Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:18 19 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Informaţie de presă privind actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 27 august, ora 16.00

ro

27 Aug, 2013 18:31 521 Marime text
           I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
II. PROIECTE DE ORDONANŢĂ ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
2.           PROIECT DE ORDONANŢĂ privind reglementarea unor măsuri bugetare
3. PROIECT DE ORDONANŢĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
4. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de           urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
5. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
6. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea           funcţionării Centrului Sud - Est European de Aplicare a Legii
7. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
8. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare
9. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici
 
III. PROIECTE DE HOTĂRÂRE
 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea serviciilor publice esenţiale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului Român de Contragarantare
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Timişoara - Lugoj”
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ''Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000-km 184 +390''
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 382/2005 privind introducerea specificaţiilor detaliate pentru dispozitivele medicale produse prin utilizarea ţesuturilor de origine animală
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1251/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.122/2006 privind azilul în România
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Statistic Naţional Anual 2013
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.6 la Hotărârea Guvernului nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie pentru anul 2013
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne
IV. MEMORANDUMURI
 
1. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul retransmisiei serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii, prin schimb de note verbale, a unui Protocol de modificare a Acordului bilateral dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor lor, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2004
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Mandatului delegaţiei României la lucrările Comisiei Mixte Interguvernamentale de colaborare economică şi tehnică româno-turce, Bucureşti, 10-11 septembrie 2013
- Împuternicirea domnului ministru delegat pentru energie, Constantin Niţă, să semneze Protocolul Comisiei Mixte România - Turcia
4. MEMORANDUM cu tema: Elaborarea Planului Naţional Comun de Acţiune-cadru, pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar
5. MEMORANDUM cu tema: Sprijinul acordat de către România Republicii Moldova, pentru organizarea la Chişinău a Reuniunii Informale pregătitoare a Conferinţei Regionale pentru Europa (ERC) a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură/FAO, ce va avea loc la Bucureşti (1-4 aprilie 2014)
V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind declararea zilei de 28 noiembrie - ZIUA BUCOVINEI, iniţiată de domnii parlamentari Cătălin Boboc; Tudor-Alexandru Chiuariu; Paul Ichim şi Ştefan-Alexandru Băişanu din Grupurile parlamentare ale PNL (Bp. 224/2013);
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, iniţiată de 13 deputaţi – Grupul parlamentar al UDMR (Bp. 282/2013)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului”, iniţiată de doamnele deputat Luminiţa - Pachel Adam şi Maria Dragomir şi domnii deputaţi Vasile Iliuţă, Ion Melinte, Gheorghe Neţoiu, Dumitru Niculescu şi Cătălin-Florin Teodorescu – Grupurile parlamentare ale PPDD, PDL (Bp 324/2013)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege completarea art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, iniţiată de domnii deputaţii Moldovan Jozsef, Kerekes Karoly şi Erdei Doloczki Istvan – UDMR (Bp. 325/2013)
 
Biroul de presă
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii