Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
19:04 24 05 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Declaraţie de avere - Doru Adrian Mihai Ce deţine şeful Biroului de Urmărire Trafic Maritim din cadrul CN APMC (documente)

ro

08 Aug, 2017 00:00 2434 Marime text
Doru Adrian Mihai, şeful Biroului de Urmărire Trafic Maritim din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (CN APMC), a menţionat în declaraţia de avere completată în mai 2017 un teren intravilan cumpărat în 1990, în Mamaia Sat, cu suprafaţa de 1.000 mp, care îi aparţine soţiei sale, Mihaela Cristina Mihai, şi un teren agricol cumpărat în 2008, pe care îl deţine în cote egale cu aceasta. Terenul are suprafaţa de 430 mp şi este situat în Tuzla.
 
Acesta a mai declarat o casă cumpărată în 1990, care îi aparţine soţiei sale şi care are suprafaţa de 100 mp. Precizăm că aceleaşi bunuri imobile au fost menţionate şi în declaraţia de avere completată în anul 2016.
 
Doru Adrian Mihai nu are bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică sau obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro. Nu are nici conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii sau forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv carduri de credit, ale căror sume totale să depăşească 5.000 de euro.
 
În ultimii doi ani nu a obţinut servicii, cadouri sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală să depăşească 500 de euro.
 
Conform declaraţiei de avere aferente anului fiscal 2016, Doru Adrian Mihai a încasat venituri în valoare de 63.639 de lei de la CN APM SA Constanţa şi 978 de lei de la Şcoala Portuară Constanţa, iar soţia lui, Mihaela Cristina Mihai, a câştigat 67.278 de lei de la CN APM SA Constanţa. La veniturile familiei s-au adăugat alocaţiile copiilor, în valoare totală de 2.016 lei.
În acelaşi an, soţia lui a mai obţinut 11.200 de lei, prin înstrăinarea unui autoturism Citroen, către Gheorghe Frigioiu.
 
Potrivit declaraţiei de avere aferente anului fiscal 2015, Doru Mihai a câştigat 57.958 (monedă neprecizată) şi 604 (monedă neprecizată) de la Şcoala Portuară Constanţa, iar soţia lui a încasat 59.755 (monedă neprecizată). La veniturile familiei s-au adăugat alocaţiile copiilor, în valoare totală de 1.512 lei.
 
În declaraţiile de interese completate în anii 2016 şi 2017 nu sunt menţiuni. 

În secţiunea „Documente“ puteţi vizualiza declaraţiile de avere şi de interese ale lui Doru Adrian Mihai, şeful Biroului de Urmărire Trafic Maritim din cadrul CN APMC.
 
Aleşii locali, demnitarii, persoanele cu funcţii de conducere şi control, precum şi funcţionarii publici au obligaţia să îşi depună sau să îşi actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese. Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă averile şi interesele demnitarilor şi ale angajaţilor celor mai importante instituţii publice din judeţul Constanţa şi ai companiilor naţionale, aşa cum apar acestea fie pe site-urile instituţiilor, fie pe cel al Agenţiei Naţionale de Integritate.

Ti-a placut articolul?

Comentarii