Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
05:51 20 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 18 septembrie, ora 12.00

ro

18 Sep, 2013 10:27 763 Marime text

GUVERNUL ROMANIEI
Data: 18.09.2013
 

INFORMAŢIE DE PRESĂ

privind actele normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 18 septembrie, ora 12.00          

 1. AJUTOARE UMANITARE DE URGENŢĂ;  PROIECTE DESTINATE LUCRĂRILOR DE COMBATERE A EFECTELOR INUNDAŢIILOR
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului ''Reconstrucţia caselor de locuit distruse sau avariate de calamităţile naturale din anul 2013''
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Galaţi
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din Fondul de intervenţie pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Galaţi în luna septembrie 2013
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţul Galaţi şi constituirea unui stoc de urgenţă
 1. PROIECTE DE LEGE
  1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 -Codul silvic
 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului privind protecţia mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse şi activităţi de pe uscat, semnat la Sofia, Bulgaria la 17 aprilie 2009
 1. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
  1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru ratificarea amendamentelor           convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul      de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012, precum şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006 şi pentru modificarea Legii nr.301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006              
 1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE
  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul      de scrisori semnate la Bucureşti la 25 iunie 2013 şi la Paris la 27 iunie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de      împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la București la 29 ianuarie 2007 și la Paris la 9 februarie 2007
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 18 iunie 2013 şi la Bucureşti la 20 iunie 2013, la Acordul       de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul  2013 pentru Societatea Naţională ''PLAFAR'' S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere privind Înţelegerile europene în domeniul organizaţiilor, programelor şi activităţilor de cercetare (EUROPA) (varianta consolidată) între ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia şi Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei şi ministrul apărării al Republicii Finlanda şi ministrul apărării al Republicii Franceze şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania şi ministrul apărării al Republicii Elene şi Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi ministrul apărării al Marelui Ducat de Luxemburg şi ministrul apărării al Regatului Olandei şi ministrul apărării al Regatului Norvegiei şi Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul apărării naţionale şi ministrul apărării al Republicii Portugheze şi Guvernul României reprezentat de ministrul apărării şi ministrul apărării al Regatului Spaniei şi Guvernul Regatului Suediei reprezentat de ministrul pentru apărare şi ministrul apărării naţionale al Republicii Turcia şi secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi Aranjamentului Grupării Europene de Cercetare nr. 1 (varianta consolidată ERG nr. 1) între ministrul apărării naţionale al Regatului Belgiei şi Ministerul Apărării al Republicii Cehia şi Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei şi ministrul apărării al Republicii Finlanda şi ministrul apărării al Republicii Franceze şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania şi ministrul apărării al Republicii Elene şi Guvernul Republicii Ungaria reprezentat de ministrul apărării şi Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi ministrul apărării al Regatului Olandei şi ministrul apărării al Regatului Norvegiei şi Guvernul Republicii Polonia reprezentat de ministrul     apărării naţionale şi ministrul apărării al Republicii Portugheze şi Guvernul României reprezentat de ministrul apărării și ministrul apărării al Regatului Spaniei și Guvernul Regatului Spaniei și Guvernul Regatului Suediei reprezentat de Ministerul pentru Apărare și ministrul apărării naționale al Republicii Turcia și secretarul de stat pentru apărare al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord privind cooperarea în realizarea Proiectelor de Cercetare și Tehnologie pentru Apărare, semnate la București, la 12 martie 2007 
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Podul nou de la Cosmeşti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca. 5,6 km)
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.505/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula între km 0+000-km 118+873''
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.21 la Hotărârea Guvernului nr.908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea
 1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş
 1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.6 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice are rolul de autoritate de implementare        
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 Cheltuieli de personal, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013
 1. MEMORANDUMURI
  1. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul retransmisiei serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici
  2.  MEMORANDUM cu tema: 1)-Aprobarea participării delegaţiei române la cea de-a X-a Conferinţă Anuală a Comisiei Interguvernamentale TRACECA, care are loc la Dushanbe (Republica Tadjikistan), în data de 17 septembrie 2013
2) Aprobarea elementelor de mandat al delegaţiei române
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Marcel Bogdan Pandelică -Subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Energie, în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară-RATEN
 2.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării unui Memorandum de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Alimentaţiei, Agriculturii şi Zootehniei din Republica Turcia pentru cooperarea în agricultură
  
 1. PUNCTE DE VEDERE
  1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea  alin. (2) al art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 93/2003 privind Codul de procedură fiscală”, iniţiată de domnul deputat Marian Enache – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 229/2013)
  2.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind utilizarea monedei naţionale”, iniţiată de 16 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, UDMR, PD-L (Bp. 306/2013)
  3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind definirea spaţiului rural naţional”, iniţiată de 24 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PDL, PP-DD, UDMR (Plx. 208/2013)
  4.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 2 din Legea  nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România, iniţiată de domnul deputat Amet Varol – Minorităţi Naţionale  (Bp. 244/2013)
  5.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului”, iniţiată de 40 parlamentari – Grupul parlamentar al PNL, independent (Plx. 209/2013).
 
Biroul de presă
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii