Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
03:43 16 07 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Activitatea A.P.M. Constanţa în perioada 09.01 - 13.01.2012

ro

16 Jan, 2012 23:51 1637 Marime text
În cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, în săptămâna 09.01 - 13.01.2012 s-au desfăşurat următoarele activităţi:

Compartimentul Proiecte, Relaţii Publice (C.P.R.P.)

S-a asigurat permanent:
informarea publică directă;
informarea presei;
corespondenţa pentru solicitările scrise şi petiţii.
A fost transmisa la ARPM Galaţi Raportarea săptămânală privind acţiunile de mediatizare a activităţii comunicare - apariţii media.
A fost transmisa la ARPM Galaţi Raportarea lunara privind solicitările de informaţii de mediu deţinute de autorităţile publice din judeţul Constanta.
A fost transmisa la ANPM raportarea trimestriala privind solicitările de informaţii de interes public conform Legii nr.544/2001 si HG nr.878/2005.

Programul Casa Verde

În cadrul "Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire" sesiunea 2010 s-a depus 1 dosar de decontare, în total fiind depuse pana la aceasta data 297 dosare de decontare.

Serviciul Reglementări (S.R.)
În cadrul Compartimentelor Evaluare Impact (C.E.I.) şi Evaluare adecvată (C.E.A.) s-au eliberat 47 acte de reglementare şi 15 consultaţii tehnice.

Compartimentul Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol (C.D.S.C.P.S.S
A fost transmisa către ARPM Galaţi raportarea privind operatorii economici autorizati pentru colectarea, tratarea deşeurilor de baterii şi acumulatori.
În vederea colectării datelor şi informaţiilor privind generarea şi gestionarea deşeurilor în anul 2010, următorii operatori economici au avut obligaţia să completeze chestionare si să le transmită către APM Constanta:
  • operatorii economici care generează mai mult de 5 t/an deşeuri nepericuloase şi/sau 0,1t/an deşeuri periculoase -completează chestionare GD- PRODDES
  • operatorii de salubritate/unităţile administraţiei publice locale - completează chestionare GD- MUN
  • operatorii instalaţiilor de tratare a deşeurilor/unităţilor administraţiei publice locale -completează chestionare GD -TRAT
  • operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare/tratare deşeuri în vederea reciclării - completează chestionare GD- COLECTARE/TRATARE
  • operatorii staţiilor de epurare orăşeneşti şi industriale -completează chestionare GD- NAMOL
Chestionarele sunt în curs de verificare si introducere în baza de date MEDIUS.

Compartimentul Arii Protejate (C.A.P.)

Se asigură permanent corespondenţa pentru solicitările scrise cu privire la ariile naturale protejate de interes naţional şi din Reţeaua Ecologică Natura 2000.
S-au emis puncte de vedere privind încadrarea, fata de ariile naturale protejate din Judeţul Constanta si impactul asupra biodiversităţii a obiectivelor propuse pentru avizare/autorizare.

Serviciul Monitorizare (S.M)

Compartimentul Monitorizare, Baze de Date (C.M.B.D)
Ca urmare a sarcinilor care revin operatorilor economici care deţin instalaţii care intră sub incidenţa Directivei 94/63/CE transpusă în legislaţia din România prin HG 568/2001 republicată, privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor s-a monitorizat stadiul conformării instalaţiilor şi echipamentelor cu prevederile Directivei. A fost asigurată corespondenţa cu privire la actualizarea certificatelor de inspecţie tehnică
COV referitoare la respectarea cerinţelor tehnice în exploatare a instalaţiilor, in scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili.
S-a realizat validarea zilnică a datelor de calitate a aerului provenite din reţeaua automată de monitorizare. Nu s-au înregistrat depăşiri ale concentraţiilor imisiilor .

S-au transmis la ARPM- Galaţi, ANPM - Bucureşti şi Instituţia Prefectului-judeţul Constanţa următoarele raportări:

Raportarea săptămânală privind Agenda de activităţi a APM Constanţa;
Raportare lunară privind privind Numarul de analize fizico-chimice si numar analize efectuate de cele doua statii de Radioactivitate (Constanta si Cernavoda);
Raportare lunară privind Raportul de activitate al APM Constanţa;
Raportare anuala referitoare la Aprobarea fluxului informaţional-decizional de avertizare - alarmare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă;
Raportare trimestrială privind Planul de acţiuni pe anul 2011 pentru realizarea în judeţ a obiectivelor derivate din Programul de guvernare 2009-2012;
Raportare trimestrială referitoare la avizarea „ Planului de implementare la nivel local privind integrarea europeană - Capitolul 22 - Mediu", aferent trimestrului IV - 2011.

Compartimentul Laborator (C.L.)
Aer
S-au prelevat probe de aer la cererea beneficiarilor in vederea analizei următorilor indicatori: pulberi in suspensie,emisii. şi măsurători de sonometrie.
S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA;
S.C. ANDO STIL CONSTRUCT MEDGIDIA;
SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA.
În cadrul programului de monitorizare zilnică a calităţii aerului, au fost prelevate probe de pulberi in suspensie, fracţiunile PM10 si PM2,5, de la staţiile de monitorizare a calităţii aerului amplasate in judeţul Constanta, respectiv localităţile: Constanta - staţiile Casa de Cultura, Fantasio, str. Liliacului, Mangalia, Năvodari - Tabăra, Medgidia. Probele sunt in lucru pentru determinarea concentraţiilor de metale grele din aer - plumb, cadmiu, nichel, arsen.
In această săptămână s-au efectuat măsurători de sonometrie în cele 10 puncte de monitorizare internă .
S-au definitivat buletinele de analiza din săptămâna trecută..
Apa
In cadrul programului de monitorizare a calitatii mediului s-a prelevat si s-a analizat o proba de precipitaii APM .

S-au definitivat analizele si eliberat buletinele de analiza din săptămâna trecută..

Radioactivitate
Rezultatele analizelor de radioactivitate efectuate în regim continuu prin staţiile de radioactivitate Constanţa şi Cernavodă (măsurători beta-globale şi gamma-spectrometrice pentru factorii de mediu), s-au situat sub valorile nivelurilor de notificare operaţionale.

Pentru detalii suplimentare şi orice alte informaţii legate de activitatea APM Constanţa, puteţi contacta pe Monica Bucşan sau Oana Stancovici - Bianu din cadrul Compartimentului Proiecte, Relaţii Publice.

Director Executiv
Simona Constantin


Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii