Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:33 16 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza sectiei CT1 Constanta - 5 loturi

ro

12 Aug, 2013 00:00 504 Marime text
CONTRACT NR: 255 / 07.08.2013
OBIECT: Reparatii curente la instalatiile SCB pe razaSectiei CT1 Cta: inst. BLA pe dist. Ag. Ecl.-Ef.N.
VALOARE: 70.000,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: SC ISAFT LITORAL SRL
Adresa postala: STR. LT. MANOIU, NR.1, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900318, Romania, Tel. +40 585810, Email: isaftlitoral@yahoo.com, Fax: +40 585810

CONTRACT NR: 258 / 12.08.2013
OBIECT: Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1 Cta: instalatia CED in statia PC2
VALOARE: 70.000,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: COMPANIA CONSTRUCTII FEROVIARE S.A.
Adresa postala: Str.Ciprian Porumbescu, Nr.21 A, Localitatea: Campulung Moldovenesc, Cod postal: 700613, Romania, Tel. 0745650732, Email: mscripcaru@cfm.ro, Fax: 0230 311454

CONTRACT NR: 259 / 12.08.2013
OBIECT: Reparatii curente instalatii SCB pe raza sectiei CT1 Constanta: inst.CED in statia Port A1-B1,A2-B2
VALOARE: 38.478,60 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: COMPANIA CONSTRUCTII FEROVIARE S.A.
Adresa postala: Str.Ciprian Porumbescu, Nr.21 A, Localitatea: Campulung Moldovenesc, Cod postal: 700613, Romania, Tel. 0745650732, Email: mscripcaru@cfm.ro, Fax: 0230 311454


Nr. anunt atribuit / Data atribuire: 139154 / 12-08-2013
Nr. anunt participare / Data publicare: 144344 / 2013-06-14 11:10:00

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala CREIR CF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Belu, Tel. +40 241617402, Email: daniela.belu@cfr.ro, Fax: +40 241617402, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza sectiei CT1 Constanta – 5 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Raza Sectiei CT1 Cta, conform caietelor de sarcini
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
„Lucrari de reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza sectiei CT1 Constanta” – 5 loturi, conform caietului de sarcini. Se vor executa lucrari de demontare partiala a pieselor si subansamblelor cu uzuri frecvente, înlaturarea jocurilor care depasesc limitele admise, repararea, reconditionarea sau înlocuirea celor nereparabile, a cablurilor cu rezistenta de izolatie scazuta, vopsirea instalatiei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234115-5 - Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
70.000 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/4/306/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 255
Denumirea: Reparatii curente la instalatiile SCB pe razaSectiei CT1 Cta: inst. BLA pe dist. Ag. Ecl.-Ef.N.
V.1) Data atribuirii contractului 07.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ISAFT LITORAL SRL
Adresa postala: STR. LT. MANOIU, NR.1, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900318, Romania, Tel. +40 585810, Email: isaftlitoral@yahoo.com, Fax: +40 585810
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 84.985,78 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 70.000,00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 258
Denumirea: Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1 Cta: instalatia CED in statia PC2
V.1) Data atribuirii contractului 12.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMPANIA CONSTRUCTII FEROVIARE S.A.
Adresa postala: Str.Ciprian Porumbescu, Nr.21 A, Localitatea: Campulung Moldovenesc, Cod postal: 700613, Romania, Tel. 0745650732, Email: mscripcaru@cfm.ro, Fax: 0230 311454
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 84.887,86 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 83.376,51 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 259
Denumirea: Reparatii curente instalatii SCB pe raza sectiei CT1 Constanta: inst.CED in statia Port A1-B1,A2-B2
V.1) Data atribuirii contractului 12.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMPANIA CONSTRUCTII FEROVIARE S.A.
Adresa postala: Str.Ciprian Porumbescu, Nr.21 A, Localitatea: Campulung Moldovenesc, Cod postal: 700613, Romania, Tel. 0745650732, Email: mscripcaru@cfm.ro, Fax: 0230 311454
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40.016,33 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38.478,60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Modul de departajare a ofertelor cu pret egal - Daca doua sau mai multe oferte contin în cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc, a caror oferte au preturi egale, o noua propunere financiara, în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. 2.Pentru a putea vizualiza fisierele atasate anuntului de participare va recomandam sa descarcati aplicatia shellSAFE VERIFY de la urmatoarea adresa web:http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel. +40 241589840, Fax: +40 241587240
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2013 13:20

Ti-a placut articolul?

Comentarii