Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
23:19 23 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Activitatea A.P.M. Constanţa în perioada 16.01 - 20.01.2012

ro

20 Jan, 2012 22:21 792 Marime text
În cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, în săptămâna 16.01 - 20.01.2012 s-au desfăşurat următoarele activităţi:

Compartimentul Proiecte, Relaţii Publice (C.P.R.P.)
S-a asigurat permanent:
informarea publică directă;
informarea presei;
corespondenţa pentru solicitările scrise şi petiţii.
A fost transmisă la ARPM Galaţi Raportarea săptămânală privind acţiunile de mediatizare a activităţii comunicare - apariţii media.
A fost transmisă la ARPM Galaţi Raportarea lunară privind evenimente internaţionale si vizite ale unor delegaţii străine la APM-uri.
A fost transmisă la ARPM Galaţi Raportarea lunară privind evenimente internaţionale de interes pentru APM-uri.

Programul Casa Verde
În cadrul "Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire" sesiunea 2010 s-au depus până la această dată 297 dosare de decontare.

Serviciul Reglementări (S.R.)
În cadrul Compartimentelor Evaluare Impact (C.E.I.) şi Evaluare adecvată (C.E.A.) s-au eliberat 43 acte de reglementare şi 23 consultaţii tehnice.

Compartimentul Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol (C.D.S.C.P.S.S
Au fost transmise către ANPM/ARPM Galaţi raportările privind
- stadiul închiderii crematoriilor,
- situaţia firmelor autorizate sau în curs de autorizare pentru incinerarea, transportul şi eliminarea finală a deşeurilor medicale,
- situaţia firmelor autorizate sau în curs de autorizare pentru incinerarea deşeurilor,
- situaţia operatorilor economici autorizati pentru colectarea, tratarea deşeurilor de baterii şi acumulatori
- transportul intern de deşeuri periculoase pentru perioada octombrie-decembrie 2011
- monitorizarea extinderii sistemelor de colectare selectiva, aferentă semestrului II -2011
În vederea colectării datelor şi informaţiilor privind generarea şi gestionarea deşeurilor în anul 2010, următorii operatori economici au avut obligaţia să completeze chestionare si să le transmită către APM Constanta:
  • operatorii economici care generează mai mult de 5 t/an deşeuri nepericuloase şi/sau 0,1t/an deşeuri periculoase -completează chestionare GD- PRODDES
  • operatorii de salubritate/unităţile administraţiei publice locale - completează chestionare GD- MUN
  • operatorii instalaţiilor de tratare a deşeurilor/unităţilor administraţiei publice locale -completează chestionare GD -TRAT
  • operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare/tratare deşeuri în vederea reciclării - completează chestionare GD- COLECTARE/TRATARE
  • operatorii staţiilor de epurare orăşeneşti şi industriale -completează chestionare GD- NAMOL
Chestionarele sunt în curs de verificare si introducere în baza de date MEDIUS.
Au fost aprobate şapte Formulare pentru transportul deşeurilor periculoase către operatori economici, din judeţul Constanţa, autorizaţi pentru valorificarea/eliminarea deşeurilor periculoase.

Compartimentul Arii Protejate (C.A.P.)
Se asigură permanent corespondenţa pentru solicitările scrise cu privire la ariile naturale protejate de interes naţional şi din Reţeaua Ecologică Natura 2000.
S-au emis puncte de vedere privind încadrarea, fata de ariile naturale protejate din Judeţul Constanta si impactul asupra biodiversităţii a obiectivelor propuse pentru avizare/autorizare.

Serviciul Monitorizare (S.M)
Compartimentul Monitorizare, Baze de Date (C.M.B.D)
Ca urmare a sarcinilor care revin operatorilor economici care deţin instalaţii care intră sub incidenţa Directivei 94/63/CE transpusă în legislaţia din România prin HG 568/2001 republicată, privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor s-a monitorizat stadiul conformării instalaţiilor şi echipamentelor cu prevederile Directivei. A fost asigurată corespondenţa cu privire la actualizarea certificatelor de inspecţie tehnică
COV referitoare la respectarea cerinţelor tehnice în exploatare a instalaţiilor, in scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili.
S-a realizat validarea zilnică a datelor de calitate a aerului provenite din reţeaua automată de monitorizare. Nu s-au înregistrat depăşiri ale concentraţiilor imisiilor .
Finalizarea introducerii datelor manuale privind valorile zilnice pentru PM10 şi metale grele aferente anului 2011.
S-au transmis la ARPM- Galaţi, ANPM - Bucureşti şi Instituţia Prefectului-judeţul Constanţa următoarele raportări:
Raportarea săptămânală privind Agenda de activităţi a APM Constanţa;
Raportare lunară privind Planul de măsuri prioritare pentru anul 2011-Capitolul 22 Mediu.

Compartimentul Laborator (C.L.)

Aer
S-au prelevat probe de aer la cererea beneficiarilor in vederea analizei pulberilor sedimentabile.
S.C. MINMETAL S.A. PORT CONSTANTA
S.C. ALEN TOP S.R.L.MEDGIDIA
S.C. WIND POWER ENERGY S.R.L. -PARC EOLIAN PANTELIMON.
În cadrul programului de monitorizare zilnică a calităţii aerului, au fost prelevate probe de pulberi in suspensie, fracţiunile PM10 si PM2,5, de la staţiile de monitorizare a calităţii aerului amplasate in judeţul Constanta, respectiv localităţile: Constanta - staţiile Casa de Cultura, Fantasio, str. Liliacului, Mangalia, Năvodari - Tabăra, Medgidia. Probele sunt in lucru pentru determinarea concentraţiilor de metale grele din aer - plumb, cadmiu, nichel, arsen.
In această săptămână s-au efectuat măsurători de sonometrie în cele 10 puncte de monitorizare internă .
S-au definitivat buletinele de analiza din săptămâna trecută..

Apa
S-au prelevat probe de apa foraj la cererea beneficiarului S.C. ARGUS S.A. C-TA -Depozitul de deşeuri tehnologice, Lumina .

Sol
Nu s-au prelevat probe de sol.

Radioactivitate
Rezultatele analizelor de radioactivitate efectuate în regim continuu prin staţiile de radioactivitate Constanţa şi Cernavodă (măsurători beta-globale şi gamma-spectrometrice pentru factorii de mediu), s-au situat sub valorile nivelurilor de notificare operaţionale.

Pentru detalii suplimentare şi orice alte informaţii legate de activitatea APM Constanţa, puteţi contacta pe Monica Bucşan sau Oana Stancovici - Bianu din cadrul Compartimentului Proiecte, Relaţii Publice.

Director Executiv
Simona CONSTANTIN

Ti-a placut articolul?

Comentarii