3. Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;
 4. Programul de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020.
 
Pentru sprijinirea beneficiarilor finanţării, se asigură de la bugetul de stat un procent de maxim 13% din cheltuielile eligibile în cazul proiectelor finanțate din FEDR și IPA și de maxim 8% pentru programele finanțate din ENI.
 
Informații suplimentare
Obiectivul „Cooperare teritorială europeană” (Interreg) vizează dezvoltarea de activități economice și sociale transfrontaliere prin inițiative locale și regionale realizate în comun, consolidarea cooperării transnaționale prin acțiuni menite să favorizeze dezvoltarea teritorială integrată, prin realizarea de activități de conectare în rețea și prin schimburi de experiență între autoritățile regionale și locale.  Interreg reprezintă unul dintre scopurile Politicii de coeziune a Uniunii Europene.
 
Programele Interreg  presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din statele participante:
 • între regiuni din state vecine, în cadrul cooperării transfrontaliere - prin care se finanțează proiecte de accesibilitate (transport şi tehnologia informaţiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltarea economică şi socială şi acţiuni „people to people”;
 • între regiuni dintr-un anumit spaţiu geografic, în cadrul cooperării transnaţionale - prin care se finanțează acţiuni şi dezvoltarea de reţele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii precum inovaţia, mediul, accesibilitatea și dezvoltarea urbană;
 • între regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene, în cadrul cooperării interregionale – cooperarea între autorităţile publice pe probleme de interes comun, prin transfer de experienţă şi bune practici între regiunile UE, prin constituirea de reţele între oraşele şi între cercetătorii din UE.
 
REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013 privind obiectivul de cooperare teritorială europeană
 
HG 274/22.04.2015 privind constituirea secretariatelor comune, a secretariatelor tehnice comune, a punctului naţional, a punctelor naţionale de contact şi a persoanei naţionale de contact, precum şi a unităţilor de control de prim nivel, în vederea implementării programelor de cooperare la care participă România în perioada de programare 2014-2020

Ti-a placut articolul?

Comentarii