Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
16:50 23 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Servicii de asistenta tehnica pentru activitatea de omologare, certificare si probe, precum si elaborarea specificatiilor tehnice pentru achizitia echipamentelor electrice si a dispozitivelor de protectie si control pentru instalatiile IT-MT-JT - 11.

ro

11 Apr, 2013 00:00 482 Marime text
CONTRACT NR: 65 / 11.04.2013
OBIECT: Servicii de asistenta tehnica pentru activitatea de omologare, certificare si probe, precum si elaborarea specificatiilor tehnice pentru achizitia echipamentelor electrice si a dispozitivelor de protectie si control pentru instalatiile IT-MT-JT
VALOARE: 200.000,00 Moneda: EUR Fara TVA / 876.560 Moneda: RON
ATRIBUIT: ENEL DISTRIBUZIONE SpA
Adresa postala: Via Ombrone nr.2 , Localitatea: Roma , Cod postal: 922436 , Italy , Tel. +39 0683059344 , Fax: +39 0685376235


Anunt de atribuire (utilitati) numarul 135685/16.04.2013


Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900587 , Romania , Punct(e) de contact: Ana Ivanescu , Tel. +4 02372115089 , Email: ana-roxana.ivanescu@enel.com , Fax: +4 0372871908


I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

- Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de asistenta tehnica pentru activitatea de omologare, certificare si probe, precum si elaborarea specificatiilor tehnice pentru achizitia echipamentelor electrice si a dispozitivelor de protectie si control pentru instalatiile IT-MT-JT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Conform cerinte achizitor
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti


II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asistenta tehnica pentru activitatea de omologare, certificare si probe, precum si elaborarea specificatiilor tehnice pentru achizitia echipamentelor electrice si a dispozitivelor de protectie si control pentru instalatiile IT-MT-JT
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)


II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
200.000 EUR


SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice


IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut


IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 65
Denumirea: Servicii de asistenta tehnica pentru activitatea de omologare, certificare si probe
V.1) Data atribuirii contractului 11.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENEL DISTRIBUZIONE SpA
Adresa postala: Via Ombrone nr.2 , Localitatea: Roma , Cod postal: 922436 , Italy , Tel. +39 0683059344 , Fax: +39 0685376235


V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 200.000,00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 200.000,00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 876.560 Moneda: RON

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta - Sectia Comerciala
Adresa postala: str. Traian nr.31 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. +4 0241551345 , Fax: +4 0241610241


Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: B.dul I. Mihalache, corp C, etaj 1, , Localitatea: , Cod postal: 011172 , Romania , Tel. 021/2065045 , Fax: 021/3175980 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 011172 , Romania , Tel. +4 0372115089 , Fax: +4 0372871908


VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2013 17:54

Ti-a placut articolul?

Comentarii