Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:04 23 09 2020 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, convocat în ședință ordinară

ro

16 Jan, 2020 16:20 1590 Marime text
Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanţa, în conformitate cu prevederile art.133 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, în data de 23.01.2020 ora- 12,00 , ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Proiectul ordinii de zi este compus din urmatoarele puncte: 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a doamnei IURUC LUMINIŢA.

Iniţiator- Consilier Local BINDELA VASILE

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiei de validare a mandatelor de consilieri, constituită prin H.C.L. nr.1/25.06.2016.

Iniţiator- Consilier Local BINDELA VASILE

3. Proiect de hotărâre validarea mandatului de consilier local al domnului BUHLEA ADRIAN.

Iniţiator- Consilier Local BINDELA VASILE

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea CONTULUI DE EXECUŢIE al bugetului local pe anul 2019.

Iniţiator-Primar-FLORIN MITROI

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea BUGETULUI LOCAL pe anul 2020.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

7. Proiect de hotărâre privind crearea unui FOND de REZERVĂ BUGETARĂ de 1 % din totalul cheltuielilor, în cadrul bugetului local pe anul 2020.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2020.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază al comunei Valu lui Traian pentru anul 2020.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Valu lui Traian, pe anul 2020.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiuni şi Lucrări de interes local, ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 în anul 2020.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate de persoanele faţă de care s-a renunţat la urmărirea penală şi s-a stabilit prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, în anul 2019.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate de persoanele faţă de care s-a stabilit, prin hotărâri judecătoreşti, prestarea unei munci în folosul comunităţii, în baza Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în anul 2019.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii (ANL), aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Consiliului Local Valu lui Traian, pentru anul 2020.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activităţile prestate de S”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRL.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 ale S”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRL și prelungirea perioadei de îndeplinire a funcției de director al acestei societăți de către domnul Fleșaru Ion

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de repartizare a profitului net al S”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRL

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții și dotări al S”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”S.R.L., pe anul 2020.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității Societății ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”S.R.L., pe anul 2020.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de întreţinere a domeniului public şi privat de realizat de către societatea ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”S.R.L., în anul 2020.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

21. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, începând cu data de 01.01.2020.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.304/21.11.2019 privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă constând în lemne de foc unor persoane defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- primar MITROI FLORI

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2020.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale la nivelul comunei Valu lui Traian, aprobată prin H.C.L. nr.6/23.01.2019, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii directe a terenului intravilan în suprafaţă de 249 mp,, lot nr.517 zona F, ce face parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian .

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.286/ 24.10.2019 şi a H.C.L. nr.287/24.10.2019, cu modificările ulterioare.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

28. Proiect de hotărâre pentru modificarea literei „a” a art.2 din H.C.L. nr.287/25.08.2017 privind stabilirea contravenţiilor şi sancţiunilor în domeniul gospodăririi comunale, cu modificările şi completările ulterioare

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, nr.3 şi nr.5 organizate conform H.C.L. nr.6/25.06.2016.

Iniţiator- Consilier Local BINDELA VASILE

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de aprovizionare a populației comunei Valu lui Traian cu principalele produse alimentare și nealimentare raționalizate în caz de mobilizare și de război.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a Societății ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRL pe anul 2020

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

32. Diverse :

- Raportul Primarului pe anul 2019, nr.1082/16.01.2019;

- Rapoarte de activitate ale consilierilor locali pe anul 2019;

- Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem.II 2019;

- Stadiu completare Registrul Agricol sem.II 2019.

- Raport privind acordarea finanţărilor nerambursabile în cursul anului 2019

Ti-a placut articolul?

Comentarii