Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
06:24 27 04 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Informaţie de presă privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 28 iulie, ora 12.00

ro

28 Jul, 2015 13:17 600 Marime text
PROIECTE DE LEGE 
 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015
 2. PROIECT DE LEGE pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr.22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părţilor, la Cavtat din 01-04 iunie 2004
 3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
 4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 
 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ
 
 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
 3. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 4. PROIECT DE ORDONANȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative precum şi unele măsuri de corelare legislative
 
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 
 
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.799/2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2015, aunor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de Management
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de selectare pentru finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.215/2009
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ICEM S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru Mediu a acţiunilor multianuale necesare programului ''Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului'' desfăşurat în perioada 2015-2018
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' -Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' -Administraţia Bazinală de Apă Banat, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes naţional ''Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, judeţul Mureş''
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Aranjamentului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministrul Apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în domeniul cartografiei, hărţilor de navigaţie şi geodeziei militare, semnat la Bucureşti, la 22 octombrie 2014 şi la Bruxelles, la 5 decembrie 2014
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.11 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei autonome ''Imprimeria Băncii Naţionale a României'' din subordinea Băncii Naţionale a României
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.P.E.E Hidroelectrica S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei ''Asociaţia Română de Franciză'' ca fiind de utilitate publică
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-UM 0654 Craiova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a scoaterii din inventar a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Militară 0406 Constanţa
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea ANAF
 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Achiziţii Publice
 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unui imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Tribunalului Suceava, în domeniul public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava 
 23. MEMORANDUMURI 
 24. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere (MoU) privind programul româno-olandez de colaborare pentru îmbunătăţirea activităţilor de promovare export şi reexport
 25. MEMORANDUM cu tema: alegerea Comitetului Executiv al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (OGP)

Ti-a placut articolul?

Comentarii