Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
11:40 22 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Achizitionarea serviciilor pentru dezvoltarea sistemului informatic din cadrul proiectului „Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii in ariile naturale protejate aflate in custodia Directiei Silvice Constanta” - 08.10.2012

ro

08 Oct, 2012 00:00 554 Marime text
CONTRACT NR: 224/08.10.2012
OBIECT: Achizitionarea serviciilor pentru dezvoltarea sistemului informatic din cadrul proiectului „Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii in ariile naturale protejate aflate in custodia Directiei Silvice Constanta”
VALOARE: 2.772.223,00 Moneda: RON Fara TVA
ATRIBUIT: TEAMNET INTERNATIONAL S.A.
Adresa postala: Str. Mihai Bravu, nr.10 , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100550 , Romania , Tel. +40 0213116631 , Email: office@teamnet.ro, marina.otea@teamnet.ro , Fax: +40 0213116632 , Adresa internet (URL): www.teamnet.ro


Anunt de atribuire numarul 131125/27.11.2012

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 136704 / 20.06.2012
Denumire contract: ACHIZITIONAREA SERVICIILOR PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI INFORMATIC DIN CADRUL PROIECTULUI „IMBUNATATIREA STARII DE CONSERVARE A BIODIVERSITATII IN ARIILE NATURALE PROTEJATE AFLATE IN CUSTODIA DIRECTIEI SILVICE CONSTANTA”

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Asociatia Romana pentru Dezvoltare Durabila-Constanta
Adresa postala: Bd. Mamaia nr. 28 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900670 , Romania , Punct(e) de contact: Mihai-Gabriel NEACSU , Tel. +40 0726350600 , Email: dezvoltaredurabilacta@yahoo.com , Fax: +40 0372876134 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Organizatie nonguvernamentala
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionarea serviciilor pentru dezvoltarea sistemului informatic din cadrul proiectului „Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii in ariile naturale protejate aflate in custodia Directiei Silvice Constanta”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul ARDD Constanta.
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIONAREA SERVICIILOR PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI INFORMATIC DIN CADRUL PROIECTULUI „IMBUNATATIREA STARII DE CONSERVARE A BIODIVERSITATII IN ARIILE NATURALE PROTEJATE AFLATE IN CUSTODIA DIRECTIEI SILVICE CONSTANTA”
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

72212517-6 - Servicii de dezvoltare de software IT (Rev.2)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72212610-8 - Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date (Rev.2)
72212900-8 - Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
72240000-9 - Servicii de analiza si de programare de sisteme (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

2.772.223 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
69
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da

Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S119-197428 din 23.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 224/08.10.2012
Denumirea: Contract servicii
V.1) Data atribuirii contractului 08.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

TEAMNET INTERNATIONAL S.A.
Adresa postala: Str. Mihai Bravu, nr.10 , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100550 , Romania , Tel. +40 0213116631 , Email: office@teamnet.ro, marina.otea@teamnet.ro , Fax: +40 0213116632 , Adresa internet (URL): www.teamnet.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2.881.728,70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2.772.223,00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 95.000,00

Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Instalare echipamente de calcul
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Axa Prioritara 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii, Domeniu major de interventie - Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii si retelei Natura 2000
VI.2) Alte informatii
In situatia in care doua sau mai multe oferte vor fi clasate pe primul loc cu punctaje egale, se vor aplica urmatoarele modalitati de departajare: - oferta castigatoare va fi stabilita ca fiind cea care a prezentat cel mai mic pret - in situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, comisia de evaluare va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Asociatia Romana pentru Dezvoltare Durabila Constanta
Adresa postala: Bvd. Mamaia, nr. 28 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900670 , Romania , Tel. +40 736394460 , Email: dezvoltaredurabilacta@yahoo.com , Fax: +40 372876134
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2012 11:50

Ti-a placut articolul?

Comentarii