Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
22:04 19 08 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Câte petiții și cazuri au fost rezolvate în anul 2018 cu ajutorul Avocatului Poporului, Biroul Teritorial Constanța

ro

11 Feb, 2019 17:34 1118 Marime text
Biroul Teritorial Constanța Avocatul Poporului funcționează, începând cu anul 2019 în clădirea Camerei de Conturi Constanța, având sediul, în Bdul. Ferdinand nr. 7 bis, Municipiul Constanța. Activitatea biroului se desfășoară de regulă la sediul menționat, însă lunar reprezentanții biroului acordă audiențe în teritoriu în județul Constanța, la sediile Primăriei Medgidia și Primăriei Cernavodă, precum și în județul Tulcea la sediul Instituției Prefectului, Str. Păcii, nr. 18.

Potrivit unui comunicat transmis de Biroul Teritorial Constanța  Avocatul Poporului, în luna februarie 2019, în data de 18.02.2019 reprezentanții Biroului Teritorial Constanța vor acorda audiențe la Instituția Prefectului județul Tulcea și în data de 25.02.2019 la sediul primăriilor din Medgidia, începând cu ora 900 și la Cernavodă, începând cu ora 1100.     

”Instituția Avocatul Poporului are rolul de a apăra drepturile și libertățile persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile administrației publice, valorificând tradiția și experiența clasicului Ombudsman. Organizarea și funcționarea instituției este reglementată prin dispozițiile art. 58-60 din Constituție, Legea nr. 35/1997, republicată și de Regulamentul propriu al instituției.
Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile fie din oficiu sau la cererea persoanelor fizice, a societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, a asociaţiilor sau a altor persoane juridice, precum şi inopinat, prin efectuarea vizitelor în locurile de detenţie, potrivit legii” - au transmis reprezentanții Biroului Teritorial Constanța Avocatul Poporului.

În cazul în care, în urma examinării petiţiilor primite, se constată că petiţia persoanei fizice lezate este întemeiată, Biroul Teritorial Constanța al instituţiei Avocatul Poporului se adresează în scris autorităţii administraţiei publice care a încălcat drepturile persoanei fizice şi solictă soluționarea problemei semnalate. Autorităţile publice în cauză vor lua de îndată măsurile necesare pentru înlăturarea ilegalităţilor constatate, înlăturarea cauzelor care au generat sau au favorizat încălcarea drepturilor persoanei lezate şi vor informa despre aceasta instituţia Avocatul Poporului. În cazul în care autoritatea administraţiei publice sau funcţionarul public nu înlătură, în termen de 30 de zile de la data sesizării, ilegalităţile comise, Biroul Teritorial Constanța al instituţiei Avocatul Poporului se adresează autorităţilor administraţiei publice ierarhic superioare, care sunt datoare să îi comunice, în termen de cel mult 45 de zile, măsurile luate. Dacă autoritatea publică sau funcţionarul public aparţine administraţiei publice locale, instituţia Avocatul Poporului se adresează prefectului.

Instituția centrală are sediul în București, str. George Vraca nr. 8, Sector 1, iar în teritoriu funcționează birouri teritoriale având aceeași competență teritorială similară cu aceea a Curților de Apel. Astfel, Biroul Teritorial Constanța are în competența sa teritorială județele Constanța și Tulcea.

În anul 2018 bilanțul activității Biroului Teritorial Constanța se prezintă după cum urmează:
  • audiențe acordate cetățenilor 650;Pentru instituţia Avocatul Poporului, este important ca cetăţenii să fie informaţi şi familiarizaţi, în permanență, cu privire la drepturile şi libertăţile garantate de lege şi să se creeze condiţiile necesare pentru cunoaşterea şi exercitarea lor. O bună cunoaştere a acestor drepturi şi libertăţi permite realizarea lor optimă. Din acest considerent, cu prilejul audienţelor, petiţionarilor li se dau explicaţii asupra problemelor pe care le invocă, li se acordă îndrumări de specialitate privind posibilele căi de urmat pentru soluţionarea problemelor şi li se indică instituţiile sau autorităţile competente.
  • petiții înregistrate și soluționate 280;Petițiile au avut ca obiect încălcarea de către autoritățile publice a următoarelor drepturi constituționale: dreptul de petiționare (53), dreptul de proprietate privată (30), dreptul la un nivel de trai decent (11),dreptul la informație (159), dreptul la ocrotirea sănătății (4 petiții), dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (11), dreptul la protecția copiilor și a tinerilor (15), dreptul privind protecția persoanelor cu handicap (3), dreptul la un proces echitabil, accesul liber la justiție, precum și alte drepturi constituționale.
  • apeluri telefonice prin dispecerat 458;Prin serviciul dispecerat, persoanele fizice solicită, prin telefon, informaţii Biroului Teritorial Constanța al instituţiei Avocatul Poporului. În urma unor asemenea discuţii acestora li se poate recomanda să depună o petiție scrisă sau să se prezinte în audiență la sediul biroului.
  • anchete efetuate 9;Anchetele constituie mijloace puse la dispoziţia Avocatului Poporului pentru examinarea petiţiilor cu care a fost sesizat şi reprezintă sursele perceperii celor mai concrete informaţii ce pot fi valorificate pentru soluţionarea petiţiilor.
  • sesizări din oficiu 16;Avocatul Poporului se poate sesiza din oficiu atunci când află, prin orice mijloace, că au fost încălcate drepturi sau libertăţi ale persoanelor fizice.
Cele 9 anchete efectuate, precum și cele 16 sesizări din oficiu au vizat încălcări ale drepturilor prevăzute de art. 44, art. 51 și art. 52, art. 49, art. 47, art. 34, art. 22 din Constituția României. Astfel, reprezentanții Biroului Teritorial Constanța au desfășurat anchete la următoarele instiuții: Primăria Municipiului Constanța, Primăria Năvodari, Primăria Cernavodă, Școală gimnazială nr. 40 și Școala gimnazială nr. 12 din Constanța, Inspectoratul Școlar Constanța, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanața, Direcția de Sănătate Publică Constanța, Centrul de plasament „Micul Rotterdam” din Municipiul Constanța, Complexul de Servicii Comunitare „Cristina” din Municipiul Constanța, Centrul de Plasament „Speranța” din Tulcea și D.G.A.S.P.C. Tulcea etc.

Avocatul Poporului poate emite recomandări adresate autorităţii administraţiei publice, dacă constată ilegalitatea actului administrativ. Recomandarea poate fi considerată atât ca o stăruinţă pe lângă autorităţile administraţiei publice, cât și ca un avertisment, destul de serios, adresat acestora.
Astfel, pentru remedierea deficiențelor constatate ca urmare a efectuării anchetelor au fost emise de către Avaocatul Poporului la propunerea Biroului Teritorial Constanța 4 recomandări dintre care 3 au fost însușite de către autoritățile în cauză, care au remediat deficiențele constatate, iar una se află în curs de soluționare. Cele patru recomandări sunt postate pe site-ul instituției www.avp.ro, la secțiunea Recomandări 2018.

”Precizăm că deplasările lunare în teritoriu în județul Constanța, la sediul Primăriei Medgidia și Primăriei Cernavodă și în județul Tulcea la sediul Instituției Prefectului, vor continua în acest an, programul va fi transmis, în timp util, atât presei, cât și autorităților locale și județene pentru informarea cetățenilor.
Persoanele care nu pot ajunge în ziua programată, pot veni la sediul Biroului Teritorial Constanţa, la programul zilnic de audienţe (excepţie în zilele de deplasări în  teritoriu) de luni până joi între orele 900-1600 sau pot trimite petiția prin poșta electronica avpconstanta@avp.ro sau prin poștă la adresa de la sediul biroului din B-dul Ferdinand nr. 7bis, Municipiul Constanța.
Instituția Avocatul Poporului contribuie la soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor dintre persoanele fizice și autorități ale administrației publice, prin mediere și dialog, în scopul soluționării problemelor cetățenilor”  - au transmis reprezentanții Biroului Teritorial Avocatul Poporului Constanța. 

Ti-a placut articolul?

Comentarii