Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
17:40 19 01 2019 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Vă vom informa cu tot ce se întâmplă în sală Astăzi este şedinţa Consiliului Local Municipal Constanţa. Iată ordinea de zi

ro

30 Jan, 2012 05:09 961 Marime text

ROMANIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

PRIMAR

Nr. 9891 / 24.01.2012

CONVOCATOR

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa

în şedinţă ordinară, luni, 30 ianuarie 2012, ora 12.00,

la Complex hotelier Malibu, staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2011;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

2. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului municipal pe anul 2012;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al RAEDPP Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al RADET Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al RATC Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al SCIL Confort Urban SRL Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SCIL Confort Urban SRL Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 64.500.000 lei;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCLM nr. 145/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

10. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 246/31.10.2011 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, sub formă de combustibil solid;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2012-2013;

iniţiator: consilier municipal, Răducu Popescu

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

13. Proiect de hotărâre privind extinderea fără licitaţie publică cu 220 mp, a suprafeţei contractului de concesiune nr. 86845/09.07.2002;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare iluminat public în unele localităţi ale Zonei Metropolitane Constanţa", etapa Studiu de Fezabilitate;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea accesibilităţii Portului Constanţa prin reabilitarea Pasajului Filimon Sârbu", etapa Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele localităţi ale Zonei Metropolitane Constanţa" şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în

cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea accesibilizării Portului Constanţa prin reabilitarea Pasajului Filimon Sârbu" şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent proiectului „Realizarea unei piste pentru biciclişti pe amplasament nou, cu o singură bandă" şi a indicatorilor tehnico-economici;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

20. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea anexei la H.C.L. nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

21. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

22. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru transmiterea unui teren din domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a obiectivului de interes public naţional "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa';

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacţiei dintre Primarul municipiului Constanţa, Consiliul local al municipiului Constanţa, Municipiul Constanţa si Dumitru Vasile şi Elena;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 1561 mp situat în parcul Tăbăcărie către Societatea Filantropică - Aşezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

25. Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului în suprafaţă de 500,00 mp, situat în Constanţa zona Parcare Poarta 1- Port, aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a terenului în suprafaţă de 2722 mp, situat în Staţiunea Mamaia, careu 4, lot 4, către S.C. NITALEXIL S.R.L. conform Deciziei civile nr.345/2011 definitivă şi irevocabilă a Tribunalului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

27. Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului în suprafaţă de 50,80 mp, situat în str. Ştefan cel Mare, lângă PT40, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa în administrarea RADET Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Ştefan Mihăileanu, bdul. I.G. Duca, str. Tudor Vladimirescu, str. Ţepeş Vodă, teren în suprafaţă de 10620,3 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Baba Novac, str. Fulgerului, str. Străjerului, str. Merişor teren în suprafaţă de 13000 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Livezilor, str. Rodica, intr. Calafatului, Şoseaua din Vii, teren în suprafaţă de 20.670 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Crişului, bdul. I.C. Brătianu, str. Slt. Ion Ghiculescu, str. Sasu Dumitru teren în suprafaţă de 22.366 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de zona blocurilor E5, E6, str. Amurgului, str. Liliacului, subzona de echipamente publice, teren în suprafaţă de 28.162 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Democraţiei, str. Măceşului, str. Piersicului, str. Serelor teren în suprafaţă de 9018,28 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Petru Vulcan, str. Ion Vodă, str. Unirii, bdul Mamaia, teren în suprafaţă de 13.200mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de Parc Rotterdam, taluz, Parc Rotterdam , Str. Belvedere, teren în suprafaţă de 19800.0mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Crişului, str. Dâmboviţa, str. Oltului, str. Trotuş, teren în suprafaţă de 10650 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Ion Vodă, str. Crişanei, str. Chiliei, str. Maramureş, teren în suprafaţă de 13520,00 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Izvor, str. Bogdan Vasile şi limita subzonei ZRL2b, teren în suprafaţă de 12000 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Războieni, str. Mărăşti, str. Maramureş, str. Ion Andreescu, teren în suprafaţă de 16.083 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Răzvan Vodă, str. Alba Iulia, str. Militari, str. Elena Cuza, teren în suprafaţă de 69670mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Ion Ursu şi ansambluri de blocuri 19B, N2, N3, 110, 111, 112, V3, V4, V5, teren în suprafaţă de cca 2,9 ha, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Crişului, str. I.C. Brătianu, str. Sasu Dumitru, str. Sasu Vasile, teren în suprafaţă de 10 700 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. I Lahovari, str. Mihai Viteazu, str. I.N. Roman, str. Artileriei, teren în suprafaţă de 3266 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Duiliu Zamfirescu, str. Semănătorului, str. Grănicerului, str. Ion Tăutu, teren în suprafaţă de 18500 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Ioan Neniţescu, str. Baba Novac, alee carosabilă, str Poporului, teren în suprafaţă de 13520mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Ştefăniţă Vodă, str. Şerban Vodă, str. Slt. Ion Alexandrescu, teren în suprafaţă de 6002,0mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Oborului, str. Theodor Burada, str. Cibinului, str. Industriei Mici, teren în suprafaţă de 16 905 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Chiliei, str. Timişana, str. Maramureş, str. Dobrogei, teren în suprafaţă de 5400mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Chiliei, str. Dragoslavele, bd. Mamaia şi str. Oneşti, teren în suprafaţă de cca 9525 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Sarmizegetusa, str. Constantin Brâncuşi, b-dul Tomis, str. Răscoala din

1907, teren în suprafaţă de 15.949 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bd. Tomis, str. Nicolae Iorga, al. Macilor, al. Mălinului, teren în suprafaţă de 17645 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Chiliei, str. Tabla Buţii, bd. Mamaia, str. Zorelelor, str. Soveja, teren în suprafaţă de 28.125,57mp, proprietatea

persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Baba Novac, str. Crinului, str. Andrei Mureşanu, teren în suprafaţă de 10512,63mp, proprietatea persoanelor

fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Spiru Haret, str. Medeea, str. Cercetaş Alexandru Buzatu, str. Slt. Eugeniu Tanta, teren în suprafaţă de 8186 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Mureşului, str. Moţilor, str. Mihu Copilu, str. Matei Milo, teren în suprafaţă de 11815 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Steagului, str. Baba Novac, str. Frunzelor, str. Dorului, teren în suprafaţă de 10484,50 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

57. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Spiroplastic S.R.L.;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

58. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Oil Terminal S.A.;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de performanţă ale Directorului General al RAEDPP Constanţa pe anul 2012;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

60. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 85/27.02.2008 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al RAEDPP Constanţa, precum şi a organigramei şi numărului de personal al acesteia;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

61. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 10/2009 pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, protecţia mediului, întreţinerea şi înfrumuseţarea municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

62. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 317/2002;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

PRIMAR,

RADU ŞTEFAN MAZĂRE

Ti-a placut articolul?

Comentarii