Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
04:56 17 01 2021 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, convocat în şedinţă ordinară. 22 de proiecte pe ordinea de zi

ro

10 Jan, 2018 14:00 906 Marime text
Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în data de 15 ianuarie 2018, ora 12,00, în sala de şedinţe a Consiliului Local.
 
 Ordinea de zi este compusă din urmatoarele puncte:         
    
1. Proiect de  hotărâre privind aprobarea Planului de pază al comunei Valu lui Traian pentru anul 2018.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Valu lui Traian, pe anul 2018.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiuni şi Lucrări de interes local, ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 în anul 2018.
Iniţiator-Primar-  MITROI FLORIN
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate de persoanele faţă de care s-a renunţat la urmărirea penală şi s-a stabilit prestarea unei munci neremunerate în  folosul comunităţii, în anul 2018.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de plată pentru achitarea unui teren ce face parte din domeniul privat al comunei.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
 
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2018.
Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN
      
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.96/16.03.2015 privind aprobarea nomenclaturii stradale la nivelul  comunei Valu lui Traian, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI FLORIN
 
8. Proiect de  hotărâre privind aprobarea Planului de întreţinere a domeniului public şi privat de realizat de către societatea ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”S.R.L., în  anul 2018.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii şi dotări al  Societăţii ”Gospodărie comunală Valu lui Traian”SRL, pe anul 2018.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui termen în vederea eliberării unor autorizaţii de construire.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
 
11.
Proiect de hotărâre pentru abrogarea lit.”a” a art.1 din H.C.L. nr.242/12.08.2016 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor loturi de casă ce fac parte din domeniul privat al  comunei Valu lui Traian, cu modificârile ulterioare.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă.
Iniţiator- Primar MITROI FLORIN
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea CONTULUI DE EXECUŢIE al bugetului local pe anul 2017.
 Iniţiator-Primar-FLORIN MITROI
   
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, începând cu data de 01.01.2018.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
 
15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind acordarea finanţărilor nerambursabile în cursul anului 2017.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
 
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii (ANL), aflate în proprietatea privată a  statului şi în administrarea Consiliului Local Valu lui Traian, pentru anul 2018.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării U.A.T. Comuna Mihai Vitezu din judeţul Constanţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal” Constanţa.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
 
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Valu lui Traian, însuşit şi aprobat prin  H.C.L. nr.90/19.03.2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator- primar  MITROI  FLORIN
 
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.1 din  H.C.L. nr.272/10.08.2011 privind aprobarea atribuirii  prin  compensare  către moştenitorii def. SCHIAU NICOLAE a unei suprafeţe de teren, în schimbul  suprafeţei de 716 m.p. teren preluat de Consiliul Local în  urma decolmatării canalului de evacuare a apelor  pluviale, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
 
21. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din alin.(7) al art.24 din Anexa nr.4 la  H.C.L. nr.355/27.10.2017 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenurilor ce fac parte din islazul comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa.
Iniţiator- primar MITROI FLORIN
 
22 .  Diverse:
-Prezentarea Deciziei nr.54/21.12.2017 emisă de directorul  adjunct al Camerei de Conturi Constanta în urma controlului efectuat la  ”Gospodărie Comunal Valu lui Traian” SRL, în perioada 23.10- 29.11.2017.
 
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii