Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
20:07 16 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Informaţie de presă privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 19 august

ro

19 Aug, 2015 13:26 597 Marime text
PROIECTE DE LEGE 
 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bruxelles, la data 1 aprilie 2015
 2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26 martie 2015
 3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.178 din 4 noiembrie 1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publice, de avocaţi şi de executori judecătoreşti
 
 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ
 
 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate
 3. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor diplomatice simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
 4. PROIECT DE ORDONANȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de Ministerul Afacerilor Interne
 5. PROIECT DE ORDONANȚĂ privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
 6. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
 7. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea alineatului (2) al articolului XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 8. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă, IRENA şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 9. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi serviciile de care aceştia pot beneficia şi a Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială, precum şi modelul standard al documentelor elaborate de către acestea
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1610/2006
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru experţii care participă la activităţile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0908 Iaşi
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu - Jiu, trecerea în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu - Jiu în vederea desfiinţării şi scoaterii din inventar a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu - Jiu, ce face obiectul restituirii conform deciziei instanţei de judecată
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0456 Bucureşti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 723/2010
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2015
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.96/2011
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor europene din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015, la titlul 10 ''Cheltuieli de personal'' şi titlul 51 ''Transferuri între unităţi ale administraţiei publice'' pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranşă aferentă anului 2016
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucureşti la 12 mai 2015 şi la Paris la 22 mai 2015, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 6/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Lugoj-Deva"
 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait cu privire la înfiinţarea unei comisii mixte pentru cooperare, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015
 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea în domeniul sănătăţii, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015
 23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională "Unifarm" S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
 24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
 25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
 26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Naţionale şi Planul Naţional pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România
 27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Timiş
 28. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare
 29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţia a două studii de prefezabilitate destinate construirii a două penitenicare
 30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 31. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui - Club Sportiv Şcolar Bârlad
 32. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia aferentă anului 2016
 33. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale corespunzătoare tranşei a treia aferentă anului 2016
 34. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Agenţia Domeniilor Statului pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor trei tranşe aferente anului 2016
 35. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
 36. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
 37. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
 38. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, cu modificările şi completările ulterioare
 39. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vâlcele, judeţul Covasna
 40. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vâlcelele, judeţul Buzău
 41. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ciorogârla, judeţul Ilfov
 42. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vinga, judeţul Arad
 43. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa
 44. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Mărăcineni, judeţul Argeş
 45. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ormeniş, judeţul Braşov
 46. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa
 47. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Subcetate, judeţul Harghita
 48. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Copălău, judeţul Botoşani
 49. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Unţeni, judeţul Botoşani
 50.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunelor Crişcior şi Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara
 
 1. MEMORANDUMURI
 
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării "Programului de colaborare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria în domeniile învăţământului, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului
 3. MEMORANDUM cu tema: Organizarea în România a celei de a XX-a Adunări Generale a Organizaţiei Intraeuropene a Administraţiilor Fiscale, în 2016, în contextul obţinerii unui vot favorabil pentru candidatura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la Preşedinţia organizaţiei, pentru mandatul iulie 2015-iulie 2016
 4. MEMORANDUM cu tema: Publicitatea textului în limba română al Acordului între România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi implementarea măsurilor FATCA, semnat la Bucureşti, la data de 28 mai 2015
 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare din România şi Fondul pentru Dezvoltarea Ştiinţei şi Tehnologiei din Egipt

Ti-a placut articolul?

Comentarii